<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Etter et tøft første halvår, med fallende kurser, forventer vi at Oslo Børs henter seg inn i løpet av andre halvår, skrev vi i vår siste Kapital-utgave for 2022 i forbindelse med 2023-prognosene, inkludert også for aksjemarkedet. Vår hovedhypotese er at børsen så vidt ender i pluss for året – men etter en bekmørk vinter. Og børsspådommene synes så langt å stemme rimelig godt overens med det faktiske børsterrenget, all den tid Hovedindeksen hittil i år kun er opp med 0,5 prosent –en utvikling betydelig svakere enn hva børsen tradisjonelt kan vise til på denne tiden av året, samtidig som den forsiktige børsstarten med all tydelighet viser hvor avventende investorene nå er i sin adferd på Oslo Børs. Det tror vi de med gode grunner vil fortsette med, også i frykt for hva analytikerne kan komme med av potensielle selskapsnedjusteringer i forkant av de forestående fjerdekvartalsrapportene. Og nettopp frykt for at markedet ikke har priset inn potensielle estimatkutt får nå DNB Markets til å anbefale undervekt av aksjer. – Det er lenge siden vi har vært veldig positive til aksjemarkedet, men nå som rentene har kommet opp, tror vi obligasjoner vil gjøre det bedre enn aksjer i 2023. Selv om mange venter at inntjeningsestimatene skal ned, tror vi ikke det er priset ordentlig inn. Vi kan forklare hele nedgangen i aksjemarkedet med renteøkningen som har kommet. Markedet har ikke priset inn estimatkutt ennå, uttalte nylig Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, til Finansavisen. Rammene for et ytterligere svakt børssentiment kommende uker synes dermed å være gitt.  

Hittil i år er det særlig energiaksjene som tynger markedet. Bakteppet er klart fallende gasspriser, dette har blant annet sendt Equinor-kursen ned med nær tolv prosent siden årsskiftet, og har dermed vært hovedbidragsyteren til at energiindeksen – som utklasset alle andre delindekser på Oslo Børs i 2022 – så langt i år er ned med rundt seks prosent, altså betydelig svakere enn målt mot den øvrige børsutviklingen. Fallende gasspriser legger nå et tungt lokk over flere av børsgigantene, men noen revitaliserte gassprisoppganger synes ikke å ligge i kortene med det første – Finansavisen refererte nylig til at gassprisen i USAs terminkontraktmarked var ned med nesten åtte prosent. Dette innebærer at den er lavere enn for ett år siden og nær en 52-ukers bunn. Gassprisfallet henger særlig sammen med forventninger om en bred økonomisk nedtur i 2023, samtidig som Ukraina-krigen ikke lenger er like førende for gassprisene. 

Men til tross for visse energiprissvakheter fosser likevel en serie av børsens ledende oljeserviceselskaper frem på Oslo Børs. Blant annet oppdaterte seismikkselskapet TGS nylig markedet, og bekreftet der at det nå er påtagelig større etterspørsel etter seismikkdata. Alt i alt står vi fortsatt på vår offshoreprognose for 2023, der vi spådde at hele oljeserviceindustrien som sådan står overfor et godt fundert industricomeback. Det vil gi god støtte også til deres respektive aksjekurser på Oslo Børs, selv i en tid med et generelt sett skjørt børssentiment.  

   Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital