<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Investorene nekter å selge

Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Reportasjer

– Børsoptimistene er i flertall, noe som støtter opp under en ny positiv uke på Oslo Børs, skrev vi i vårt forrige Nyhetsbrev. Og prognosen står seg godt; siden forrige fredag er Hovedindeksen opp med over en prosent og reflekterer at investorene fortsetter å øke sine aksjeinnehav – om enn ikke i store volumer gitt de lave omsetningsvolumene – noen uker før kvartalsresultatrapportene strømmer inn. Energiindeksen leder an med en ukesoppgang på over tre prosent, støttet av en litt sterkere oljepris. Bedre oljepriser styres, ifølge nyhetskanalen CNBC, av stigende optimisme knyttet til blant annet økt kinesisk energietterspørsel. Vi tror den forsiktige investoroptimismen råder på Oslo Børs også kommende uke, i en tid med litt fastere energipriser, stabile inntjeningsanslag og fortsatt sterke USA-markeder, igjen oppløftet av blant annet en VIX-indeks om ikke har vært på lavere nivåer på fire år.   

Siden årsskiftet har Hovedindeksen fått et løft på rundt fire og en halv prosent, selv i en tid med massive renteøkninger, både her hjemme og internasjonalt. Og på kommende torsdag vil Norges Bank heve renten ytterligere samtidig som rentebanen sannsynligvis også må tas opp. Handelsbanken Capital Markets forventer en dobbelheving neste uke, også fordi sentralbankens siste Regionale nettverk-rapport viser et sterkere aktivitetsnivå enn ved tidligere målinger. Sentralbanken vil for all del ikke komme bakpå i sine bestrebelser på å slå tilbake den altfor høye inflasjonstakten, som i mai – målt ved kjerneinflasjonen – var på alarmerende høye nivåer. Også ute i den store verden pågår de kvantitative innstramningstiltakene med full styrke; i går hevet Den europeiske sentralbanken sine signalrenter. Men mer kan være på trappene, heter det, og det begrunnes ut fra den høye lønnsveksten og det sterke arbeidsmarkedet. Og denne uken var den amerikanske sentralbanken tydelig på at den på ingen måte er ferdig med sine renteøkninger, til det er hoveddriverne bak landets inflasjonsutfordringer enn så lenge for dominerende. Likevel, de amerikanske nøkkelindeksene står fjellstøtt – og vitner om at stadig flere investorer på Wall Street, selv i en høyinflasjonsøkonomi, tror at bedriftene på tvers av de ulike sektorene – gjennom høy prisingsmakt – makter å generere gode, attraktive marginer. De kommende kvartalsrapportene, både norske som internasjonale, blir uansett viktige opp mot hvilken retning Oslo Børs tar fremover.   

Summert opp forventer vi altså ny positiv børsuke her hjemme, men fortsatt preget av lave omsetningsvolumer. Norges Bank hever renten ytterligere nå på torsdag, og alt snakk om potensielle rentekutt vil legges dødt når den etter alle solemerker også tar opp rentebanen. Skal aksjemarkedene som sådan klare seg godt i annet halvår, må det på bordet data som vitner om at blant annet lavere globale energipriser også tar inflasjonstallene ned, samtidig som bedriftene minimum guider i tråd med konsensusanslagene for neste år. Med andre ord skal mye på plass før børsene får nødvendig drahjelp opp mot nye indeksrekorder.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital