<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Fire fotballbaner: Vecturas anlegg på Gjelleråsen kan sammenlignes med fire fotballbaner fylt til randen med drikkevarer. Mye foregår også manuelt. Foto: Iván Kverme

Fortvilte vinimportører taper millioner på sprengt kapasitet  hos Vectura.

Siden mars har Vinmonopolets største distributør, Vectura, kansellert flere tusen ordre  fra polets bestillingsutvalg til tross for at flaskene er på lager. Kunder får ikke det de har bestilt, mens vinimportører fortviler og mener det er kontraktsbrudd. 

Har du lyst på en vin fra Vinmonopolets bestillingsutvalg, er situasjonen i dag at det er blitt et sjansespill om du faktisk får den. I hele år har Vinmonopolet opplevd at kundeordrer til bestillingsutvalg blitt nullet ut i stort omfang av polets største distributør – Vectura. Dette skjer til tross for at flaskene faktisk står klare på lager i Norge. 

– Jeg kan bekrefte at Vectura i dag har store leveringsproblemer til bestillingsutvalget, og situasjonen er enda mer alvorlig mot hotell, restaurant og catering (Horeca), opplyser daglig leder Geir Gjerdrum i vinimportøren Autentico.

Autentico er en av de ledende vinimportørene i Norge. De spesialiserer seg spesielt på viner du finner i bestillingsutvalget, og har bidratt til å utvikle interessen for nye vinmarkeder i Norge. 

Jeg kan bekrefte at Vectura i dag har store leveringsproblemer til bestillingsutvalget, og situasjonen er enda mer alvorlig mot hotell, restaurant og catering.
Geir Gjerdrum, daglig leder i Autentico

Rasende: Daglig leder Geir Gjerdrum i vinimportøren Autentico. Geir Gjerdrum i Autentico mener Vectura begår kontraktsbrudd når de kansellerer ordre fra bestillingsutvalget. Foto: Autentico

Har hatt store problemer

I en oppsiktsvekkende fellesmail fra administrerende direktør i Vectura, Roar Ødelien, til alle selskapets vinimportører i slutten av mai, vedgår Ødelien at ordrer har blitt nullet ut. Han skriver blant annet:

“Vi har vært igjennom noen hektiske uker, med ekstremt høye volumer. ‘Coronavolum’, 17. mai-uke, kombinert med nyhetsslippet 8. mai, skapte utfordringer for oss på flaskeplukk. Flaskeplukkvolumet ble så stort at denne arbeidsstrømmen ikke greide å holde tritt med de øvrige arbeidsstrømmene som håndterer kasser og kvartpaller. Dette medførte at en rekke paller ble stående nesten ferdige i påvente av en eller flere flasker som skulle til samme butikk. Dilemmaet ble da om man skulle velge å slette enkelte varelinjer med flaskeplukk for å unngå forsinkelser, eller om endel Vinmonopol skulle akseptere å få leveringen en dag senere enn normalt.”

Ødelien fortsetter med å beskrive at denne situasjonen i hovedsak rammer bestillingsutvalget.

“Konklusjonen er at det er svært liten andel av flaskeplukk som nulles, men at det i uke 19 og 20 ble slettet uforholdsmessig mye fra bestillingsutvalget, som en følge av Vinmonopolets beslutning om at vi skulle prioritere å få ut hovedvolumene til riktig tid.”

Det viser seg at dette på langt nær bare begrenser seg til uke 19 og 20, men at ordrenullingen som Ødelien beskriver er et problem som har vart siden mars, og som etter det Kapital kjenner til fortsatt vedvarer. 

Kapital er kjent med at ledelsen i Vinmonopolet reagerte kraftig på denne meldingen. Noen dager senere gikk Ødelien i en ny fellesmail også tilbake på sin påstand om at dette var Vinmopolets beslutning. Han understreket der at feilen lå hos Vectura alene. 

Systemproblemer: På Vecturas enorme lager på Gjelleråsen har de installert et datasystem for flaskeplukk til 1,2 milliarder kroner. Under coronaperioden har det vært store problemer med dette systemet.. Foto: Iván Kverme

– Et kontraktsbrudd

Autentico er en av flere vinimportører Kapital har vært i kontakt med den siste tiden som fortviler over situasjonen. De opplever en betydelig mengde klager fra kunder som har bestilt deres viner, men som ikke får det de bestiller. 

– I tillegg til det vi får høre direkte, tror jeg det er en betydelig underrapportering når det gjelder klager fra Vinmonopolets kunder. Slike klager blir ikke nødvendigvis videreformidlet til oss. Vi har bedt om å få en oversikt fra Vectura over ordre som er nullet ut til tross for at de er på lager, men de nekter oss innsyn. Vi har klaget helt opp til administrerende direktør, og vi ser på situasjonen ikke bare som et tillitsbrudd, men et utvilsomt kontraktsbrudd.  

– Hva er egentlig problemet? 

– Vecturas kapasitet er sprengt. De har et avansert datasystem som drifter robotplukk. Det siste vi hørte, var at en viktig kran har sviktet. Når dette systemet ikke fungerer, får de ikke levert. De andre distributørene til polet kan lettere skalere opp leveransene sine ved å gjøre mer manuelt arbeid, mens Vectura har ikke den muligheten i samme grad. 

Leveringsproblemene til Vinmonopolets største distributør har vært kjent en stund. I juni ble det publisert en rapport som måler den såkalte leveringspresisjonen til polets tre største distributører ut til butikkene. Her oppnådde Cuveco en score på 89,1 prosent, Skanlog 88,8 prosent, mens Vectura var nede i 62,2 prosent. Vinmonopolets mål er 93 prosent.

Fallende kurve: Utsnitt av rapport fra Vinmonopolet om leveringspresisjonen til butikker første halvår 2020. Foto: Vinmonopolet

Corona har gitt eksplosiv vekst

Problemet som Autentico og andre mindre importører påpeker, kommer paradoksalt nok midt i en gullalder for Vinmonopolet. Som Kapital tidligere har omtalt, har Vinmonopolet for første gang siden starten i 1922 hatt et reelt monopol grunnet bortfall av taxfree og stengte grenser.

På landsbasis har veksten i salget økt med 32 prosent siden coronapandemien traff Norge i april. I Viken (Akershus, Buskerud og Østfold), som er fylket som normalt er sterkest berørt av grensehandel, har veksten vært på eksplosive 49 prosent.  

Tre distributører leverer i hovedsak 99 prosent av alle varene til Vinmonopolet. Det er Scanlog, Cuveco og Vectura. Av dem er er Vectura desidert størst. Årlig leverer Vectura mellom 50 og 53 prosent av alle viner som blir solgt til Vinmonopolet. 

Trøbbel med anlegg til 1,2 milliarder

En halvtimes kjøretur fra Oslo sentrum, på Gjelleråsen, ligger Vecturas enorme lageranlegg. Et passende bilde på omfanget vi snakker om her er fire fotballbaner fylt til randen av drikkevarer. Ved utgangen av 2019 håndterte Vectura rundt 13.000 forskjellige produkter på vegne av importører herfra.

De aller fleste bestillingene som Vectura håndterer går til polets basisutvalg, altså produktene som til enhver tid er å finne fysisk i Vinmonopolets butikker. Disse produktene, som bestselgere og bag in box m.m., står lett tilgjengelig på lageret. Flaskene som tilhører polets andre utvalg, som bestillingsutvalget, er derimot ofte mer utilgjengelig plassert. 

Administrerende direktør Roar Ødelien hos Vectura beklager på det sterkeste at kunder har blitt skadelidende. Han opplyser til Kapital at lageranlegget sliter med å ta unna den kraftige veksten de opplever under coronapandemien. 

– Vi har et helautomatisk lager til 1,2 milliarder kroner som har enkelte svake punkter, spesielt er det maskinen som plukker enkeltflasker som skaper stopp i leveransen til Vinmonopolets kunder. Vi har sett oss nødt til å kansellere kundeordrer på enkeltflasker, da én flaske faktisk kan blokkere for 30 paller i en utgående ordre, opplyser han.

Vi har et helautomatisk lager til 1,2 milliarder kroner som har enkelte svake punkter.
Roar Ødelien, adm. dir. Vectura

Prioriterer volumet

Siden 12. mars har Vectura levert ca. 32 millioner flasker, hovedsaklig til Vinmonopolet, kan Ødelien opplyse. Summen var 23 millioner flasker på samme tid i fjor. 

– Av alle flaskene vi har levert, er det ca. 203.000 flasker fra bestillingsutvalget som ikke har blitt levert, altså ca. 0,6 prosent. Heldigvis har Vinmonopolets butikker totalt sett fått 99 prosent av det de har bestilt slik, slik at vareutvalget har vært bra i hele coronaperioden, sier Ødelien.

Vectura-direktøren påpeker derimot:

– En drøy halv prosent kan synes lite, men det er klart at bak dette tallet er det mange skuffede kunder. Vinmonopolet har et meget godt system for bestilling av varer, men i coronatiden har etterspørselen langt overgått det systemet vårt er laget for å håndtere. Vecturas lager er i utgangspunktet designet for et årlig volum på ca. 50 millioner flasker, men nå tilsvarer den unormalt høye aktiviteten et årlig volum på 80 millioner flasker.

Direktør Ødelien i Vectura har ikke villet kommentere hvorvidt deres kanselleringer av bestillinger utgjør et kontraktsbrudd.

50 prosent av utvalget

Når Ødelien sier at en halv prosent (0,6) kan synes lite, snakker han om det totale volumet som de har levert til Vinmonopolet. Dette er en tilsløring av problemet. Sett med andre briller kan det se ut som veldig mye, men det krever en forklaring:  

Forenklet sagt kan du si at 90 prosent av salget på Vinmonopolet går gjennom basisutvalget – varer som er i butikkene. Men 90 prosent av polets utvalg finner du i bestillingsutvalget. 

Vinmonopolet har i skrivende stund et utvalg bestående av 26.759 såkalte varelinjer. En varelinje er f.eks. et vinmerke. Av disse er kun 1.600 varelinjer representert i basisutvalget, mens mesteparten – hele 20.739 varelinjer – finner du i bestillingsutvalget. Resten av varelinjene er i de mindre utvalgene, parti-, test- og tilleggsutvalget. 

Vinmonopolet er offentlig og skal være fullstendig transparente hva angår tall, data og salgstall. Da Kapital henvendte seg til polets tallknuser og kommunikasjonssjef, Jens Nordahl, om hvor mange varelinjer ikke hadde blitt levert, fikk vi følgende svar: 

– Vurderingen er at dette er informasjon som kan virke konkurransevridende, og at det derfor ikke er informasjon vi ønsker å gi fra oss på vegne av distributørene.

Kapital har derimot gjort egne undersøkelser, og vi anslår at omlag 50 prosent av tilbudet i bestillingsutvalget har blitt påvirket av at Vectura har unnlatt å levere bestilte flasker fra bestillingsutvalget siden april. I tillegg er det slik at folk som bestiller fra bestillingsutvalget ikke er så opptatt av prisen i forhold til basisutvalget, som er preget av tilbud. Gjennomsnittsprisen pr. flaske i bestillingsutvalget ligger på rundt omlag 250 kroner.

Så, når Ødelien sier 203.000 flasker, snakker han om verdier til minst 50 millioner kroner.

Rammer entusiaster og profesjonelle

Det selges altså vin som aldri før, så hvem er det som blir skadelidende? Det er for eksempel vinentusiasten som har sett seg ut en spesiell flaske i bestillingsutvalget, eller kunden som følger litt ekstra godt med på anmeldelser. Det er restauranten som vil ha en bestemt vin til å følge en nøye uttenkt kombinasjon av smaker. Og det er de mindre vinimportørene som spesialiserer seg på å finne eksklusive og uvanlige produkt til nettopp disse kundene.

– Av Vinmonopolets over 26.000 varelinjer er de aller fleste å finne på bestillingsutvalget. Det er der du finner de mest spennende, særegne, ikke-kommersielle håndverksproduktene polet har å tilby. Gjerne i kontrast til industrielle, massemarkedsprodukter som vi ser har hatt salgssuksess nå i koronaperioden, forteller Ingar Grønstad i vinimportøren Interlope.

Grunnet den norske monopolsituasjonen på alkohol har vinimportører få arenaer de kan benytte for å få sine produkter ut på markedet. Ifølge Grønstad er bestillingsutvalget kanskje den viktigste arenaen de har.

– Det er her vi som importør kan lansere de vinene vi mener er de beste og de mest spennende uavhengig av Vinmonopolets sentralstyring og markedsplaner. Og her blir vinene våre tilgjengelige for markedet. I tillegg er dette en arena hvor den enkelte Vinmonopol-butikk kan bruke sin fagkompetanse og plukke viner til sin lokale liste. 

Hvis en importør opplever at distribusjon i Norge, fra lager til den enkelte butikk, svikter, har det store konsekvenser for oss
Ingar Grønstad, vinimportør i Interlope

Han påpeker at alle vinimportører er fullstendig prisgitt at alle ledd fra produsent til kunde fungerer optimalt. 

– Hvis en importør opplever at distribusjon i Norge, fra lager til den enkelte butikk, svikter; Eller hvis Vinmonopolet nedprioriteter,  som vi ofte ser at de gjør, har det store konsekvenser for oss. Investeringen vi har gjort kan gå tapt, return of investment kan ta uforholdsmessig lang tid, og cash-flow blir dårlig.

Selv har Interlope valgt å satse på en mindre distributør. 

– Vår opplevelse er at de mindre distributørenes hegner om de mindre, og mer innovative porteføljene. 

203.000 flasker ikke levert: Sjansespill om du får vinen du bestiller på Vinmonopolet Foto: Svein Lindin

Bryter leveringsplikten

Vinmonopolet er påkrevd av sin eier, Helse- og omsorgsdepartementet, å drive i henhold til EØS-regelverket. Det vil si at de skal opprettholde en fri markedstilgang. Dette gjøres ved til enhver tid å ha et velassortert bestillingsutvalg ved siden av basisutvalget.

På polets egne sider blir bestillingsutvalget beskrevet som et utvalg for å fange opp tilbudet av produkter som distributørene har på lager i Norge, men som ikke tas opp i basis-, parti- eller testutvalget. Produktene skal derimot være tilgjengelige på grossistens lager i Norge fra første dag i lanseringsmåneden og er underlagt samme leveringsvilkår som produktene i basis- og partiutvalget. 

Og, det er leveringsplikt på alle flaskene i bestillingsutvalget.

Direktør for kategori & innkjøp i Vinmonopolet, Geir Mosether, sier følgende om situasjonen.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon nå i forbindelse med korona. Salgsvolumene gjør at noen av distributørene har utfordringer med å levere kundeordre i det volum vi ser nå i tillegg til generelt økt volum. Dette er en problemstilling Vinmonopolet har høy oppmerksomhet på, og vi har jevnlig møter med distributørene om denne problemstillingen. Det er en situasjon for noen av kundene våre hvor det ikke leves opp til den høye servicen som vi ønsker de skal bli møtt med. Det er nok varer i landet, men det er merkbare utfordringer med å få alle varene tidsnok fra lager til butikk.

Det er nok varer i landet, men det er merkbare utfordringer med å få alle varene tidsnok fra lager til butikk.
Geir Mosether, direktør Vinmonopolet

Jevner ut bestillinger. Direktør for kategori & innkjøp i Vinmonopolet, Geir Mosether, opplyser at de har tatt grep for å avlaste situasjonen med Vectura. Blant annet har de jevnet ut bestillinger og flyttet tidsluker for leveranser. Foto: Vinmonopolet

Halve tilbudet er strupet

Mosether har blitt forelagt Kapitals anslag på at halve bestillingsutvalget nå er berørt av kanselleringene til Vectura. Han bestrider ikke Kapitals beregning, men sier isteden:

– Vi har gjort ganske mye for å avlaste situasjonen med Vectura, blant annet jevnet ut bestillinger, flytt tidsluker for leveranse osv., alt dette for at kundeordrer ikke skal nulles. For oss er hvert kundemøte utrolig viktig (stort og smått), men igjen, det er Vectura som avslår kundeordre, dette gjøres noen ganger fordi lagersaldoene ikke er tilstrekkelige, andre ganger fordi de ikke har plukkapasitet til volumet.

Men Mosether øyner bedring fremover. Han opplyser at systemene til Vectura senest i forrige uke gikk ned igjen. De måtte fly inn teknikere fra Tyskland for å rette opp feilene, men nå skal det fungere for fullt igjen. Derimot skal ikke dette ha noe å si for selve leveransene.  

– Alle avslag på kundeordre som har positiv saldo er for oss et dårlig kundemøte, om du bestiller en “pall” eller en flaske, så skal du få den samme gode opplevelsen. Vi har hatt gjentatte dialoger (og møter) med Vectura hvor vi påpeker viktigheten av fullverdige leveranser, både små og store. Vi er ekstremt opptatt av å oppfylle kundenes og leverandørenes forventninger.

Fraskriver seg ansvar

Selv om Vinmonopolet har leveringsplikt på flasker som tilbys i deres bestillingsutvalg, opplyser Mosether at de ikke kan ta noe ansvar for situasjonen som nå har vart i flere måneder. Ifølge ham er saken et anliggende mellom importørene og de enkelte distributørene. 

Den enkelte importør som opplever slettinger, bør absolutt diskutere dette med sin distributør.
Geir Mosether, direktør Vinmonopolet

– Vinmonopolet likebehandler alle importører, vi sender ordrer fra kunder til distributørene. Det er den enkelte importør som velger sin egen distributør. Vinmonopolet har avtale med den enkelte importør, men har ikke avtale med distributøren. Det følger av regelverket at forhold “foran” handelsmonopolet skal være regulert av privatrettslige avtaler. At enkelte importører er misfornøyd med måten deres avtalepartnere opererer på, må de nesten ta opp internt med dem.

Avslutningsvis viser han til at Vinmonopolet gjentatte ganger har drøftet problemstillingen med sletting av ordre med distributørene.

– Den enkelte importør som opplever slettinger, bør absolutt diskutere dette med sin distributør.

Akkurat det er Kapital kjent med at det er flere frustrerte vinimportører som planlegger å gjøre. 

Vectura

 

Vectura AS er et norsk aksjeselskap som tilbyr logistikkløsninger for drikkevarebransjen. Selskapet er den største distributøren innen sin bransje i Norge, og leverer mellom 50 og 53 prosent av alle varene på Vinmonopolet. Det er eid av Arcus AS. Majoritetsaksjonærer i Arcus er Stein Erik Hagen. Gjennom sitt selskap Canica kontrollerer han 44,2 prosent av aksjene. John Fredriksens selskap Geveran Trading Co Ltd sitter med 9,9 prosent av aksjene. 

Reportasjer
Vin