<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
BYGGER I GRORUDDALEN: Stor-Oslo Eiendom skal bygge boliger, kontorbygg, servicetilbud og barnehage på Linderudløkka. Siemens-høyblokken bak skal konverteres til leiligheter. Bygget til venstre er Startblokka. Fra venstre: Richard Zagar, prosjektansvarlig, Mathis Grimstad, adm. direktør og Marit Elisabeth Jensen, markedssjef. Foto: Eivind Yggeseth

Vil investere 4–5 milliarder på Linderud

Stor-Oslo Eiendom har 71 mål på det gamle Siemens-området på Linderud som skal bebygges med 800 boliger.

– Vi vil bygge boliger, næringsbygg og infrastruktur for 4–5 milliarder her. Vi har sendt inn planforslag og håper på godkjent regulering i løpet av neste år og byggestart i 2024,  sier Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom.

BOLIGMANGEL I OSLO: Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom. Foto: Eivind Yggeseth

 

Selskapet vil bygge cirka 800 nye boliger og ønsker å konvertere den høye Siemensblokka til leiligheter. Blokka er gullistet av byantikvaren og har verneverdig fasade.

– Det er befolkningsvekst i Oslo, og mangel på tomter for boligutvikling i store deler av byen. I Groruddalen er det endel tomter som er tilgjengelige, men de sentrale tomtene nær kollektivtransport slik som denne er det mangelvare på, sier Grimstad.

– Denne tomten er i tillegg stor, og vi ønsker å bygge moderne boliger og bomiljøer med identitet som supplerer det eksisterende boligtilbudet i nærmiljøet, legger han til.  

LINDERUD: Stor-Oslo Eiendom investerer milliarder på Linderud i Oslo, bydel Bjerke, som vil være en del av Groruddalsløftet. Illustrasjon: Kristian Jarmund Arkitekter

I «ingenmannsland»

Området ligger mellom Østre Aker Vei og Linderud T-bane, og i “ingenmannsland” nær de store transport-, logistikk- og industriområdene i Groruddalen.

– Samtidig er det gode skoler her, flerbrukshall og nært marka, så det er mange gode kvaliteter i nærområdet. Det er bare 15 minutter med t-banen til sentrum, sier Grimstad. 

LINDERUD: Linderudløkka skal bygges i området med de røde Siemens-byggene til høyre for Østre Aker vei. Foto: Bård Gundersen

Det ligger i byrådserklæringen og Groruddalsløftet at man skal bygge mer boliger i disse bydelene.

Vi håper å kunne tilby noen av Oslos billigste nyboliger her.
Richard Zagar, Stor-Oslo Eiendom

– Prosjektet er godt likt av politikerne, og vi har felles mål og god dialog om utviklingen av området, sier Grimstad. 

Groruddalsløftet

 
  • Et områdeløft i de fire bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.
  • Er et mangeårig samarbeid mellom stat, kommune og innbyggere.
  • Har pågått siden 2007.

– Det er for dyrt i Oslo for mange. Vi håper å kunne tilby noen av Oslos billigste nyboliger her. Vi sikter oss inn på mange forskjellige boligkjøpere og håper å tiltrekke oss mange barnefamilier og førstegangsetablerere, sier prosjektansvarlig Richard Zagar i Stor-Oslo Eiendom.

DYRT I OSLO FOR MANGE: Richard Zagar, prosjektansvarlig i Stor-Oslo Eiendom. Foto: Eivind Yggeseth

Totalt er det snakk om ca. 100.000 kvadratmeter, av dette er nærmere 70.000 kvadratmeter bolig og i overkant av 30.000 kvadratmeter næringslokaler, torg og barnehage. Området vil bygges ut trinnvis over flere år.

Levekårsutsatt område

 Linderud er et levekårsutsatt område, og det er en svært kompleks oppgave å bygge det gamle industriområdet til å bli Linderudløkka. 

– Vi har spurt oss hvordan vi kan skape et nytt sted som er attraktivt for boligkjøpere, næringsdrivende og ansatte som ikke allerede har en tilknytning til Linderud. Å bli kjent med og knytte til seg eksisterende innbyggere er også viktig i stedsutvikling som dette, sier markedssjef Marit Jensen i Stor-Oslo Eiendom. 

OMRÅDEUTVIKLING: Marit Elisabeth Jensen, markedssjef i Stor-Oslo Eiendom. Foto: Eivind Yggeseth

I dette prosjektet vil ikke de sedvanlige medvirkningsprosessene være tilstrekkelige. Stor-Oslo Eiendom har derfor inngått et samarbeid med bydel Bjerke og etablert den såkalte Startblokka på 12.000 kvadratmeter, som er et sosialt prosjekt der den viktigste målsetningen er å styrke de sosiale koblingene i bydelen.

– Vi må la innbyggerne få være delaktige i å skape sitt eget nabolag og gjennom denne involveringen bidra til at området modner som en boligdestinasjon. Dette er et inkubatormiljø og en møteplass, sier hun.

Møteplass og inkubator 

Mandatet er et samfunnshus versjon 2.0 og bydel Bjerke og Stor-Oslo Eiendom spleiser på daglig leder for Startblokka.

Det er over 100 små leietagere i Startblokka.
Marit E. Jensen, Stor-Oslo Eiendom

– Det er over 100 små leietagere i Startblokka, og vi tror vi kan finne mange svar og ikke minst bli kjent med menneskene som bor i bydelen i de to årene Startblokka nå drives i de gamle industribyggene, sier Jensen.

TEATER: I Startblokka. Foto: Stor-Oslo Eiendom

Nå huser samfunnshuset bydelsfunksjoner, frivillige organisasjoner, lokale entreprenører, skole og ungdomstilbud, kunst og kultur og mye annet. 

BYDELSMØDRE: Holder til i Startblokka. Foto: Stor-Oslo Eiendom

Aktørene som leier i dette samfunnshuset betaler en leie som ligger under markedsleie, men forplikter seg til å yte tid og ressurser til fellesskapsprosjekter slik at det skapes mer aktivitet.

– Dette er banebrytende, både når det gjelder samarbeidsmodeller og mangfold. Det har skjedd mye her bare siden etableringen i januar 2021, sier daglig leder Hildegunn Gutvik i Startblokka.

INKUBATOR: Daglig leder i Startblokka, Hildegunn Gutvik, har skapt aktivitet og møteplasser. Foto: Eivind Yggeseth

Startblokka 

 
  • Er på 12.000 kvadratmeter og er et samarbeidsprosjekt mellom Stor-Oslo Eiendom og Bydel Bjerke gjennom Groruddalssatsingen.
  • Skal være en møteplass og aktivitetsarena, en “inkubator” for lokal verdiskapning, involvering og sosial bærekraft.

Sosial bærekraft i praksis

Gjennom Start-fondet settes det også av fem prosent av leieinntektene i fond for å sette i gang mer aktivitet.

Det vi gjør her er et laboratorium på sosial bærekraft.
Marit E. Jensen, Stor-Oslo Eiendom

– Det er mye snakk om sosial bærekraft i eiendomsbransjen, og mye blir litt svevende, men det vi gjør her er helt konkret og er et laboratorium på sosial bærekraft. Vi ser det skapes koblinger mellom mennesker med ulike bakgrunner og i ulike aldersgrupper, sier Jensen.

Stor-Oslo Eiendom har også en overordnet intensjon om å videreføre noe av tanken bak samfunnshuset i første etasje i den renoverte Siemens-blokka, slik at dette blir permanent. 

Reportasjer