<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kravstore ansatte presser bedrifter til å ha hjemmekontorløsning

Bedrifter svarer i en fersk undersøkelse at de først og fremst tilbyr hjemmekontor fordi det er et krav fra de ansatte.

Hjemmekontortvang: Bedriftene tilbyr hjemmekontor for å få de beste ansatte, ikke nødvendigvis fordi de ønsker å ha ordningen, mener DNB Næringsmegling. Her er analytiker Anders Haugan (f.v.) og analysesjef Thomas Ramcilovic.  Foto: Håkon Løtveit
Reportasjer

– Når bedriftene svarer på hvorfor de tilbyr hjemmekontor, så handler det desidert mest om at de føler de må ha dette for å være en attraktiv arbeidsgiver og at det er et krav fra de ansatte, sier analysesjef i DNB Næringsmegling, Thomas Ramcilovic.

Kontorundersøkelsen ble gjennomført for fjerde gang i vår, denne gangen blant 50 kontorbrukere, hvorav flere er blant de største i Norge, og noen også internasjonale. Utvalget som ble spurt representerer over 121.000 ansatte og et kontorareal på nærmere 2,4 millioner kvadratmeter.

Attraktivitet

På spørsmål om hva som er den viktigste motivasjonen for å tilby hjemmekontor, svarer alle at den viktigste grunnen er å være en attraktiv arbeidsgiver eller krav fra ansatte (se søylediagram).

– Undersøkelsen vår viser at bedriftene fortsatt forventer betydelig bruk av hjemmekontor. Snittet ligger på to dager i uken i snitt, sier Ramcilovic. 

Det er litt overraskende at det å ‘please’ de ansatte er så tydelig og at bedriftene er mindre opptatt av andre fordeler for bedriften.
Thomas Ramcilovic, DNB Næringsmegling.

Bedriftene er også spurt om lavere sykefravær er en viktig motivasjon. Med hjemmekontor er det blitt vanskeligere å være syk uten å jobbe, men kun 4 prosent svarer at dette er en veldig viktig motivasjon, mens 34 prosent svarer at det er viktig. 

59 prosent svarer at besparelser på areal eller kostnadskutt er en viktig motivasjon for hjemmekontor, men i samme undersøkelse svarer kun 6 prosent at de tror det blir mindre kontorareal de neste tre årene. 

– Vi har gjort denne undersøkelsen fire ganger under pandemien, og i den første undersøkelsen i juni 2020 svarte 5 prosent at de så for seg mer kontorareal de neste tre årene. Nå svarer 40 prosent det samme, og mange forventer å ansette flere og trenger kontorareal for å ha muligheten til å ha alle samlet samtidig, sier Haugan. 

Mer hjemmekontor: Flertallet av kontorbrukerne i undersøkelsen fra DNB Næringsmegling tror hjemmekontor vil bli brukt to dager i uken i snitt også permanent. Foto: NTB

Noen kutter

Selv om DNB Næringsmegling ikke tror det blir mange som kutter i kontorareal fremover, utelukker de ikke at det er mer aktuelt for de største aktørene. 

– Bedriftene vil nok ikke legge opp til at så mange skal være hjemme. Et kutt i kontorareal kan være mest aktuelt for de største som også er børsnoterte og må vise til effektivisering. Men om de ansatte blir mindre effektive av mindre plass, så er det et dårlig regnestykke, sier Ramcilovic. 

– Er det ikke litt merkelig om bedriftene ikke egentlig ønsker hjemmekontor, men tilbyr det flere ganger i uken likevel? 

– For mange bedrifter er det viktig å få de beste og rette folkene, og nå er det et presset arbeidsmarked med lav ledighet og man må være attraktiv. De fleste vil ikke kunne være best på lønn, og da må man tilby andre ting, som hjemmekontor. Man diskvalifiserer seg hvis man er for stram på hjemmekontorbruken, sier Ramcilovic. 

Hjemmekontor for rekruttering: – Bedriftene kan rekruttere fra større geografiske områder, sier analytiker i DNB Næringsmegling, Magnus Havikbotn Jacobsen. Foto: Iván Kverme

– Bedriftene kan også da rekruttere fra større geografiske områder. Det er litt lettere å bo i Drammen eller Tønsberg og jobbe i Oslo om man får noen dager på hjemmekontor, sier analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen. 

Over åtte av ti svarer at dette er viktig eller en veldig viktig motivasjon for å tilby hjemmekontor.  

– Hjemmekontor kan også ha fått ned sykefraværet? 

– Ja, men det er først og fremst kravet fra de ansatte som ser ut til å være viktig i vår undersøkelse. Det er det tydelige svaret. Selv om man også kan få mer ut av de som er litt syke, har syke barn eller ikke kan være på kontoret av andre grunner, er ikke det så viktig, sier Ramcilovic. 

– Overraskende? 

– Det er litt overraskende at det å “please” de ansatte er så tydelig og at bedriftene er mindre opptatt av andre fordeler for bedriften, sier han. 

Arbeidsmarkedet avgjør 

Men DNB Næringsmegling tror kravet til hjemmekontor ikke nødvendigvis blir oppfylt når arbeidsmarkedet endrer seg.

– Blir det høyere arbeidsledighet kan bedriftene kreve mer, og blir det lettere å få tak i ansatte, kan de forvente at flere er på kontoret. Men det er ikke sikkert at de gjør det, når denne undersøkelsen viser at de vil være attraktive og at mange har klart å ha lønnsomheten på et bra nivå og vært like produktive med hjemmekontor som uten, sier Ramcilovic. 

– Bedriftene ser for seg to dager i uken med hjemmekontor og legger til rette for det, men vet dere hvor mye det faktisk blir brukt?

– Det er et godt spørsmål, og det har vi ikke målt. Men det kan bli interessant å se på sikt hvor mye det egentlig blir brukt, selv om man har muligheten til å være hjemme. Kanskje ser man at flere er fem dager i uken på kontoret, selv om de har muligheten til å være hjemme to dager. De fleste legger opp til at de ansatte kan komme på jobb mesteparten av tiden, sier Ramcilovic. 

Dobling av hjemmekontor

Men flertallet av bedriftene i undersøkelsen til DNB svarer at de tror de ansatte vil være på hjemmekontor to dager i overskuelig fremtid. Ramcilovic tror ikke det påvirker etterspørselen etter areal, selv om det er en dobling av hjemmekontorbruk sammenlignet med før pandemien.  

 – Jeg tror ikke det vil påvirke etterspørselen veldig mye, fordi man som nevnt ønsker å ha mulighet til å ha alle på kontoret samtidig. Vi kan komme til å se at de største bedriftene vil effektivisere, noe som for så vidt også var vanlig før pandemien, men vi tror ikke på noen etterspørselsbrems, sier analysesjefen. 

– Noen bedrifter svarer at det negative med hjemmekontor kan være at de ikke har kontroll på de ansatte, hvor utbredt er det? 

– Jeg tror det er et element som er litt underkommunisert, det er få som vil fronte et standpunkt om at de vil passe mer på de ansatte. Men dette er nok ikke noe mange ser på som et stort problem – du får jo ikke overvåket de ansatte hele tiden på kontoret heller, om det er målet, sier Ramcilovic.