<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

120 prosents løft i markedsverdien for Medtech-selskapene

Markedsverdien for medtech-aksjene på børsen er opp 120 prosent det siste året, men helse har ikke hatt det samme noteringsrushet som mange andre bransjer. 

Vellykket spinoff: Observe Medical ble notert som en spinoff fra Navamedic i 2019, og er en av børsvinnerne det siste året med en kursoppgang på over 350 prosent.  Foto: Thomas Brun/NTB
Reportasjer

Med corona, vaksiner og karantener som et aktivt bakteppe burde grunnlaget være lagt for en hektisk aktivitet på Oslo Børs – målt i både kursoppgang og et ras av noteringer. Og det er ingenting i veien med aksjekursene. 15 av de 19 selskapene under paraplyen “Health Tech” var notert da mars måned sa takk for seg i fjor, og disse selskapene har i løpet av et drøyt år hatt en økning i markedsverdien på 140 prosent – mens børsindeksen totalt har hatt et løft på drøye 50 prosent (pr. 9/4). 

Noen heftige runder med børsbjelle har det imidlertid ikke vært. Fire selskaper har kommet til i løpet av dette året, sistemann inn var Patientsky Group PSKY som ble notert 23. oktober i fjor. 

Carasent på topp

Patientsky Group tilhører også det bransjen liker å plassere under paraplyen Medtech – eventuelt Healthtech. Det er et hårfint grenseland mellom disse virksomhetene og selskaper som holder seg helt innenfor det vi kan kalle ren medisinsk virksomhet, men vi plasserer ni av selskapene på børsen i Tech-kurven.

For disse har ikke økningen i markedsverdien vært like heftig som for alle de helserelaterte selskapene. Men vi snakker fortsatt om et løft langt over børsindeksen. Medtech-selskapene har hatt en økning i markedsverdien i løpet av det samme drøye året på cirka 120 prosent. 

Vinneren så langt av Medtech-aksjene er Carasent   . Selskapet, som tidligere het Apptix, ble ved utgangen av mars i fjor notert til 10,80 kroner – for en drøy uke siden ble aksjen handlet til 41,70 kroner. Takket være en økning i antall aksjer har markedsverdien i løpet av et år og en uke økt enda mer - vi snakker om 420 prosent. 

Carasent har delt sin virksomhet mellom Norge og Sverige, der selskapet investerer i helserelaterte virksomheter innenfor flere bransjer. I Norge er Carasent aktive gjennom det heleide datterselskapet Avans Soma Holding, og selskapet havnet i overskriftene for en drøy måned siden da John Fredriksens investeringsselskap Aeternum kjøpte 8,25 millioner aksjer. Kjøpet omfattet 15 prosent av aksjene, og Aeternum er nå største aksjonær i Carasent.

Shopper i helse: John Fredriksen er via sitt investeringsselskap Aeternum nå største aksjonær i Medtech-selskapet Carasent. Foto: CF Wesenberg

To nye det siste året

To av Medtech-selskapene er blant de nye noteringene det siste året. Patientsky er en av disse, CSAM Health CSAM den andre. Begge disse selskapene leverer digitale løsninger til sykehus og helsetjenesten. CSAM Health programvare og elektroniske helseløsninger innen blant annet medisinsk bildebehandling, diagnose og graviditet, mens Pasientsky tilbyr en plattform for bestilling av timer, resepter og konsultasjoner via nettet. 

Alt på nett: Med Patientsky-appen kan man bestille legetjenester online. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Så langt har CSAM Health vært den klart beste investeringen. Selskapet ble notert 9. oktober til en kurs på 83 kroner, og kursen har nå gått 16 prosent til 96,50. Tilsvarende for Patientsky var en kurs ved børsnoteringen 23. oktober på 9,20 kroner, mens kursen nå har økt marginalt til 9,80 kroner. 

Børsvinner ble taper

Observe Medical   er en annen av Medtech-vinnerne. Markedsverdien har gått 350 prosent det siste året –  aksjekursen er opp fra åtte kroner til 28,50. Selskapet er en spinoff fra Navamedic   , et av de andre helseselskapene på børsen, og Navamedic er fortsatt den største aksjonæren. Private equity-selskapet Reiten & Co er den nest største aksjonæren i Observe Medical – og den største i Navamedic. 

Observe Medical har blant annet utviklet Sippi, den første digitale urinmåleren som kan settes inn i intensivavdelinger og derfra overføre data automatisk til sykehusets pasientdatasystemer. Hovedkontoret ligger i Oslo, mens den operasjonelle virksomheten foregår i Stockholm og Göteborg. 

I den andre enden av listen over kursendringer finner vi Softox Solutions   . Selskapet var riktignok en børsvinner på forsommeren i fjor da aksjekursen lå på 112 kroner, men etter utsatte godkjennelser av desinfeksjonsproduktene er kursen nå mer enn halvert til 53 kroner. 

Softox Solutions er det eneste av Medtech-selskapene med negativ kursutvikling det siste året – nedgangen er på ti prosent.