<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
På vei ut i Nordsjøen: Et av understellene til havvindparken Hywind Tampen er under slep. Til sammen vil Equinor sette opp elleve vindmøller for å forsyne feltene Snorre og Gullfaks med strøm fra havvind.  Foto: Jan Arne Wold/Equinor

Bygger verdens største flytende vindpark

Equinor nøyer seg ikke med å være Norges oljegigant. Selskapet har ambisjoner om å innta den samme posisjonen innenfor havvind, og er nå i ferd med å ferdigstille verdens så langt største flytende vindpark ute i Nordsjøen.

Elektrifisering av sokkelen er et av de heteste temaene i den norske klimadebatten. Da handler det gjerne om at det skal hentes strøm fra land, men Equinor har valgt vinden som energikilde for et par av sine felter. Hywind Tampen skal forsyne feltene Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med fornybar kraft. Og i motsetning til endel andre norske havvindplaner, som går langt frem i tid, skal denne vindparken leveres allerede i løpet av dette året.

– Hywind Tampen vil bli verdens største flytende vindpark når den etter planen settes i drift i løpet av tredje kvartal i år, sier pressetalsmann Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

Han forteller at den består av 11 turbiner og antas å dekke om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på feltene. Installert kapasitet på Hywind Tampen vil være 88 megawatt, og produksjonen antas å ligge på i underkant av 400 gigawattimer hvert år. Med dette vil vindparken vil fjerne 200.000 tonn CO2 årlig.

Sikter mot nytt marked

Utbygging av havvind skal ikke bare skape et nytt marked for operatøren selv, målet er å etablere fremtidsrettede muligheter for norsk leverandørindustri på vei ut av oljealderen.

Hywind Tampen vil bli verdens største flytende vindpark når den etter planen settes i drift i løpet av tredje kvartal i år.
Magnus Eidsvold, Equinor

– Rettighetshaverne besluttet å bygge ut Hywind Tampen i 2019, og i selve prosjektgjennomføringen ble Aker Solutions tildelt en av de store kontraktene hvor de har gjort forprosjekteringen, anskaffelser og byggingen av fundamentene, forteller Eidsvold.

Selve turbinene leveres av det tysk-spanske samarbeidet Siemens Gamesa, som sammen med danske Vestas er global markedsleder for den aller viktigste delen av det som på folkemunne omtales som vindmøller.

Utbyggingen av Hywind Tampen vil koste om lag fem milliarder kroner, men drøyt halvparten av dette blir dekket av norske støtteordninger. 

Startet utenfor Karmøy

Når Hywind Tampen starter opp, vil prosjektet stå for en tredjedel av den globale flytende havvindkapasiteten. Men ting skjer raskt i denne bransjen, og i løpet av et par år kommer det større parker i både Frankrike, Storbritannia, Sør-Korea og Spania.

Hywind-konseptet er slett ikke nytt, og utbyggingen ute i Nordsjøen er heller ikke den første som baserer seg på denne teknologien.

– Hywind har røtter mer enn 20 år tilbake i tid, da konseptet ble unnfanget av ingeniører i det som den gang var Hydro. Det forklarer også navnet, fortsetter Eidsvold.

– Equinor installerte den første fullskalaløsningen utenfor Karmøy i Rogaland i 2009. Testene derfra og driften over flere år viste seg å være en suksess, og dette banet vei for verdens første flytende vindpark, som ble bygget av Equinor i Skottland. Hywind Skottland består av fem vindturbiner og har vært i drift siden 2017.

– Hva skiller Hywind fra andre havvindprosjekter?

– I første rekke selve ideen om flytende havvind, at turbinene ikke må stå nede på havbunnen. Det var nybrottsarbeid og innebar modellering av dynamikk for en slank, flytende sylinder med vindturbin som ingen hadde gjort tidligere. Energiproduksjon fra flytende havvind var på det tidspunktet ikke ansett for å kunne ha noe særlig potensial.

Skotsk havvind: Equinor har siden 2017 operert havvindfeltet Hywind Skotland utenfor Peterhead. Foto: Signal2Noise

Ser potensial i Norge

I dag er imidlertid flytende havvind anerkjent som en viktig fremtidig kilde for global energiproduksjon.

– Equinor satser på både bunnfast og flytende havvind. Vi bygger på vår offshorekompetanse fra olje- og gassvirksomheten når vi har satt oss en ambisjon om å ha en installert fornybar-kapasitet på 12–16 gigawatt innen 2030, sier Eidsvold.

Den norske oljegiganten har hatt vindparker i drift i Storbritannia i mer enn ti år, og nå er selskapet også i ferd med å bygge ut Dogger Bank sammen med partnerne ENI og SSE.

– Dogger Bank vil være verdens største havvindpark når den settes i drift om få år, sier Eidsvold.

Her snakker man om helt andre summer for å bygge ut feltene. Dogger Bank vil koste 100 milliarder kroner, og Equinor har i tillegg planer om å bygge ut havvindprosjektet Empire i USA til 25 milliarder kroner.

– Har Equinor planlagt flere utbygginger på norsk sokkel?

– Regjeringen har så langt utlyst to områder for havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Equinor lanserte i fjor høst en industriell plan hvor vi peker på hvordan vi mener aktørene i Norge i fellesskap kan videreutvikle Norges posisjon som energinasjon. Vi mener det kan være grunnlag for å beslutte utbygging av i størrelsesorden 10 GW havvind på norsk sokkel frem mot 2035, sier Eidsvold. 

Reportasjer