<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hvor høye renter kan Oslo Børs egentlig tåle?

Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Reportasjer

“Alt i alt ser vi for oss en svak kommende børsuke, der rentene biter – spesielt knyttet til investorenes allmenne risikoakseptgrad, kombinert med økt press på selskapenes nåverdi av de fremtidige frie kontantstrømmer,” skrev vi i vårt siste Nyhetsbrev. 

Børsantakelsene har vist seg å være riktige. 

I skrivende stund, det vil si torsdag ettermiddag, har Hovedindeksen i løpet av den siste handelsuken kommet ned med over to prosent. Nedturen ledes særlig an av energisektoren, som siste uke er ned med godt over tre prosent, ikke overraskende gitt en oljepris som ikke klarer å bryte opp fra nivåene rundt 72–74 dollar fatet. 

Men hele børsen er altså under et tiltagende press på vei inn i annet halvår, styrt som den er av de fortsatt plagsomme inflasjons- og rentenivåene, kombinert med svake kinesiske makrotall som skaper reell tvil om robustheten ved det økonomiske oppsvinget i landet mange investorer har tatt høyde for i 2023. 

I sum forventer vi en kommende børsuke preget av lav omsetning og nær flate kursbevegelser, det i påvente av nye makrotall, norske som internasjonale, samt en serie kommende andrekvartalstall. 

Oslo Børs styres i stor grad av det tunge pengepolitiske bakteppet, og de implikasjoner dette vil ha blant annet for høstens makrotall og selskapenes inntjeningsevne. Dette bekymrer også investor Peter Hermanrud, som til Finansavisen nylig ikke la skjul på sine betenkeligheter om hva som kommer på bordet av makrotall til høsten, gitt seneste tids massive renteøkninger. 

Likevel, den tidligere aksjestrategen i Sparebank 1 Markets mener det ikke er åpenbart at børsen vil falle i høst – men risikoen er høy. 

Andre strateger er enda klarere i sine formaninger. For eksempel har Danske Bank tidligere i juni uttrykt bekymring for særlig amerikanske aksjer, da man frykter at seneste tids renteoppganger for alvor vil sette sitt preg på USA-økonomien utover høsten. Og noen oppmykning av pengepolitikken ligger på ingen måte i kortene. Tvert om. Nylig varslet den amerikanske sentralbanksjefen om flere nye rentehevninger, og det i et aggressivt tempo, med særlig henvisning til et sterkt innenlandsk arbeidsmarked og en til nå utilstrekkelig pengepolitikk. 

Her hjemme ble rentebanen nylig oppjustert – det før de sterke detaljhandelstallene for mai kom på bordet. Tallene gir Norges Bank ytterligere argumenter for å heve styringsrenten, mener blant annet DNB Markets. 

Investorene på Oslo Børs møter nå et pengepolitisk klima mange av dem aldri før har vært i nærheten av å bli konfrontert med. Og kanskje enda verre, rentene skal videre opp, all den tid det synes så krevende å få bukt med summen av alle inflasjonsdriverne. Høsten blir åpenbart tøff på Oslo Børs.  

Sigurd E. Roll, investoransvarlig Kapital