<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Pensjonister angrer bittert på den dagen de åpnet døren for denne mannen

Daglig leder Bjørn Benoni Brodal i Trygg Finans har siden 2009 solgt høyrisiko-spareprodukter til flere hundre småsparere. Nå ser sparepengene ut til å være blåst på oppblåste eiendomsprosjekter og tvilsomme selskaper, og flere føler seg lurt.

Inngir tillit: Daglig leder i Trygg Finans AS i Sandnes i Rogaland, Bjørn Benoni Brodal, har nytt stor tillit fra sine kunder. Mange av dem er pensjonister som i dag sitter ribbet tilbake. Foto: Tore Friestad

Inntrykket Kapital har av daglig leder og eier av Trygg Finans AS i Sandnes, Bjørn Benoni Brodal, er at mange av hans kunder har sett på ham som en kjær venn. Han er ikke en distansert rådgiver – han er husvarm.

Tillit virker å ha vært en avgjørende faktor hver gang en småsparer i Stavanger- og Sandnes-regionen har valgt å la Brodal plassere sparepengene sine i høyrisiko-investeringer. I begynnelsen investerte han småsparernes penger gjennom underagentavtaler med skandaleombruste selskaper som Victory Life og Jool Capital Partners AS; Sistnevnte er et selskap som har stått sentralt i flere av Kapitals tidligere avsløringer om hvordan “investeringsrådgivere” uten konsesjon har lokket hundrevis av millioner fra eldre mennesker. I de senere år har han hentet inn penger til andre svært omstridte prosjekter, og til eiendomsselskaper han selv har tilrettelagt. Han har fått millioner av kroner inn, men så langt Kapital kan se, har svært lite gått tilbake til investorene.

Pensjonist Sverre Ekeli i Stavanger er en av dem som har blitt lokket til å la Brodal få ta hånd om sparepengene sine. Han gikk inn med en million kroner, men etter mange år anser han nå pengene sine som tapt.  

– Jeg har kjent Brodal i årevis og har hatt stor tillit til ham. Etter hvert ble tilbudene han skisserte altfor komplekse og vanskelige for meg å følge med på. Siden jeg stolte på ham, ga jeg ham carte blanche til å ta hånd om mine investeringer. I dag tror jeg alt er tapt, og jeg føler nå at dette er så uryddig gjort at jeg vil varsle folk om Trygg Finans og Brodal, og hans likesinnede, sier han.

Jeg har kjent ham i årevis og har hatt stor tillit til ham. Han fikk etter hvert carte blanche til å ta hånd om mine investeringer.
Sverre Ekeli, investor Trygg Finans

Kapital har vært i kontakt med en rekke småsparere i Rogaland angående Trygg Finans. Historiene som fortelles er omtrent likelydende. Tillit har gradvis gått over til frustrasjon, fortvilelse og til slutt sinne. En investor som nå har anmeldt Brodal for bedrageri, grovt bedrageri, økonomisk utroskap, villedende og uriktig selskapsinformasjon samt brudd på verdipapirhandelloven, sier følgende:

– Han kommer hjem til deg og drikker kaffe med deg. Han prater godt for seg og er voldsomt hyggelig. Jeg har hatt så tillit til den mannen at du vil ikke tro det.

– Over 200 kunder

I et vennlig intervju med reklamemagasinet Næring i Sandnes i 2016 lettet Brodal litt på sløret om hemmeligheten bak forretningsmetodene til Trygg Finans. Det verste du kunne gjøre, ifølge ham, var å ha penger i banken.

– Trygg Finans er uavhengige og gir anbefalinger fra et fritt varelager av gode produkter [ …] En måte å gjøre det på er å legge til rette finansieringsløsninger for selskaper som søker finansiering av fremtidig vekststrategi. I hovedsak små og mellomstore selskaper som har behov for belåning i området 30 til 200 millioner kroner.

Magasinet kunne opplyse at Trygg Finans hadde over 200 kunder, i hovedsak fra Sandnes-regionen, som i snitt hadde investert ca. 500.000 kroner hver. Brodal fortalte at avkastningen på disse investeringsproduktene normalt lå innenfor et intervall fra 8 til 20 prosent. Det var vel å merke ikke risikofritt, men han stilte sin kompetanse som sikkerhet:

– Risikoen er høyere, men utsteders lange erfaring, betydelige kompetanse og solide “corporate finance”-avdeling gjør at det i de utvalgte investeringsobjekter er en forutsigbar risiko for kunden, reklamerte Brodal.

Risikoen er høyere, men utsteders lange erfaring, betydelige kompetanse og solide ‘corporate finance’-avdeling gjør at det i de utvalgte investeringsobjekter er en forutsigbar risiko for kunden.
Bjørn Brodal, daglig leder Trygg Finans

Brodal er oppført med 17 roller i norsk næringsliv. Etter det Kapital kan se, har han to hovedselskaper som han primært driver forretningen sin fra, før nevnte Trygg Finans samt investerings- og eiendomsselskapet Jorvik Capital AS. I Trygg Finans driver han investeringsrådgivning, mens han gjennom Jorvik Capital har startet opp to eiendomsprosjekter – Sørkysten AS og Rocca Invest AS.

Anmeldt etter boligprosjekt

Advokat Trym Landa i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig representerer investoren som nå har anmeldt Brodal til Sør-Vest politidistrikt. På vegne av sin klient mener han Brodal har gjort seg skyldig i en rekke lovbrudd – fra grovt bedrageri og forleding av kunder til brudd på verdipapirhandelloven. Utgangspunkt for anmeldelsen er selskapet Sørkysten AS, som er et av de nyeste prosjektene til Brodal. Der sitter han på begge sider av bordet.

Brodal etablerte selskapet på tampen av 2016 med 30.000 kroner i aksjekapital, og tegnet 30.000 aksjer pålydende en krone pr. stk. Landas klient var en av om lag 10 småsparere som ble overtalt av Brodal til å investere i selskapet. Brodal fikk hentet inn 7 millioner kroner gjennom såkalte brolån (kortsiktig investering med høy rente mot sikkerhet i f.eks. aksjer) fra investorene. Lånene ble gitt mot lovnader om renteavkastning på mellom 13 og 16 prosent. I 2017 kjøpte Sørkysten en tomt i Flekkefjord for 4 millioner kroner. Målet var å bygge og selge leiligheter. Etter at tomten var kjøpt, foretok Brodal i 2018 en emisjon og utstedte ytterligere 28.822 aksjer pålydende en krone pr. stk. Investorene fikk så innfridd sine lån mot disse aksjene til en overkurs på 243,56 kroner pr. aksje. Da alt var opp- og avgjort, satt de ti investorene, som til sammen hadde investert litt over 7 millioner kroner, med 49 prosent av selskapet, mens Brodal selv eier 51 prosent etter bare å ha investert 30.000 kroner.

– Toppen av kynisme: Advokat Trym Landa i Simonsen Vogt Wiig mener Trygg Finans bevisst har siktet seg inn mot eldre mennesker, og overtalt dem til å investere i høyrisikoprosjekter uten at de fullt ut har forstått avtalene de har signert på. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Det viste seg deretter å være vanskelig å få bygget noe på den aktuelle tomten i Flekkefjord. Investorene har fått opplyst at kapitalen gikk til kjøpt av tomt og prosjektutvikling, utbyggingen derimot skulle bankfinansieres etter hvert som kjøpere meldte sin interesse. Pr. i dag virker prosjektet å ligge brakk. Styret i Sørkysten, som utelukkende består av Brodal, har bl.a. kommet med forslag om at investorene selv kan inngå kjøpekontrakter med det formål å selge dem igjen når byggingen er kommet i gang.

– Brodal har satt min klient i en situasjon hvor vedkommende kan risikere å tape flere millioner kroner på en investering som i tillegg til å være usikker har blitt betydelig vannet ut av Brodal selv, sier Landa.

Brodal har satt min klient i en situasjon hvor vedkommende kan risikere å tape flere millioner kroner på en investering som i tillegg til å være usikker har blitt betydelig vannet ut av Brodal selv.
Trym Landa, Simonsen Vogt Wiig

Advokaten påpeker også at det er brukt betydelige summer i selskapet som investorene ikke får noen informasjon om.

Sikter seg inn mot eldre

Alle investorene i Sørkysten er mellom 53 og 82 år. I den nylige anmeldelsen påpekes det:

“Ved å kartlegge og skaffe oversikt over investorene Brodal har fått med på prosjektene sine, ser man at han gjennomgående har siktet seg inn på eldre mennesker med og uten kapital og uten erfaring fra næringslivet.”

Blant investorene er en eldre enke som Kapital har vært i kontakt med. Hun er i dag i store økonomiske problemer. Først investerte hun alle sparepengene hun og hennes avdøde mann hadde opparbeidet seg i diverse produkter tilrettelagt av Trygg Finans. Etter det ble hun overtalt av Brodal til å ta opp et nytt lån på huset sitt for å investere i Sørkysten.

– Det skulle være så flott og gi så og så mye avkastning. Han sa det var lurt å ta opp lån, for da fikk jeg mindre skatt. Han ordnet med banken, og jeg bare skrev under på noe. Jeg holder på å betale på dette nå og er helt fortvilet, sier enken til Kapital.

Kapital har også vært i kontakt med pårørende til en annen investor som i fjor høst anmeldte Trygg Finans og Brodal.

– Jeg begynte å finne ut av dette i september i fjor og ble raskt sjokkert. Mine foreldre har investert store summer i en rekke produkter tilrettelagt av Brodal siden 2015. De har hatt en vanvittig tillit til ham. Når jeg har skullet nøste i dette, finner jeg at alt er fryktelig dårlig dokumentert, og unødvendig komplisert.

I tillegg til Sørkysten er hennes foreldre også involvert i flere andre av Brodals prosjekter, deriblant eiendomsselskapet Rocca Invest AS, som han eier 100 prosent av. Selskapet har aldri tjent én krone. I regnskapet for 2018 blir det opplyst at aksjekapitalen er tapt, og videre drift vil finansieres av 2,1 millioner kroner hentet fra investorer gjennom brolån i 2018. I en epostkorrespondanse fra Brodal rett over nyttår går det frem at Rocca Invest har interesser i et boligprosjekt i Marbella i Spania sammen med et svensk selskap. Men lik Sørkysten har dette også støtt på noen problemer. Han forsikrer derimot frustrerte investorer i eposten at kommunen muntlig har bekreftet at det vil foreligge byggetillatelse i nær fremtid. Resterende byggetillatelser ventes å komme etter dette.

Betegnende for begge prosjektene Brodal selv har startet er at flere av investorene ikke helt vet hvordan pengene deres endte opp i hans private selskap.

Agent for skandaleselskap

En forklaring på hvordan dette har skjedd kan ligge i konseptet Unit Link. I motsetning til en tradisjonell forsikring, hvor investeringen er knyttet til en gitt rente eller minsteavkastning, er Unit Link et spareprodukt hvor pengene dine plasseres i forskjellige finansielle instrumenter som aksjer eller obligasjoner. Brodal selv forklarte Unit Link-investeringer slik for magasinet Næring i Sandnes i 2016:

– Her bindes flere investeringer sammen under én “paraply-konto”, og man kan legge inn ulike aktiva etter hvilken grad av sikkerhet man ønsker.

Slike investeringer er gjerne komplekse, og småsparere henvender seg ofte til eksperter for å få hjelp.  Som nevnt innledningsvis har Brodal siden 2009 gjennom Trygg Finans investert mye av sine kunders penger gjennom skandaleombruste selskaper som Victory Life og Jool Capital Partnes AS (Jool). 

Victory Life, som hadde adresse på De britiske jomfruøyer, hadde ikke konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. I 2016 ble selskapet avviklet, og eierne ble dømt til fengselsstraff for skatteunndragelser. Hva angår Jool, som Kapital har omtalt flere ganger tidligere, ga Finanstilsynet i april i fjor stoppordre til deres norske avdeling. Det ble konkludert med at selskapet grovt og systematisk hadde overtrådt en rekke krav i forsikringsformidlingsloven.

Brodal hadde først en underagentavtale for å selge Unit Link-produkter for Victory Life, og etter at det selskapet gikk konkurs, fikk han en ny avtale med Jool. Jool skal etter det Kapital forstår ha overtatt hele eller deler av porteføljen til Victory Life. Med Jool fikk Brodal også anledning til å selge Unit Link-produkter fra det Liechtenstein-registrerte forsikringsselskapet Quantum Leben, som Jool hadde enerett på i Skandinavia.

Vedkommende som leverte den første anmeldelsen i fjor, har reagert på at det ser ut til at penger som foreldrene i utgangspunktet investerte i Unit Link-produkt fra Victory Life og senere Quantum Leben, også har blitt overført til Brodals private prosjekter – Sørkysten og Rocca Invest – samt nye prosjekter.

– Dette er helt latterlig. Via Quantum Leben har pengene gått til en hel haug med selskaper som virker som de er laget på dopapir. Den opprinnelige investeringen var i forsikringsselskapet Victory Life, og via dem i noe som heter Subone.

Via Quantum Leben har pengene gått til en hel haug med selskaper som virker som de er laget på dopapir.
Investor

Det kypriotisk-baserte Subone Services Limited (Subone) er en gammel gjenganger for Trygg Finans fra helt tilbake i 2012/13. Dette var ett av selskapene i Victory Life-pakken, og Kapital er kjent med at Trygg Finans også har overtalt kunder til å investere direkte i selskapet. Hvor mye penger som er spyttet inn her er uvisst, men en investor anslår at det minst er snakk om 40 millioner kroner.

Økokrim varslet

Subone er for øyeblikket i full krise. I sin siste investoroppdatering fra november i fjor redegjøres det for at blant annet regler og rammebetingelser, samt Brexit, har lagt hindre i veien for fremdriften og utbetalinger. Rett etter dette ble det sendt et varsel om Trygg Finans og Subone til Økokrim. I varselet forteller en fortvilet investor følgende.

“Produktet ble presentert i 2013 med gode muligheter for stor avkastning og lav risiko. Jeg var i utgangspunkt skeptisk, men ble til slutt overtalt, siden det var mange kjente og troverdige personer som også var med på dette. I tillegg ble det opplyst at kun en verdenskrig eller total kollaps i verdensøkonomien kunne forhindre en rask utbetaling.”

I tillegg ble det opplyst at kun en verdenskrig eller total kollaps i verdensøkonomien kunne forhindre en rask utbetaling.
Varsel til Økokrim

Kapital har fått opplyst at hver investor gikk inn i Subone med 50.000 euro (507.000 kroner etter dagens kurs) som minstebeløp. Varsleren avslutter slik:

“Jeg har også hatt kontakt med flere personer som har investert hos Trygg Finans. Det er mange som er frustrert og føler seg lurt, her er det snakk om flere pensjonister som kan ha mistet oppspart pensjonskapital.”

Uvisst hva selskapet faktisk gjør

Pensjonist Sverre Ekeli er en annen av Trygg Finans-kundene som har endt opp med å investere penger i Subone. Han forteller at Brodal fikk ham inn der etter fadesen med Victory Life i 2016.

– I fire år har vi fått beskjed om komplikasjoner. Jeg har stilt Brodal spørsmål og er forbanna. Jeg tror ikke nødvendigvis Brodal har villet opptre uredelig, men at dette også kan skyldes andre i samme krets.

– Hva driver egentlig Subone med?

– Jeg har ingen aning. Det har vi aldri fått noe informasjon om. Det har skjedd så mye rart her som jeg ikke forstår eller får forklaring på, svarer Ekeli.

I slutten av februar ble det for øvrig kalt inn til ekstraordinært investormøte for Subones investorer i Sandnes. På agendaen var det ført opp akutt behov for ytterligere 90.000 euro, og et eget punkt var viet til “konsekvenser dersom kapital uteblir”. Kapital har snakket med flere investorer som opplever dette som et regelrett trusselbrev.

Kapital har vært i kontakt med selskapets norske kontaktperson, Hjalmar Svennevik, men han vil ikke si noe om hva Subone er, hvorfor de trenger mer penger og på hvilken måte Trygg Finans er involvert.

Innkalling til investormøte for Subone i Sandnes. Foto: Faksimile

Ingen godkjenninger

Å gå igjennom hvert enkelt selskap i porteføljen til Trygg Finans blir raskt like forvirrende som opplevelsen mange av investorene har av avtalene de har signert på. Mer beskrivende er følgende faktum fra fungerende seksjonssjef for verdipapirforetak i Finanstilsynet, Roy V. Halvorsen:

– Trygg Finans og Bjørn Benoni Brodal har ingen godkjenninger eller konsesjoner fra Finanstilsynet, hverken til forsikringsagentvirksomhet eller verdipapirhandel.

Trygg Finans og Bjørn Benoni Brodal har ingen godkjenninger eller konsesjoner fra Finanstilsynet, hverken til forsikringsagentvirksomhet eller verdipapirhandel.
Seksjonssjef Roy V. Halvorsen i Finanstilsynet

Faktisk så har Finanstilsynet flere ganger i årenes løp tatt kontakt med Trygg Finans fordi det har sett ut på selskapets hjemmesider som om Brodal driver forsikringsagentvirksomhet uten at dette har vært registrert i konsesjonsregisteret. I 2013 måtte Brodal blant annet svare for at det på hjemmesiden til Trygg Finans så ut som foretaket tilbød forsikringsløsninger for blant andre før nevnte Victory Life. Han opplyste den gang:

“Det er korrekt at vi tidligere har vært behjelpelig overfor enkeltpersoner som på eget initiativ ønsket å foreta disposisjoner innenfor enkelte unit link-selskaper, deriblant Victory Life. Jeg kan ut fra din forespørsel likevel bekrefte at vi i dag ikke formidler/plasserer avtaler i Victory Life.”

Dette la saken i bero hos Finanstilsynet frem til i fjor sommer. Da søkte Brodal om å bli registrert som forsikringsagent for å kunne selge forsikringsprodukter for selskapet Wealins S.A. i Luxembourg. Han fikk avslag. Tilsynet var kritisk til en rekke momenter, deriblant hans kompetanse.

Brodal fikk autorisasjon som rådgiver i livsforsikring i 1988, og han var ansatt i NKP Forsikring, senere Vital Forsikring, frem til 1993. Etter det kan ikke Finanstilsynet finne spor av at han har praktisert som forsikringsagent før han begynte for seg selv i Trygg Finans i 2009. Siden han har vært selskapets eneste ansatte frem til dags dato, finner tilsynet at han umulig kan ha fått nødvendig opplæring og relevant praksis. I konklusjonen står det:

“Det er Finanstilsynets vurdering at Brodal har opptrådt som forsikringsagent i Trygg Finans AS uten at han har oppfylt kravene til egnethet [ …] Finanstilsynet legger til grunn at praksis som er opparbeidet i virksomhet som ikke oppfyller kravene i regelverket, ikke kan telle med i vurderingen av om vilkårene om opparbeidet praksis er oppfylt.”

Ingen konsesjoner: Kapital får opplyst av Finanstilsynet, her representert ved direktør Morten Baltzersen, at Brodal hverken har konsesjon som forsikringsagent eller til å handle med aksjer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hva angår Brodals dobbeltrolle som både investeringsrådgiver og som eier av flere av prosjektene han anbefaler folk å investere i, mener advokat Landa at dette er et klart brudd på verdipapirhandelloven. Spesielt all den tid han har gjort dette uten konsesjon.

– Et av hovedelementene for oss er at Brodal sitter på begge sider av bordet, påpeker han.

– Har ikke kapasitet

Den første anmeldelsen mot Trygg Finans, som ble levert til Sør-Vest politidistrikt i fjor høst, ble umiddelbart henlagt. Årsaken anmelder fikk oppgitt var at distriktet ikke hadde kapasitet til å etterforske forholdet. Anmelder klaget, og fikk følgende svar fra Rogaland statsadvokatembeter:

“Sør-Vest politidistrikt har en stram ressurssituasjon generelt, og det må prioriteres [ …]  Det er sykemeldinger på seksjonen, og til tross for at seksjonen er tilført ekstra ressurser, må det prioriteres strengt mellom anmeldte saker. Det er ikke kapasitet til å etterforske alle anmeldelser som kommer inn.”

Siden det nå foreligger flere anmeldelser og varslinger, håper advokat Landa at politiet kan prioritere ressurser til å etterforske saken.

I tillegg er Kapital kjent med at flere av investorene undersøker muligheten for et felles søksmål mot Brodal og Trygg Finans. Landa er åpen for muligheten.

– Vi kjenner til at han har rådet folk til å gå inn i usikre prosjekter med metoder som konvertible lån med lovnad om stor avkastning. Felles for disse prosjektene synes å være at det svært sjelden, eller aldri så vidt vi vet, har endt godt for investorene, konkluderer han.

Innrømmer “lapskaus”

Bjørn Brodal var på ferie i Marokko da denne saken ble skrevet, men det lyktes Kapital å få noen ord med ham til slutt. Han opplyser først og fremst at han føler seg like lurt av Jool Capital og Victory Life som kundene hans gjør.

– Dette et selskap som har forledet meg og mine kunder. Jeg avsluttet samarbeidet med dem i årsskiftet 2018/19. Jool har gjort dårlige vurderinger av selskap. Hva angår Subone vil jeg ikke anbefale mine kunder å investere mer der uten skikkelig sikkerhet.

– Hva er egentlig Subone?

– Det er et investeringsselskap.

Brodal påpeker derimot at alle kundene hans har signert på dokumenter hvor risikoen har kommet tydelig frem.

– Er alt som ble investert gjennom Jool og Victory Life tapt?

– Det er vanskelig å si. Det er veldig kjedelig når investeringer blir låst så lenge som i disse tilfellene. Jeg har selv investert, så det skjønner jeg godt.

Hva angår Sørkysten og Rocca Invest, påpeker Brodal at dette er prosjekter han som privatperson har tilbudt bekjente. Det har ingenting med Trygg Finans å gjøre, ifølge ham.

– Jeg ser at dette kan virke som en lapskaus. Noen har kanskje oppfattet min rolle annerledes, og jeg kunne også tydeliggjort dette i dokumentene, men det er menneskelig å gjøre feil.