<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skal hente 100–200 millioner kroner i år

Hy5 har laget verdens første hydrauliske håndprotese, og med MyHand skal mennesker over hele verden få bedre funksjonalitet. Selv om selskapet er med i et prosjekt som har fått 20 millioner i EU-tilskudd, er behovet for penger mye større. 

Globalt marked: Over åtte millioner mennesker globalt lever med en amputert hånd.  Foto: Hy5
Reportasjer

Markedet for håndproteser er delt inn i to grupper. – På den ene siden finner man avanserte, multiartikulerende hender til svært høy kost, og på den andre siden enklere og rimeligere hender, men med lavere funksjonalitet. Vi har valgt å legge oss i et mellomsjikt, mellom disse to ekstremene. Her håper vi å treffe et nytt segment i markedet, hvor vi kan tilby optimal funksjonalitet til en rimelig pris, og tilgjengelig for flere mennesker, sier daglig leder Christian Fredrik Stray i Hy5.

Stray, Jos Poiters og to andre gründere startet selskapet i 2015. – Det startet med et tilfeldig møte mellom Jos og en ung håndprotesebruker på Lillehammer, hvor ideen om å lage en hydraulisk håndprotese ble starten på et langt og krevende utviklingsløp. Mye blod, svette og tårer ble felt før vi kunne lansere vårt første kommersielle produkt i slutten av 2017, forteller Stray.

Hy5 er et ungt helseteknologiselskap som helt fra begynnelsen har hatt store hårete mål om å utfordre og revolusjonere et globalt protesemarked.
Christian Fredrik Stray, Hy5

– Vi har hele veien drevet utvikling i samarbeid med protesebrukere og ortopediingeniører. Dette er nøkkelen for å lage et brukervennlig produkt. Da vi lanserte vårt første produkt i slutten av 2017, var det nok litt prematurt, men det var viktig for oss å få ut et produkt for å komme inn i markedet og få tilbakemeldinger fra brukerne. Det har vært endel barnesykdommer undervis og iterasjoner siden den tid, og vi har nå et produkt som bare blir bedre og bedre.

Stygge underskudd

Målet har fra starten vært å satse globalt. – Hy5 er et ungt helseteknologiselskap, som helt fra begynnelsen har hatt store hårete mål om å utfordre og revolusjonere et globalt protesemarked, men også gjøre en forskjell i et fragmentert marked dominert av store etablerte aktører, fortsetter Stray.

Selskapet har i dag 19 medarbeidere fra åtte nasjonaliteter fordelt på to lokasjoner i Norge. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, mens all produksjon og produktutvikling foregår i lokalene på Raufoss. Selskapet har også ansatte i Australia og USA.

Hy5 er hovedsakelig finansiert gjennom investorer som Skagerak Maturo, Investinor og Komm-In, samt nasjonale og europeiske tilskudd fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Eurostars og HO2020, samt en liten andel lån. Med i potten er også selskapets andel av drøyt to millioner euro fra en fersk tildeling av penger fra EU. – Totalt har vi hentet inn 100 millioner kroner, forteller Stray.

Underskuddene har så langt vært stygge. 2020-tallene er ikke klare ennå, men 2019 endte med et underskudd på 9,5 millioner kroner av en omsetning på 11,5 millioner. 

Vi er i ferd med å hente inn frisk kapital for å utvikle vår teknologiplattform og realisere de langsiktige målene.
Christian Fredrik Stray, Hy5

– Utviklingen har kostet mye, det er krevende å utvikle og teste et nytt produkt. Og det tar alltid mye lengre tid enn man trodde. Hittil har vi brukt nærmere 80 millioner kroner.

Og selv om støtten fra EU er viktig i det videre arbeidet med håndprotesen, vil nye investorer snart få muligheten til å kaste seg også på dette toget. – Vi er i ferd med å hente inn frisk kapital for å utvikle vår teknologiplattform og realisere de langsiktige målene.

På investorjakt: Daglig leder Christian Fredrik Stray i Hy5 vil i år hente mellom 100 og 200 millioner kroner for å finansiere videreutviklingen av håndprotesene og satsningen internasjonalt. Foto: Hy5

– Hvor mye er det da snakk om?

– Hy5 har som ambisjon å hente 100–200 millioner kroner i 2021. Dette skal over de neste tre årene brukes til å ferdigstille teknologiplattformen og gi selskapet langt større innpass og inntektsgrunnlag i verdikjeden til protesebrukere. I tillegg vil vi etablere en egen salgsorganisasjon i nøkkelmarkeder i USA og Europa.

Millioner med amputert hånd

En håndprotese brukes av en som enten er født uten en arm, som dysmeli, eller som har måttet amputere en arm i løpet av livet. – Det er ingen konkrete tall på hvor mange millioner mennesker som mangler en arm i verden, men vi vet at det er mange mørketall.

Det som er sikkert, er at over åtte millioner mennesker globalt lever med en amputert hånd.

– Vi har hovedfokus på vårt eksisterende produkt, MyHand, og videreutviklingen av dette. Det er også mye som kan og bør forbedres i dette markedet, og vi har store planer for de neste årene. Dette handler om effektivisering, automatisering og digitalisering av en gammel og utdatert verdikjede, samt nye markeder som foreløpig mangler en velfungerende infrastruktur som kan muliggjøre tilbud av slike produkter.

Siste finpuss: Ferdigstillingen av Hy5s håndproteser skjer i selskapets produksjonslokaler på Raufoss. Foto: Hy5

Hy5 skal i slutten av 2021 lansere neste generasjon håndprotese der selskapet har videreutviklet den samme hydrauliske teknologien, men satser på å øke brukergruppen ved å tilby en hånd i fire forskjellige størrelser til ungdom, kvinner og menn.

– Vi lever i en teknologiverden hvor nye produkter bare et tastetrykk unna, og protesebrukere kan se hvilke hender de kan få via utallige sosiale kanaler. Men det er via klinikkene vi selger hender, så vi er avhengig av å lage et produkt som også er enkelt for en ortopediingeniør å tilpasse til en pasient.

EU-prosjektet går over to og et halvt år, og omfatter i tillegg til Hy5 også den internasjonale protesebruker-organisasjonen IC2A pluss et par europeiske samarbeidspartnere. – EU- finansieringen har vært avgjørende for industrialiseringen av neste generasjons produkt, MyHand 2, og byggingen av vår teknologiplattform, avslutter Stray.