<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

RoomMate med anonymisert visuelt tilsyn av eldre

Med sensorer på veggen skal RoomMate bidra til at eldre kan bli boende hjemme lengst mulig, og at de får bedre og mer effektiv pleie når de først må flytte på sykehjem. 

Sensor på veggen: Etter en prosess som startet for tre år siden vant RoomMate en kontrakt med Oslo kommune om digitalt tilsyn. Foto: RoomMate
Reportasjer

De tre gründerne av RoomMate har alle ingeniørbakgrunn, og de har også erfaring fra tidligere start-up og exit. 

– Hovedgrunnen til at vi startet selskapet var lysten til å drive eget firma. Tor Kveim og jeg satt begge i gode jobber, men likevel sa vi opp, leide kontor og kastet oss ut i et nytt eventyr sammen med den tredje gründeren, Øyvind Bjørnson-Langen, forteller daglig leder René Nordstrøm Jensen.

Til nå har vi brukt 40–50 millioner på produktutvikling for å komme frem til RoomMate-løsningen slik den fremstår i dag.
René Nordstrøm Jensen, RoomMate

– Det mest opplagte var å starte noe innen olje eller oljeinstrumentering, men vi hadde lyst på noe helt annet. Vi så at det var mye gammel teknologi i bruk innen velferdsteknologi, og fikk da ideen om å skape fremtidens trygghetsalarm. Vi har ikke angret på valg av sektor, og mener at vi er godt posisjonert med et attraktivt produkt i et marked i sterk vekst.

– Hvor mye har utviklingen kostet?

– Til nå har vi brukt 40–50 millioner på produktutvikling for å komme frem til RoomMate-løsningen slik den fremstår i dag.

Jensen forteller at de tre gründerne i stor grad har finansiert utviklingen selv eller ved løpende salgsinntekter. Omsetningen skjøt fart i 2019 og endte på 27 millioner kroner i 2020. 2019 var også det første året med positivt resultat, og de to siste årene har RoomMate hatt et samlet overskudd etter skatt på drøyt 11 millioner.

Selskapet ble etablert i 2010, men det var i operativ drift først fra 2012 i en virksomhet som i løpet av året forventer å øke staben fra ni fulltidsansatte til et drøyt dusin.

– Veksten kommer til å akselerere for både topp- og bunnlinje i 2021, og vi ser veldig lyst på fremtiden. Det som kanskje skiller oss fra andre start-ups, er at vi selv har full kontroll på teknologien og har klart å kombinere dette med lønnsom drift, sier Jensen.

Erfaren gründer: Rene Nordstrøm Jensen og hans to medgründere hadde alle erfaring fra oppstartsselskaper da de etablerte RoomMate. Foto: RoomMate

Gründerne eier cirka 86 prosent av selskapet, mens de resterende 14 prosent er fordelt på tre private investorer. – Vi gjorde en mindre emisjon i 2017 og har også fått støtte fra Innovasjon Norge. Totalt vil jeg tro at vi har hentet litt over 10 millioner fra investorer og virkemiddelapparatet.

Med blanke ark

– Vårt system tilbyr “anonymisert visuelt tilsyn”, en slags datagrafikk som viser status på rommet hvor RoomMate-sensoren er montert. I tillegg vil sensoren automatisk alarmere i kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller. Alt dette gjør at beboerne opplever større trygghet når de vet at de får hjelp med en gang uhellet er ute.

RoomMate virker også i stor grad fallforebyggende, ettersom systemet kan varsle når en beboer med høy fallrisiko er i ferd med å forlate seng eller stol, forteller Jensen.

Da vi fikk ideen, hadde vi veldig lite kunnskap om omsorgssektoren.
René Nordstrøm Jensen, RoomMate

Han mener at visuelt digitalt tilsyn, i form av tradisjonelle webkameraer, aldri har fått noen stor utbredelse på grunn av personvernhensyn. – Det er denne problemstillingen RoomMate løser, og vi har med dette definert et helt nytt segment i markedet.

Men arkene var temmelig blanke da selskapet satte i gang. – Da vi fikk ideen, hadde vi veldig lite kunnskap om omsorgssektoren, og vi fikk derfor til et samarbeid med Bærum kommune og Lørenskog sykehjem.

– Dette har gitt oss et unikt innsyn i hvilke praktiske problemstillinger som kommunene opplever og står overfor. Det har også vært mulig å teste ut prototyper i trygge omgivelser.

RoomMate brukte over fire år fra den spede starten til den første operative installasjonen ble satt i drift i 2016. – Bydel St. Hanshaugen i Oslo var da i ferd med å bygge demensboliger i Welhavens gate, og de likte vår løsning og satset på denne. Det var starten på et godt samarbeid, og fortsatt er de første RoomMate-enhetene i full drift. Egentlig kommersiell start var først i 2017, og spesielt i 2019 og 2020 har vi virkelig fått fart i salget.

– Overmenneskelig tålmodighet

RoomMate selger så langt utelukkende til profesjonelle markeder, som kommunale hjemmetjenester, offentlige og private sykehjem samt andre institusjoner. Offentlige innkjøp skjer gjennom anbudskonkurranser, og Jensen forteller at dette har vært en stor utfordring for et oppstartsselskap som RoomMate. Prosessene er lange og særdeles krevende. – Man må virkelig ha en overmenneskelig tålmodighet for å stå løpet ut, men når man først lykkes, blir resultatet veldig bra.

Live med nettbrett: Sensorene på veggen sender live-bilder og varsler hvis det skjer noe uvanlig. Foto: RoomMate

– Vi fikk den ultimative anerkjennelsen da Oslo kommune valgte RoomMate-løsningen for en stor satsning på digitalt tilsyn. Anbudsprosessen startet våren 2018, og først på våren 2019 leverte vi besvarelse sammen med vår partner Hepro. Høsten 2019 falt valget på RoomMate i konkurranse med mange store aktører.

Etter avgjørelsen var det først en akseptansetestperiode og sikkerhetsgjennomgang, og det var først nå i januar 2021 at RoomMate endelig ble godkjent for leveranser – nesten tre år etter at prosessen startet. – Vi har brukt et tosifret millionbeløp på denne konkurransen før første salg ble gjort, og det viser noe av utfordringen med denne typen anbud, mener Jensen.

Målet er at Oslo-installasjonen blir et utstillingsvindu for løsningen. – Vi tror at dette blir en modell som kan kopieres i mange andre store byer både i Norge og internasjonalt.

RoomMate-løsningen er nå kjøpt inn av nesten halvparten av norske kommuner. – Vi jobber med den siste halvparten, vi har også kommet godt i gang i Sverige, og den første installasjonen er på plass i Danmark. Det varer ikke lenge før den største omsetningen er utenfor Norge, spår Jensen.

– Den neste utfordringen er å skalere internasjonalt. Dette krever god planlegging og forberedelse som vi allerede har startet på. Vi har brukt lang tid på å komme dit vi er i dag, og nå er tiden inne til å legge inn et nytt gir innen salg, markedsføring og ikke minst internasjonalisering.