<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

EU forlanger forlanger full åpenhet om lønn

EU har vedtatt et direktiv der det viktigste målet er å sikre likelønn mellom menn og kvinner. Og det skal bli langt større åpenhet om lønn og godtgjørelser.

EU går for likelønn: Om tre år skal et EU-direktiv være på plass også i Norge som skal sørge for likelønn mellom kvinner og menn.  Foto: Shutterstock/NTB
Reportasjer

Tekst: Florian Gontek, Der Spiegel

Oversettelse og tilretteleggelse: Hans Jørn Næss

Lønn og penger snakker man ikke om – men det skal snart endre seg. 24. april vedtok EU et nytt direktiv om åpenhet om lønnsopplysninger som arbeidsgivere må forholde seg til. EU-landene har tre år på å gjennomføre de nye reglene i nasjonal rett, og fordi direktivet er EØS-relevant, er det all grunn til å tro at det også vil få konsekvenser for norske arbeidsgivere.