<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Styreleder: – Min rolle var passiv, jeg bestemte ingenting

I rollen som styreleder i 21 selskaper tilknyttet den politianmeldte Indigo Finans-sfæren, skaffet den tidligere IT-ansvarlige i Hammervoll Pind advokatfirmaet oppdrag for flerfoldige millioner. – Min rolle var passiv, jeg bestemte ingenting, hevder han.

Minner om The Firm: Beskrivelsene tidligere ansatte har av tilstandene på Hammervoll Pinds flotte kontorer ved Slottsparken er som tatt ut av thrillere som Heksejakt, Exit og The Firm.  Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

2018 var et aktivt år for IT-teknikeren Ian Cato Grande Reinartsen. Ved inngangen til høsten overtok han eierskapet i selskapet Amplio Elements, som ble opprettet av partner, styreleder og gründer i advokatfirmaet Hammervoll Pind, Anders Pind, i 2016. Kort tid etterpå ble han valgt inn som styreleder i 21 av de 23 selskapene i den såkalte Indigo-sfæren.

I det påfølgende året bestilte Reinartsen på vegne av flere av disse Indigo-selskapene juridiske tjenester for syvsifrede beløp av advokatfirmaet.

– Vi kjenner ham egentlig bare som “IT-Cato”. Han hadde ansvar for IT-systemene og hadde kontorplass i lokalene våre. Han er en nær venn av Anders Pind, slik jeg forstår det. Hvorfor spør du, hva er det med han? spør en tidligere ansatt i Hammervoll Pind når Kapital forhører seg om Reinartsen.

Da Kapital opplyser om at han har vært en av firmaets betydelige klienter de siste årene, blir dette møtt med forbauselse.

Vi kjenner ham egentlig bare som ‘IT-Cato’. Han hadde ansvar for IT-systemene og hadde kontorplass i lokalene våre.
Tidligere ansatt i Hammervoll Pind

I dag er “IT-Cato” ute av alle styreledervervene, og det er varslet søksmål mot ham. Mangfoldige millioner kroner ser ut til å ha blitt tappet fra selskapene, og flere fakturaer fra Hammervoll Pind er bestridt.

“Passiv leder”: Ian Cato Grande Reinartsen. Foto: Privat

– Et galehus med giftig arbeidsmiljø

Det er kort oppsummert de ansattes opplevelser av advokatfirmaet Hammervoll Pind, med de to advokatene og partnerne John Magne Swift Hammervoll og Anders Pind i spissen.

Som Kapital kunne avsløre i forrige utgave, opplevde advokatfirmaet en flukt av ansatte som antagelig mangler sidestykke i den norske advokatbransjen. I løpet av kort tid sluttet 36 ansatte, hvorav 32 av de 42 ansatte ved advokatfirmaets hovedkontor i Oslo.

– Det var virkelig et galehus der på slutten. Folk ville bare vekk. Ingen vil bli assosiert med et slikt firma. Det er flaut, og det er ødeleggende for karrieren, fortalte en av dem.

Arbeidsmiljøet var så “giftig” at en utenforstående konsulent ble bedt om å avholde et allmøte med de ansatte om forholdene. Resultatet ble en intern rapport med knusende kritikk fra de ansatte. Det ble fortalt om overfakturering av advokatfirmaets klienter, usedvanlig mange klientklager, varsel om trakassering og redsel for å ha blitt, eller kunne bli, involvert i noe ulovlig.

Normanns advokat: Styreleder og partner Anders Pind i Hammervoll Pind bisto Thor Stian Kennedy Normann frem til hans død. Her er han i forbindelse med en annen sak.MERK SKISSEBILDE UTENFOR ABONNEMENT Foto: Gøran Bohlin/ VG

Bedragerisiktet storkunde

Kapital er kjent med at noe av den alvorligste kritikken i referatet knytter seg til arbeidet med en av firmaets storkunder, Indigo Finans-grunnlegger og nå avdøde Thor Stian Kennedy Normann.

Gjennom flere artikler i 2017 avdekket Kapital hvordan hundrevis av småsparere, i hovedsak eldre mennesker, ble forledet til å investere sparepengene sine i Indigo Finans’ svært overprisede eiendomssyndikater.

Kapitals undersøkelser viser at det til sammen ble skutt inn cirka 200 millioner kroner i form av egenkapital og ansvarlige lån fra pensjonister og småsparere i eiendomssyndikatene som Indigo Finans tilrettela bare i perioden fra 2012 til 2015 – alt uten tillatelse som verdipapirforetak. I tillegg kommer pantelån fra banker på cirka 300 millioner kroner.

Opprullingen i kjølvannet av Kapitals avsløringer førte til at Kennedy Holdings heleide datterselskap, Indigo Finans, ble politianmeldt og fikk stoppordre av Finanstilsynet, og Kennedy Normann selv ble politianmeldt og siktet.

I august 2018 ble Kennedy Normann meldt død på Ibiza, og saken mot ham ble henlagt. Det har senere blitt opplyst, blant annet fra Normanns tidligere regnskapsfører Frode Chr. Prado-Kristiansen i Cicerone Regnskap, at Normann i perioden forut for sin død hadde flyttet alt av sine verdier til de Malta-registrerte selskapene Boreas Holding og Aiolos Invest Holding . Kapital har tidligere skrevet om et lydopptak hvor Kristiansen slo fast at han styrte over verdiene på Malta. 

Fakturert for millionbeløp

Det pågår fremdeles en større prosess med å få oversikt over hvor alle pengene er blitt av, og det er meldt inn betydelige krav fra fortvilte småinvestorer både i Indigo Finans og Kennedy Holding.

I forrige utgave kunne Kapital avsløre at endel av pengene har gått til advokatfirmaet Hammervoll Pind. I advokatfirmaet var det i hovedsak partnerne John Hammervoll og Anders Pind som var ansvarlige advokater for Kennedy Holding, men gjennom dem har også flere av Hammervoll Pinds advokater og fullmektiger bistått Indigo-systemet.

En som kjenner godt til Indigo-selskapenes enorme behov for advokattjenester fra Hammervoll Pind, er advokat Johan Mølbach-Thellefsen i Advokatfirmaet Dehn, som ble oppnevnt som bobestyrer for Kennedy Holdings konkursbo i februar 2019.

Ifølge regnskapsmateriale som konkursboet har tilgang til, er det registrert 55 fakturaer fra Hammervoll Pind til Kennedy Holding – og det bare i 2018. Til sammen lyder disse fakturaene på over 4,2 millioner kroner, hvorav noe gjelder bistand i 2017.

Bobestyreren har også bistått mange av selskapene som Kennedy Normann kontrollerte gjennom Kennedy Holding, og han har også sett fakturaer for juridiske tjenester på vegne av disse selskapene fordi småaksjonærer i de syndikerte selskapene har spurt ham hva de kan gjelde. Samlet er det fakturert for millionbeløp i 2018 og 2019.

– Det er vanskelig å forstå at selskapene har hatt behov for så omfattende juridisk bistand, uttalte han til Kapital i forrige utgave. Han trakk da frem en faktura på 70.000 kroner inklusive moms for å holde en to timers generalforsamling og føre protokoll.

Det er vanskelig å forstå at selskapene har hatt behov for så omfattende juridisk bistand.
Advokat Johan Mølbach-Thellefsen i Dehn

Det kan se ut som om Kennedy Normann benyttet sin klientkonto hos Hammervoll Pind slik andre nytter bankkonti. I løpet av et år har 30 millioner kroner gått ut av klientkontoen. Teksten ved transaksjonene er borte.

– De  kuppet selskapene

Rett etter Normanns død, i november og begynnelsen av desember 2018, ble det avholdt en rekke generalforsamlinger i Indigo-selskapene. Møtene ble avholdt på løpende bånd, gjerne flere på en dag. På dette tidspunkt hadde mange aksjonærer fått med seg at de hadde blitt lurt, så oppmøtet var jevnt over godt.

Skal ha vært sentral: Flere aksjonærer har opplyst til Kapital at partner og gründer i Hammervoll Pind, John Magne Hammervoll, solgte inn Reinartsen som styreleder på generalforsamlinger høsten 2018. Foto: Hammervoll Pind

Kapital er kjent med at partner John Hammervoll i Hammervoll Pind spilte en sentral rolle. Flere har beskrevet at han tok ordet på disse generalforsamlingene for å “selge inn” Reinartsen som styreleder. Dette skal han ha argumentert “voldsomt” for. Slik selskapene var drevet den gang, var styreleder enrådende.

Erik Molenaar er i dag styreleder i et av to tidligere Indigo-selskaper som lot være å velge Reinartsen, Arendal Treningholding.

– Jeg husker den generalforsamlingen godt. Der sto John Hammervoll og gjorde sitt absolutt beste for å få solgt inn Reinartsen som styreleder og Kristiansen som regnskapsfører. Han rakket kraftig ned på det tidligere styret. Jeg hadde på det tidspunkt fått med meg litt av hva som skjedde og tok ordet. Gudskjelov hørte folk på meg, og vi fikk stoppet dem, sier Molenaar.

De regelrett kuppet selskapene.
Styreleder Arnt Emil Ingulstad i Tangen 11

Hammervoll Pind spilte også en sentral rolle i senere generalforsamlinger. Styremedlem Arnt Emil Ingulstad i eiendomsselskapet Tangen 11 har det siste året observert Hammervoll på flere generalforsamlinger:

– Jeg har selv erfart at Hammervoll gjør sitt ytterste for å selge inn Reinartsen som styreleder og Cicerone som regnskaps- og forretningsfører. Vi ble hele tiden fortalt at han var spesielt god til å rydde opp og få en god drift. I ettertid har det vist seg at alt er et salig rot.

Når Ingulstad ser tilbake på denne perioden, er han klar på hva som egentlig har skjedd:

– De regelrett kuppet selskapene.

Stor frustrasjon: Dagens styreledere i to tidligere Indigo-selskaper, Erik Molenaar og Arnt Emil Ingulstad, mener Cicerone og Hammervoll Pind med hjelp av Reinartsen formelig kuppet selskapene. Foto: Fredrik Grønningsæter

Uklarhet rundt eierskapet

Ifølge protokollene som er ført etter generalforsamlingene høsten 2018, er det Normanns tidligere regnskapsfører, Frode Kristiansen i Cicerone, som er oppført som eier av Normanns aksjer. På tidspunktet generalforsamlingene på høsten ble ekspedert, var ikke eierskapet til Normanns verdier egentlig avklart, og flere har stilt spørsmål ved Cicerone og Hammervoll Pinds rolle på disse generalforsamlingene.

Da dødsboet etter Normann ble åpnet etter årsskiftet 2018/ 2019, fikk bobestyrer Andreas S. Christensen i Kco advokater opplyst av både Kristiansen og Anders Pind at hoveddelen av Normanns verdier var overført til Malta-selskapene, og at Normann eide disse selskapene ved sin død. 

– Det var boets helt klare oppfatning at verdiene som lå i Kennedy Holding var overført til Malta-selskapene. Boet fikk opplyst at Normann ved sin død var eneste eier av disse selskapene, og disse selskapene tilhørte derfor boet, sier Christensen til Kapital.

Bobestyrer Johan Mølbach-Thellefsen for konkursboet til Kennedy Holding legger også til grunn at overførselen av selskapets aksjer til Malta-selskapene er ugyldig. Han mener konkursboet er den rette eier av Kennedy Holdings eierandeler i Indigo-selskapene. 

I boets årsredegjørelse til tingretten i mars i år beskrives en rekke oppsiktvekkende forhold i forbindelse med bobehandlingen.

  • Reinartsen kalte inn til deltagermøte i de fem indre selskapene med en agenda om å endre selskapsstruktur basert på uriktige opplysninger om døds- og konkursboet.
  • Konkursboet krevde aksjene tilbakeført fra Malta-selskapene og at Reinartsen gjeninnførte Kennedy Holding som aksjonær. Dette ville ikke Reinartsen etterkomme.
  • Det ble gjort en avtale med Kristiansen i Cicerone om å overføre aksjene i hovedmennselskapene tilbake fra Normanns samboer til aksjonærene. Kristiansen har fremdeles ikke overholdt denne avtalen.

Mølbach-Thellefsen påpeker også at aksjene i Kennedy Holding har liten økonomisk verdi i seg selv, men de er avgjørende for å kontrollere selskapene i Indigo-strukturen (se selskapsoversikt). 

Indigo-metoden

Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann tilrettela, etter det Kapital kjenner, til 23 selskaper. De fleste av disse er selskaper som eier eiendommer. Ti av selskapene er organisert med såkalte indre selskaper. Dette er en toselskapsstruktur hvor det indre selskapet eier eiendommene, men all kontroll over selskapet ligger i det ytre selskapet – kalt hovedmannen. Her var Normanns metode å selge aksjer i de indre selskapene, men beholde full kontroll på aksjene i hovedmannen gjennom sitt eget morselskap, Kennedy Holding.  

– Jeg var “passiv styreleder”

En hektisk uke i månedsskiftet mai/juni prøvde Kapital gjentatte ganger å komme i kontakt med Reinartsen. Han tok telefonen første gang vi ringte, men la raskt på. Etter den første korte samtalen virket det som han gikk i dekning. Etter å ha oppsøkt Reinartsens eneste registrerte bostedsadresse i Holmestrand lyktes det Kapital å få ham i tale. Han forteller at han føler seg fanget i en fortvilet situasjon, og han mener seg “surret” inn i noe som ikke er hans feil. Han har i prinsippet bare gjort det han har fått beskjed om å gjøre.

Min rolle var å representere selskapene i form av å opptre som en ‘passiv styreleder’.
Ian Cato Grande Reinartsen

– Jeg har representert flere selskaper fra den tidligere “Indigo-sfæren” som styreleder. Min rolle var å representere selskapene i form av å opptre som en “passiv styreleder”. Dette kommer også frem av den kompensasjonen jeg har mottatt, som er under 200.000 kroner for hele min periode. Mitt eneste formelle ansvar har vært å bistå med kommunikasjon til selskapenes aksjonærer. Dette gjennom å avholde generalforsamlinger, samt besvare og forsøke å holde en god dialog med aksjonærene, forteller Reinartsen.

Ifølge Reinartsen er det Frode Kristiansen i Cicerone som hele tiden har hatt ansvar for forretningsførsel og det han betegner som “operativt løpende ansvar”. Kristiansen skal ifølge ham ha godkjent sine egne fakturaer og fakturaer fra Hammervoll Pind. Han er klar på at alle spørsmål vedrørende oppdrag og drift av selskapene må rettes dit.

– Hvorfor ble akkurat du valgt som styreleder?

– Jeg har vært ansatt som medarbeider i M2 Forretningsførsel (Kennedy Normanns heleide regnskapsfirma, red.anm.). Da tidligere styreformann ønsket å trekke seg fra sine verv, spilte han inn meg som kandidat.

– Hva er din relasjon til Hammervoll Pind?

– Et IT-selskap jeg jobbet for, fikk jobben med å drifte IT-systemene til daværende Hammervoll og Co i 2013. Jeg var hovedkontakt på kontrakten og administrerte Hammervoll Pinds systemer frem til våren 2016. Arbeidet var omfattende, og derfor jobbet jeg nesten full tid på kontorene til Hammervoll Pind. Anders Pind er en venn av meg. Han hjalp meg å etablere firmaet mitt. John Hammervoll kjenner jeg bare som kunde.

– Firmaet ditt, Amplio Elements, har forretningsadresse hos Hammervoll Pind. Leier du kontorplass der i dag?

– Nei, Amplio leide et kontor der fra november i fjor til mars i år, men på grunn av coronakrisen sa jeg opp dette.

Det har ikke lykkes Kapital å få kontakt med Frode Kristiansen i Cicerone i forbindelse med denne saken. Han svarer ikke på telefon eller meldinger, og på forsøk med e-post får vi et automatisk svar om at han er sykemeldt frem til slutten av juni.

Til angrep på aksjonærenes advokat

Reinartsens beskrivelse av seg selv som “passiv styreleder” står i sterk kontrast til hvordan han ser ut til å ha gått frem i flere tilfeller. Et illustrerende eksempel er konflikten med advokat og partner i advokatfirmaet Legalis AS, Marianne Rytter Huseby. Huseby har jobbet med Indigo-sakene i flere år.

– Jeg startet med å representere enkeltaksjonærer som hadde erstatningskrav mot Normann tilbake i 2017. Innen april 2018 hadde jeg vunnet fem arrestsaker mot Normann. Etter det kom det et ras med kjennelser. Kort tid etter så vi at verdier begynte å bli flyttet til den nye selskapsstrukturen på Malta, forteller Huseby til Kapital.

I de to senere år har hun bistått frustrerte aksjonærer med å få kontroll over selskapene de har investert i.

– Jeg startet i et selskap som heter Nørvevika. Der gikk jeg inn med aksjonærene på en generalforsamling og tok kontrollen. I etterkant har det vært en lang prosess med å få tilbake aksjene til deltagerne i det selskapet.

Etter Nørvevika henvendte flere aksjonærer seg til Huseby og ba om hjelp. Hun sa seg villig til å ta styreverv på forespørsel fra dem, og i dag sitter hun som styreleder i fem av de tidligere Indigo-selskapene hvor Reinartsen tidligere var styreleder.

På bestilling fra Reinartsen begjærte Anders Pind i januar i år en midlertidig forføyning mot Huseby som skulle forby henne å innkalle til generalforsamlinger og opptre som selskapenes styrerepresentant.

Pind ut mot sin gamle oppdragsgiver

Pind påpeker i begjæringen at dette dreier seg om Indigo-selskaper. Han skriver følgende om sin gamle oppdragsgiver:

“Thor Stian Kennedy Normann var grunnleggeren av Indigo Finans AS, et selskap som solgte finansielle produkter til eldre investorer på en heller kritikkverdig måte.”

Deretter går han videre til å påpeke at grunnen til at Reinartsen ble valgt som styreleder i disse 21 selskapene var at han skulle rydde opp:

“Reinartsen har som styreleder blant annet satt i verk undersøkelser for å bringe klarhet i om det foreligger kritikkverdige forhold i de enkelte selskaper, når de kritikkverdige forhold fant sted, hva handlingene består i og hvem som har utført dem.

– Dette er jo helt absurd, bemerker Huseby i dag og påpeker:

– Dette kommer fra advokat Anders Pind, som var Normanns advokat i forbindelse med alle arrestsakene. Hammervoll Pind snakker hele tiden om en granskning, men vi har aldri sett en eneste granskningsrapport.

– Ble ikke fullført

Retten ga Pind medhold i forføyningen, og Huseby fikk forbud mot å innkalle til generalforsamlinger i de aktuelle selskapene, samt inntil videre å opptre som styrerepresentant. Begjæringen var utformet slik at Huseby selv ikke hadde anledning til å uttale seg før en avgjørelse var truffet. I etterkant sendte Reinartsen ut en melding til alle aksjonærene hvor han redegjorde for at Huseby hadde opptrådt uten hans samtykke. I brevet skriver han også:

“Arbeidet som styreleder har vist seg å være mer krevende enn jeg antok da jeg takket ja til oppdraget. Jeg har blant annet foretatt omfattende undersøkelser for å bringe klarhet i om og i hvilken utstrekning investorene/aksjeeierne er blitt ført bak lyset av de som markedsførte aksjene/prosjektene.”

Reinartsen fullførte derimot aldri noen granskning. Til Kapital forteller han følgende: 

– Som nevnt tidligere var min rolle kun vært å opptre som ‘passiv styreformann’. Det sagt, det medfører riktighet at jeg overtok selskaper med til dels manglende dokumentasjon, historikk og struktur. Jeg så meg nødt til å utføre oppgaver som ikke tilhørte mitt ansvar i forhold til bank med mer. Jeg igangsatte også det du kanskje kan kalle granskning, da jeg opplevde så mange unormaliteter. Mine funn ble spilt inn til forretningsfører og senere Hammervoll Pind, og var medvirkende til forføyningsaken.

Reinartsen ser ikke ut til ha noen formell utdannelse, eller annen arbeidserfaring enn drift av IT-systemer. Huseby kan ikke skjønne hva Reinartsen egentlig har gransket.

– Tapet for aksjonærene oppsto ved Normanns spredningsalg av aksjer til ublu priser. Påstanden om granskning av et faktum som allerede er bevist i en rekke arrestsaker fremstår for meg som latterlig. Det vi ser siden, er at regnskaper tilbakeholdes av Cicerone. Dersom de skulle ha gransket noen ting som helst, så er det hvordan Cicerone har oppført seg i etterkant av Normanns dødsfall.

Påstanden om granskning av et faktum som allerede er bevist i en rekke arrestsaker fremstår for meg som latterlig.
Advokat Marianne Rytter Huseby i Legalis

Fakturerte godt for jobben

I etterkant av saken mot Huseby har Hammervoll Pind nylig levert en såkalt splittfaktura på 669.603 kroner til selskapene som Reinartsen bestilte forføyningen på vegne av. Advokatfirmaet har ført opp 221,5 arbeidstimer på saken.

Kapital bekjent har ingen av selskapene noen planer om å betale denne fakturaen. Flere etterlyser en oppdragsbekreftelse. Én slik forespørsel blir møtt med følgende svar fra Anders Pind i en e-post:

“Her må det være en svikt i dialogen mellom gammelt og nytt styre. Vi har blitt engasjert av Reinartsen til å yte løpende forretningsmessig bistand til Tangen 11 AS, jf vedlegg 1. Tangen 11 var ett av selskapene som vi ble instruert om å inngi en midlertidig forføyning mot i september 2019, og å fremme et erstatningskrav mot advokat Rytter Huseby for de kostnader hennes mange rettsstridige angrep hadde påført selskapene.

Kapital har spurt Reinartsen om hvorfor han valgte å gi Hammervoll Pind i oppdrag å begjære en forføyning mot Huseby. Han svarer at dette var forretningsfører Kristiansens ansvar.

– Henger ikke på greip

Fakturaen vist til ovenfor føyer seg inn i en lang rekke av det flere beskriver som hårreisende regninger fra Hammervoll Pind og Cicerone Regnskap det siste året. Dagens styreleder i det tidligere Indigo-selskapet Rigedalen 44, Stein Fønstelien, er sjokkert over det han foreløpig har fått oversikt over.

– Vi har også fått denne splittfakturaen nå, og vi bestrider selvfølgelig den. Rigedalen er et selskap som forvalter én eiendom med én leietager. Inntekten ligger på omlag 2 millioner kroner. Det er ikke særlig komplisert. Foreløpig oversikt viser at selskapet i fjor betalte omlag 900.000 kroner i forvaltningshonorar til Cicerone-selskapene. Selskapet betalte 469.000 kroner til Hammervoll Pind. Dette i tillegg til et ganske stort banklån. I 2020 er avdragene alene pluss renter på over en million kroner i året. I en slik situasjon henger det ikke på greip å bestille juridiske tjenester for en fjerdedel av inntektene, sier Fønstelien.

– Hva var oppdragene til Hammervoll Pind?

– Det ser ut som de har avholdt generalforsamlinger. 

Kapital har snakket med flere selskaper, og de melder alle om at det er gått ut likelydende, og større, beløp til Cicerone og Hammervoll Pind.

– De har fullstendig skakkjørt selskapene vi er direkte involvert i, og de andre som vi har kontakt med. Leiekontrakter er ikke fulgt opp. Husleie har ikke blitt krevd inn, og det er rot med både skatt og moms. Vi har i flere selskaper måttet gå rettens vei bare for å få innsyn i egne regnskaper. Foreløpig er det mye som mangler. På toppen av det hele har de fakturert oss store summer for jobben de har gjort, sier styreleder Ingulstad i Tangen 11 AS.

En rekke forføyninger

All misnøyen med hvordan Reinartsen, Cicerone og Hammervoll Pind har behandlet etterspillet etter Thor Stian Kennedy Normanns bortgang, har begynt få konsekvenser. Advokatfirmaet Hjort har i flere år vært engasjert i Indigo-saken, i utgangspunktet som representant for misfornøyde aksjonærer som har saksøkt Normann mens han levde. Lik Huseby har de vunnet frem med en rekke søksmål:

– Så langt har vi fått tilbake om lag 60 millioner kroner, men det er mange flere som er forledet til å investere i kraftig overprisede selskaper. De aller fleste av sakene har endt med forlik rett før hovedforhandlingene, sier partner i Hjort, advokat Pål Sverre Hernæs, til Kapital.

I den senere tid har Hjort bistått selskaper med en rekke forføyninger mot Cicerone ved Frode Kristiansen, og mot Reinartsen. Han er i dag ute av alle styrene han ble valgt inn i høsten 2018 og våren 2019.

– Vi bistår flere av selskapene med opprydding etter Kristiansen og Reinartsen. Vi ser at flere selskaper har blitt tappet for store verdier siden 2018, og regnskapene som er ført har store mangler. Flere av selskapene er nå nødt til å gjøre om igjen regnskapene for å få nødvendig oversikt, sier advokatfullmektig Petter Enholm i Hjort.

Hjort representerer i dag selskapene Rigedalen Eiendom Holding AS, Rødfjellet Eiendom Holding AS og Tangen Eiendom Holding AS.

Varsler søksmål: Partner og advokat Pål Sverre Hernæs og advokatfullmektig Petter Enholm i Hjort representerer tre tidligere Indigo-selskaper. De har sendt ut varsel om søksmål. Foto: Fredrik Grønningsæter

Varslet søksmål

Enholm er tydelig på hva hans klienter mener har skjedd.

– Etter lengre tids arbeid har vi endelig fått tilbake aksjene i disse selskapene, og det har gjort det mulig å få en oversikt over det våre klienter oppfatter som grove mislighold av blant annet regnskaps- og forvaltningsavtaler, samt brudd på aksjelovens regler om forvaltning av selskaper. Våre klienter mener å ha godt belegg for å hevde at Frode Kristiansen urettmessig tok kontroll over selskapene og fikk satt inn sin egen styreformann. Han har siden forvaltet selskapene etter eget forgodtbefinnende, og har tatt seg til rette som både eier og forvalter.

Vi er nå i en fase hvor vi analyserer alle sider ved selskapenes drift. Det avdekkes stadig nye forhold som oppleves som problematiske.
Advokatfullmektig Petter Enholm i Hjort

– Hvordan ser dere på Hammervoll Pinds rolle i denne saken?

– Vi har ingen kommentarer til deres rolle så langt, men som en del av våre undersøkelser ser vi på alle forhold ved forvaltningen av selskapene.

I tillegg til jobben med å få tilbake kontrollen over selskapene sendte Hjort nylig ut varsel om søksmål mot Cicerone-gruppen, Frode Kristiansen personlig og Reinartsen.

– Hva går søksmålet på?

– Våre klienter mener å ha et berettiget krav på erstatning for de omfattende tap selskapene har hatt siden Kristiansen tok kontroll over selskapene.

– Vurderes det flere søksmål?

– Vi er nå i en fase hvor vi analyserer alle sider ved selskapenes drift. Det avdekkes stadig nye forhold som oppleves som problematiske, og vi kan ikke utelukke rettslige skritt også mot andre involverte aktører.

Hammervoll Pind svarer: 

Styreleder og medgründer i Hammervoll Pind, Anders Pind, svarer her for firmaet. Han påpeker innledningsvis en faktafeil i forrige artikkel om Hammervoll Pind i Kapital. Det medfører ikke riktighet at han representerte Normann allerede da han jobbet i Thommessen. Anders Pind kom først i kontakt med Normann i 2017 da han jobbet i Hammervoll Pind.

– Har ikke medvirket: Anders Pind i Hammervoll Pind benekter at firmaet skal ha hatt noen rolle knyttet til valg av styret i de ulike eiendomsselskapene, bortsett fra en mulig reservasjon angående ett selskap. Foto: Hammervoll Pind

– Normann bestred erstatningsansvar i alle sakene, men gikk bort før noen av sakene ble prøvd for retten, påpeker Pind i en mail.

Kapital har stilt Hammervoll Pind et direkte spørsmål om hvem John Hammervoll egentlig representerte på generalforsamlingene til tidligere Indigo-selskaper høsten 2018. Han har vist til protokollene sendt til Brønnøysund. De fleste protokollene er meget korte, og der står det ikke om John Hammervoll har vært til stede bortsett fra i én. Pind forteller at John Hammervoll deltok på generalforsamlinger sommeren 2018, og etter årsskiftet 2018/ 2019 – etter at Reinartsen var blitt valgt som styreleder.

– Som det fremgår av protokollene, deltok advokat Hammervoll på ytterligere en generalforsamling, i Hylkjeflaten Holding AS den 30. oktober 2018. Reinartsen ble valgt inn i styret på denne generalforsamlingen. Det fremgår imidlertid av protokollen at Hammervoll møtte på vegne av forretningsfører og ikke en aksjonær.

Pind understreker overfor Kapital at hverken han eller andre advokater i Hammervoll Pind har har hatt noen rolle knyttet til valg av styret i de ulike eiendomsselskapene, bortsett fra en mulig reservasjon angående ett selskap.

– Dette ble gjort før vi ble engasjert. Vi har ikke foretatt oppdrag for Reinartsen, men for selskaper han har representert etter anmodning fra forretningsfører. Grunnet taushetsplikt kan vi ikke uttale oss om innholdet av bistanden.

Kapital har spurt om hvem som var oppdragsgiver for søksmålet mot Huseby. Pind opplyser at dette var et ordinært advokatoppdrag.

– Vi fikk i oppdrag fra Reinartsen – på vegne av alle selskapene han da var styreleder i – å inngi en begjæring om midlertidig forføyning for å stanse hennes rettsstridige disposisjoner.

Hammervoll Pind benekter på det sterkeste alle påstander om at firmaet skal ha vært delaktig i å tappe de tidligere Indigo-selskapene for penger.