<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bruktbilkongen i nord

Bruktbiler, det er nøkkelen til suksess for bilforhandleren Harila. I Troms og Finnmark mener Tormod Harila at han er markedsleder med 25 prosent av markedet.

Passerte milliarden: Tormod Harila leder en bedrift med både bilforhandlere, karosseriverksted, eiendommer og restaurant i vårt nordligste fylke – pluss Svalbard.  Foto: Harila
Reportasjer

I fjor passerte morselskapet Harila Invest for første gang milliarden med god margin, og det betyr en økning i omsetningen på over 400 millioner kroner i løpet av bare tre år.

Det hele startet med en bilforhandler i Vadsø, men nå er Harila Invest både etablert med syv forhandlere i Troms og Finnmark og med en økende eiendomsmasse i det samme fylket – eller fylkene.

Milliard-rekrutter

Kapital presenterer hver sommer Norges 500 største bedrifter – og vi er hele tiden på jakt etter nye selskaper som vokser og kan få en plass blant tungvekterne i et mangfoldig næringsliv. Bedriftene må godt forbi 1 milliard kroner i omsetning for å bli med i det gode selskap. 

Tormod Harila selv vil gjerne beholde det sammenslåtte fylket.

– Personlig vil jeg ha ett. Det har jeg flagget og er ikke redd for å si det. Jeg mener at man kan gjøre tyngre løft når man er stor.

– Det gjelder å ha et større fylke?

– Ja, absolutt.

Lexus er viktigst

Tormod Harila sitter selv i Tromsø og styrer milliardbedriften han har bygget opp. Han har fordelt aksjene likt på seg og sine tre sønner, men sitter fortsatt på A-aksjene i et konsern der biler fortsatt utgjør den suverent største biten.

– Etter at vi i fjor kjøpte forhandleren Alta Motor, er vi representert på syv steder i fylket.

Med denne overtagelsen økte andelen til VW og Skoda, men det er fortsatt Lexus og først og fremst Toyota som er det klart viktigste merket.

Halvparten brukt: Salget av bruktbiler står for 50 prosent av bilsalget fra de syv utsalgsstedene til Harila i Troms og Finnmark. Foto: Harila

– Toyota og Lexus utgjør 80 prosent av vår virksomhet på nye biler. Toyotas luksusmerke, Lexus, kommer med elbil snart, og 1. februar vil de som har reservert bilen få se den for første gang i Tromsø.

– Dårlig timing for den også, med tanke på økte avgifter?

– Ja, alt er forsinket, den skulle egentlig komme før jul.

Store på bruktbiler

Men det er bruktbilsalget som virkelig har fått fart på salget til Harila de siste årene. Bilbusinessen i konsernet hadde i 2019 en omsetning på 560 millioner kroner, i fjor endte salget på godt over 800 millioner. Bruktbilandelen av dette er på om lag 50 prosent.

– Brukt er den viktigste delen av vår virksomhet på bil. Slik har det vært i mange år, og det vil fortsette slik i mange år fremover, slår Harila fast.

– Dere har en uvanlig høy andel bruktbilsalg?

– Ja, vi har nok en større andel enn vanlig på brukt kontra nytt. Det er flere som kjøper bruktbil hos oss. Flere som velger en forhandler i stedet for at de kjøper via Finn.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg tror at vi har fått etablert et merkenavn som folk har tiltro til. Også som bruktbilforhandler, svarer Harila,

– Og da selger dere alle merker, ikke bare Toyota?

– Ja, men vi kjøper ikke inn biler som vi ikke har troen på.

Harila anslår markedsandelen, med alle merkene som selskapet representerer, til å ligge på 20–25 prosent i Tromd og Finnmark. – I Finnmark er vi enda større, der er vi godt over 30 prosent.

Vi har et mål om at minst 50 prosent av leieinntektene skal komme fra noe som ikke har med bil å gjøre.
Tormod Harila

For flere av bilmerkene er da også Harila den ledende representanten i fylket – ikke bare enda en forhandler. Det gjelder i særklasse Toyota, men også Volvo og Volkswagen.

Inviterer på Kroa

Eiendomsdelen av konsernet har hatt en langt mer forsiktig vekst, men passerte i fjor 50 millioner kroner for første gang.

– Det omfatter våre egne eiendommer, pluss at vi har noen eksterne, forteller Harila. – Vi har et mål om at minst 50 prosent av leieinntektene skal komme fra noe som ikke har med bil å gjøre. Derfor har vi i mange år investert i næringseiendommer i vårt nedslagsfelt.

Eiendomsmassen er spredt over hele fylket – og er dominert av offentlige leietagere.

– Vi har nettopp inngått en kontrakt med tingretten i Finnsnes og har også avtaler med politiet og Nav.

– Bygger dere, eller kjøper?

– Vi bygger sjelden og har akkurat kjøpt et nytt bygg i Harstad med årlige leieinntekter på i overkant av åtte millioner kroner.

Harila har også en liten business på Svalbard, med både leiligheter og en restaurant. – Vi eier 50 prosent av et prosjekt som omsetter for cirka 30 millioner kroner.

Harila Invest

2022 2021 2020

Omsetning 1.100 979 785

Res. før skatt 38 59 29

Bransje: Bil og eiendom

(alle tall i mill. kroner)

– Det kommer mange turister til restauranten, men den er også i flere år på rad blitt kåret til den beste restauranten i Longyearbyen av de fastboende, sier Harila. 

– Hvilken restaurant snakker vi om?

– Den heter egentlig Steakers Svalbard, men kalles bare for Kroa.

Og alle med litt mer enn korttidsminne husker kanskje at det brant i et dusin leiligheter på Svalbard i september i fjor.

– Det var også våre leiligheter, sier Harila. – Men det ordner seg. Vi hadde forsikringen i orden.

Fornøyd med fire prosent

Mangfoldet i porteføljen blir imidlertid først helt komplett når karosserikjeden blir med. – Bilbyen ble startet med Bilbyen Tromsø, og kjeden har nå fire avdelinger i vårt nedslagsfelt.

– I fjor endte omsetningen på 104 millioner kroner.

Denne businessen er likevel ikke en del av konsernet. – Vi har skilt det ut som en egen bit for å kunne samarbeide med våre største konkurrenter. Både Sulland og Bil i Nord er med her. For å kunne drive lønnsomt med karosseri må man ha tilgang til flest mulig merker.

Men de store overskuddene kan vi ikke lese ut av Harila-regnskapene. I 2021 ble riktignok resultatet etter skatt mer enn doblet til 46 millioner kroner, men det skyldes en ekstraordinær fortjeneste fra et eiendomssalg på 14 millioner kroner. – Vi nådde ikke de tallene i fjor, sier Harila. 

– Under de forholdene vi arbeider her oppe i nord, er vi fornøyde dersom vi sitter igjen med en fortjeneste på fire prosent. Vår bransje er kapitalkrevende, og det blir store tall når du selger biler. Men det er knappe marginer.

– Husk at en stor forhandler lenger sør kan selge like mye fra én forhandler som vi gjør fra seks. Vi har ekstraordinære kostnader i Nord-Norge, sier Harila. – Vi må drifte på en litt annen og mer effektiv måte.