<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Duvi er outsideren som kaprer markedsandeler

Pensjon er et helt spesielt marked der kundenes sparemidler også er en del av omsetningen. Duvi Pensjon, som forvalter milliardene etter tidligere oljefond-sjef Knut Kjærs investeringsfilosofi, fikk i fjor et kraftig løft på grunn av dette. 

Nykommer med pensjon: Asbjørn Erdal og Duvi Pensjon har tatt opp konkurransen med mange av tungvekterne i det norske finansmarkedet.  Duvi
Reportasjer

Det ferske innskuddspensjonsselskapet Duvi Pensjon, som konkurrerer med tungvektere som DNB   , Storebrand   og Nordea, Sparebank 1 og Gjensidige, har for første gang kommet inn på listen over Norgs 500 største bedrifter. Det er et av innskuddspensjonsselskapene som skal gi best mulig avkastning på innskyternes penger. Hele dette markedet er på rundt 440 milliarder kroner. 

Selskapet fikk konsesjon i 2015 og hadde sitt første driftsår i 2016. Omsetningen økte forsiktig de første årene, men i fjor fikk inntektene et skikkelig løft fra drøyt 400 millioner til nærmere 1,8 milliarder kroner. 

Det er flere grunner til den kraftige økningen. Inntektene omfatter også kundenes sparemidler, og fjoråret fikk en betydelig engangseffekt på grunn av lanseringen av Egen pensjonskonto. Dette førte til at arbeidstagerne får samlet hele innskuddspensjonen på én konto. På toppen av dette har kundemassen mer enn fordoblet seg. 

Det koster penger å bygge selskap, men vi er på riktig spor og regner med å bli cash-positive tidlig neste år.
Asbjørn Erdal, Duvi

Duvi Pensjon går imidlertid fortsatt med underskudd, i fjor endte dette på minus 23 millioner kroner. 

– Vi nærmer oss break-even nå, året før var underskuddet på like over 44 millioner kroner. Det koster penger å bygge selskap, men vi er på riktig spor og regner med å bli cash-positive tidlig neste år. Vi har heldigvis profesjonelle og tålmodige investorer, sier Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon.

Blant eierne er Sector Asset Management, Klaveness Marine Finance, Songa Investments og en rekke private aksjonærer, samt ansatte i selskapet.

– Truffet en nerve

– Tallenes tale er klar, vi har truffet en nerve, sier Erdal. – Duvi Pensjon betjente ved årsskiftet pensjon for over 4.000 bedrifter og 35.000 personer, som er mer enn en dobling fra året før. Veksten har fortsatt med stormskritt. I dag betjener selskapet pensjon for 4.700 bedrifter og 50.000 fremtidige pensjonister. Mange mindre bedrifter er opptatt av at pensjonsavtalen skal være enkel å administrere og rimelig. 

Erdal mener at SMB-markedet var overmodent for en ny aktør. 

– Vi beregner pensjon ut fra selskapenes lønnsfiler. Det er en veldig smidig løsning, som sammenlignet med mange av konkurrentenes krav om forskuddsbetaling gir bedriftskundene en bedre likviditet, samtidig som vi slipper store justeringer av pensjonssparingen ved årsavslutningen. 

– Konkurransen i bedriftsmarkedet er også hemmet av at noen av de store aktørene tar et flyttegebyr når kundene ønsker å bytte leverandør. Det er en uting og bør forbys, mener Erdal. 

–Folk flest kan selv velge hvor og hvordan innskuddspensjonen skal forvaltes, men det er kun fire prosent som har gjort dette. Her finner man i tillegg aktører som Nordnet, Kron og Eika.

To pensjonsprofiler

– Det viktigste med pensjon er at den fremtidige pensjonisten får best mulig pensjon for hver sparte krone, fortsetter Erdal. – Duvi Pensjon har tre milliarder under forvaltning, som forvaltes etter Knut Kjærs investeringsfilosofi. 

Kjær var den første lederen av Oljefondet og sitter i dag i Duvi Pensjons investeringskomité.

Duvi Pensjon nøyer seg med å tilby kundene to pensjonsprofiler – Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig. Den langsiktige har en aksjeandel på cirka 80 prosent, mens den kortsiktige har en andel på omlag 30 prosent. Duvi Langsiktig hadde i fjor en avkastning på 17,7 prosent, mens Duvi Kortsiktig hadde 6,4 prosent avkastning.

– Vi ønsker å gjøre pensjon til noe som er forståelig for deg som forbruker, noe vi mener at tiden er overmoden for, konkluderer Erdal.