<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Justisminister Emilie Enger Mehl og sjefanklager Karim A.A. Khan i Den internasjonale straffedomstolen ICC. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

“I krig og kjærlighet er alt tillatt.” Bortsett fra i krig, da

Internasjonalt vedtatte konvensjoner og lover er ment å dempe krigens redsler og straffe krigsforbrytere. Problemet er at de mektigste landene ikke er helt med.

Det er fra Don Quijote av Miguel de Cervantes (1547–1616) vi har uttrykket “I krig og kjærlighet er alt tillatt”. Vi skal ikke uttale oss om kjærligheten, men vil i det nedenstående vise at det drøye 400 år gamle utsagnet i alle fall ikke lenger stemmer for krig. (Det gjorde det forresten heller ikke på Cervantes’ tid.)

Vi snakker om “Krigens folkerett”.

Reportasjer
Anbefalt