<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Det offentlige pumpet millioner inn i velferdsprosjekt - vet ikke hva pengene er brukt til

I 2018 ble de sosiale entreprenørene i foreningene SE-senteret og KREM Norge invitert inn i et velferdsprosjekt i Hardanger. Kommunen, Fylkesmannen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har pøst inn over 13 millioner kroner i prosjektet. I dag lurer lokalpolitikerne på hva pengene er brukt til. 

Pøst inn penger: Dette er bygget hvor den ideelle foreningen Asylets har laget vandrerhjem i Kinsarvik i Ullensvang kommune. Til sammen har det offentlige betalt over 13 millioner kroner inn i prosjektet som har ført til vandrerhjemmet.  Foto: Privat

Kommunestyremøtet i Ullensvang kommune i Hardanger onsdag 21. april ble en ganske selsom affære, skal en dømme ut fra møtereferatet. Sak nummer ti på listen, skjult bak den noe anonyme tittelen AT Hardanger, hadde allerede vært utsatt tre ganger. Den hadde først vært forsøkt fremmet i september i fjor, igjen i oktober, og sist i mars i år. Alle gangene ble den utsatt grunnet feil ved saksbehandlingen.

Denne onsdagen skulle den endelig behandles, og flere av de fremmøtte hadde mye på hjertet. Deriblant ordfører Roald Aga Haug (Ap), som åpnet behandlingen slik: 

– Denne saken har vært med oss lenge. Den skulle vært ferdigbehandlet i november i fjor. Først var den unntatt offentligheten. Jeg kan ikke stå inne for konklusjonen i saken, og heller ikke måten den har blitt håndtert på.

Jeg kan ikke stå inne for konklusjonen i saken, og heller ikke måten den har blitt håndtert på.
Roald Aga Haug (Ap), ordfører Ullensvang kommune

Saken handler om den ideelle foreningen Asylet, som siden 2018 har hatt i oppdrag å drive med arbeidstilrettelegging. Foreningen skal ha mottatt mangfoldige millioner kroner i støtte fra kommune og stat. Nøyaktig hvor mange millioner ser ingen ut til å vite. Ingen ser heller ut til å kunne redegjøre skikkelig for hva pengene har gått til. Nå har foreningen blitt til noe av en hodepine for lokalpolitikerne, som i slutten av april vedtok å bryte alt samarbeid med Asylet og de som driver det. 

IMDi satser i Ullensvang

Historien begynner i 2015, mens Ullensvang kommune fremdeles het Ullensvang herad. Kommunen var på det tidspunkt i gang med levekårssatsing for å gjøre noe med andelen mennesker under fattigdomsgrensen i området. Ullensvang var én av fem kommuner som fikk tilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland til å treffe tiltak. 

Ifølge en redegjørelse politikerne i kommunen har fått fra administrasjonen, fikk kommunen i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å utvikle en nasjonal modell for arbeidsintegrering, og det er knyttet betydelig med tilskuddsmidler til satsningen. Administrasjonen i kommunen har opplyst at totalsummen på tilskuddene er på over 13 millioner kroner, og de fordeler seg slik: 5,5 millioner kroner gjennom tilskudd til kommunale integreringstiltak, 3,35 millioner kroner til Jobbsjansen hvor deler av kvalifiseringen er knyttet til Asylet, og 4,25 millioner kroner fra Fylkesmannen til levekårssatsningen. I tillegg har kommunen selv gått inn med 400.000 kroner i tilskudd, samt 910.000 kroner i lån. 

I den første innstillingen til saken påpekte rådmannen at IMDi har signalisert at dersom prosjektet ikke blir gjennomført, kan det bli aktuelt at kommunen må betale tilbake 8,85 millioner kroner. 

Overtok gammelt asylmottak

I det hele tatt fikk satsningen i Hardanger mye oppmerksomhet fra regjeringshold. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har blant annet uttalt seg begeistret om temaet. I en video, som også er lagt ut på YouTube, roser han prosjektet i Ullensvang og sier blant annet: 

– Det er spennende at Hardanger-regionen og Ullensvang nå faktisk er i ferd med å gå foran i arbeidet med sosialt entreprenørskap.

Regjeringens satsning: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har vært en forkjemper for sosialt entreprenørskap, og han har trukket frem velferdssatsningen i Ullensvang som et av de beste eksemplene på metodens suksess. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

I 2017/ 2018 var det altså mye midler og mye oppmerksomhet rettet mot Ullensvang. Også kommunen gikk inn med midler. Det ble besluttet å hente inn hjelp utenfra, og kommunen kom i kontakt med Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon (SE-senteret). I samarbeid med foreningene SE-senteret, KREM Norge og Vintage Baby, samt selskapet Merk Norge, ble foreningen Asylet startet, og tilskuddspengene skal så ha blitt kanalisert inn her. 

Navnet spiller på at prosjektet fikk kjøpe blokk C i det gamle asylmottaket i Kinsarvik i Ullensvang som løsøre. Slik administrasjonen i kommunen beskriver prosjektet, var formålet å der skape en “kvalifiseringsarena for personer som står utenfor arbeidslivet”. Blant annet ved å pusse det opp, drive kioskvirksomhet o.l. Det skulle etter hvert vise seg at Asylet også ønsket å etablere vandrerhjem i bygget, altså hotellvirksomhet. 

Fra honning til Hardanger

Kapital har tidligere omtalt SE-senteret i forbindelse med deres satsning på birøkterkurs for arbeidsledige og flyktninger i Nordre Follo. Et prosjekt som har mottatt støtte fra NAV, blant annet i form av at NAV har betalt kursavgift for deltagere formidlet via dem på i underkant av 90.000 kroner pr. person. Også dette prosjektet ble opprettet som en egen forening, som fikk navnet BeeFolque. Etter vel et års drift har både tidligere kursmedlemmer, samt kursansvarlig, sendt bekymringsmelding til NAV om at arrangørene ikke har levert det deltagerne ble lovet.  

Sentralt i dannelsen av BeeFolque er i hovedsak de samme menneskene som står bak Asylet i Ullensvang, det vil si foreningene SE-senteret og KREM Norge, samt aksjeselskapet Merk Norge. På mange måter kan disse ses på som deler av samme organisasjon. Begge foreningene  styres av forretningskvinnen Hilde Dalen i egenskap av at hun er både styreleder og daglig leder. Merk Norge eies og drives av datteren hennes. Hva angår BeeFolque, var en av initiativtagerne der den tidligere straffedømte finansakrobaten Ole-Petter Lindegaard, som også er ansatt i SE-senteret. 

Siden Asylet er tilrettelagt i organisasjonsformen forening, finnes det lite dokumentasjon for økonomien i prosjektene. Foreninger som er registrert i Frivillighetsregistrert har en rekke fordeler – blant annet har de ikke regnskapsplikt. 

– Pengene har rent ut 

Før første behandling i kommunestyret i fjor hadde administrasjonen innstilt på å videreføre prosjektet. Etter at saken ble utsatt, skrev rådmannen en redegjørelse om prosjektet til politikerne: 

“Vi har et sterkt ønske om å holde frem arbeidet med prosjektet, men i en annen organisasjonsform. Forretningsmodellen til Asylet har, slik rådmannen ser det, store svakheter når det kommer til styring av økonomi, finansieringsmodell og personaloppfølging.”

Videre skriver han: 

“Utfordringene i prosjektet er knyttet til uenigheter mellom styreleder i Asylet og Ullensvang kommune, og det handler om økonomi, finansieringsmodell og personaloppfølging av personer fra målgruppene i dette prosjektet. Dette har resultert i at den kommunale prosjektlederen har sluttet i sin stilling. For flere av menneskene på tiltak har mangelen på daglig leder lokalt vært vanskelig.”

I siste runde nå i april ble det fremmet et tverrpolitisk forslag fra Ap, Høyre og Frp om å kutte alt samarbeid, overta bygget og drive videre sammen med lokalt næringsliv.  

Høy temperatur

Under følger noen utdrag fra referatet fra kommunestyremøtet i april: 

– Dette er et merkelig opplegg. De har vært ganske smarte når de opprettet dette som en forening, for da har man liten mulighet til å gå inn på regnskapet deres. Om noen har tjent på dette, det vet jeg ikke, påpekte Finn Hagen fra FrP.

–  De har fått store midler fra staten. Noe av problemet er at man ikke kan kontrollere hva midlene er brukt til, sa Sp-representant Olav B. Hus. 

– At kommunen skal være en del av et tilbud til noen som skal drive overnatting til subsidierte priser kan ikke jeg være med på, sa Erlend Nævdal Bolstad fra Høyre. 

– Lenge tydet alt på at dette kom til å gå bra, men så kom det mange nye samarbeidspartnere. Organiseringen og samarbeidet har vært dårlig, og pengene har rent ut, konstaterte Aps Amund Velure.

Lenge tydet alt på at dette kom til å gå bra, men så kom det mange nye samarbeidspartnere. Organiseringen og samarbeidet har vært dårlig, og pengene har rent ut.
Amund Velure, politiker Ap

Håkon Kvammen fra KrF ønsket en bekreftelse fra administrasjonen på at kommunen ikke driver vandrerhjem i konkurranse med lokalt næringliv, og han påpekte: 

– Ullensvang kommune har ikke noe juridisk ansvar for det som er stelt i stand. Hvor er det blitt av alle millionene, hva er de brukt til?

Det skal for ordens skyld nevnes at det ikke var en ensidig slakt av Asylet under behandlingen. Hildegunn Espe fra Sp tok foreningen kraftig i forsvar:

– Det er uheldig at det ble kluss i samarbeidet internt. Dette er et kjempeprosjekt, noe som vises igjen i den offentlige støtten, sa hun og advarte mot å vedta at kommunen skulle trekke seg fra samarbeidet. 

I møtereferatet fremstår hun som en relativt ensom svale, og forslaget om å bryte samarbeidet ble vedtatt med 25 mot syv stemmer.  

– En merkelig sak

Ordfører Roald Aga Haug var i utgangspunktet ordfører i Odda kommune, men etter sammenslåingen ble han ordfører for den nye storkommunen. Han hadde ikke kjennskap til saken før han tiltrådte, og hele historien forbløffer ham. 

– Jeg har ikke vært borti en så merkelig sak tidligere. Her har du en forening som har både kommunen og et privat selskap blant sine medlemmer, og hvor hensikten ser ut til å være at de skal drive reiseliv i konkurranse med det lokale reiselivet, og de har fått betydelig med statlig og kommunal støtte for å gjøre det, sier han til Kapital. 

– Men er ikke dette en ideell forening som skal drive med arbeidstrening?

– Jo, de skulle være det. Bygget de har fått kjøpe billig ligger sammen med reiselivsbedriften Hardanger Park, som driver kommersielt. Tanken, slik jeg forstår det, var at de skulle trene opp mennesker til å kunne få jobb i reiselivet, men så begynte de å bygge ut stedet som et vandrerhjem. Foreningen har mottatt over 13 millioner kroner, men vi har ingen aning om hva pengene har gått til. På toppen av det hele har kommunen måttet betale ubetalte regninger for Asylet. 

Vi har regnet oss frem i kommunen til at denne foreningen har mottatt over 13 millioner kroner, men vi har ingen aning om hva pengene har gått til.
Roald Aga Haug, ordfører (Ap)

– En merkelig sak: Ordfører Roald Aga Haug i Ullensvang kommune mener saken med Asylet er meget uvanlig. Han opplyser at kommunen fra nå av ikke vil ha noe som helst med disse aktørene å gjøre. Foto: Ullensvang kommune

En gullkantet avtale

Det å trekke seg fra avtalen virker derimot ikke å være helt uproblematisk. Det er spesielt to aspekter ved saken som uroer politikerne. Det ene handler om bygget de solgte til Asylet. Det har seg nemlig slik at da kommunen sammen med SE-senteret, KREM Norge, Merk Norge og Vintage Baby etablerte foreningen Asylet, kjøpte de blokken i det gamle asylmottaket fra reiselivsaktøren Hardanger Park for 250.000 kroner. Hardanger Park har siden stilt store spørsmål ved hotellplanene til Asylet.

 Ifølge ordføreren krever Asylet om lag 2,5 millioner kroner for at kommunen skal få overta eierskapet, og har engasjert advokat til å bistå dem i saken. 

– Vi vil ikke ha noe som helst med disse aktørene å gjøre. Skulle det vise seg at det ender med en juridisk tvist om eiendomsretten til dette bygget, så tar vi det når det kommer, sier Haug. 

Vi vil ikke ha noe som helst med disse aktørene å gjøre. Skulle det vise seg at det ender med en juridisk tvist om eiendomsretten til dette bygget, så tar vi det når det kommer.
Roald Aga Haug , Ordfører (Ap)

Risikerer å måtte betale tilbake

Det andre aspektet er om kommunen kan bli tvunget til å betale tilbake midler som de har fått i tilskudd til levekårssatsingen. 

– Det som er ubehagelig, er at slik saken ble lagt frem, fremstår det som at kommunen må gå med på Asylets måte å gjøre dette på. Om vi ikke gjør det, kan vi risikere å måtte betale tilbake tilskudd som er gitt fra IMDi. Vi vil jo fortsette å drive arbeidstrening, men vi nekter å tro at nasjonen Norge er slik innrettet at vi må være medlem i denne foreningen for å få lov til å drive arbeidstrening, sier Haug.

Slik Kapital forstår det, er det ingen i kommunen som har fullstendig oversikt over hva pengene har gått til. Administrasjonen har pekt på at tilskuddene har gått til investeringer i bygget, lønn til de ansatte, samt innleide entreprenører. 

Asylet har oppnådd noen resultater hva angår mennesker på tiltak der. I sakens dokumenter går det frem at tolv personer har vært med i prosjektet. Av disse har to gått videre til lærlingplasser i andre bedrifter, åtte videre til arbeid og to til utdannelse. Det påpekes at arbeidet er noe satt tilbake i 2020 grunnet coronapandemien.  

Ikke stordrift

Kapital har vært i kontakt med styreleder i Asylet, SE-senteret og KREM Norge, Hilde Dalen. Hun har ikke svart direkte på hvor mye tilskudd Asylet har fått totalt, men hun har vist oss foreningens eget årsregnskap for både 2019 og 2020. Det ble også nylig sendt til alle politikerne i Ullensvang kommunestyre. Der er det få spor av de 13 millionene som skal ha gått inn i prosjektet. Foreningen har en egenkapital på 500.000 kroner, og gjeld på godt over det dobbelte. I 2019 var driftsinntektene på 2,4 millioner kroner, noe som minket til 1,1 i 2020. Det er notert ett tilskudd på 700.000 kroner fra Arbeid- og velferdsdirektoratet i 2020, og i 2019 ble det registrert tilsvarende summer fra NAV og Sparebankstiftelsen. 

– For oss var det som skjedde i kommunestyret overaskende, ettersom vi har hatt gode dialoger med administrasjonen om å finne løsninger. Det er riktig at vi i en periode strevde alle sammen, både vi sosiale entreprenører og ansatte i kommunen, med å finne frem til hva og hvordan vi skulle skape noe nytt i fellesskap. Ofte er det slik at noe nytt ikke skapes uten utfordringer. Så langt jeg kjenner til har ingen i Norden gjort akkurat dette før, på den måten vi har jobbet sammen med både den gamle og nye kommunen på. 

Undrende til behandlingen: Styreleder i foreningen Asylet, Hilde Dalen. Foto: SE-senteret

Undrende til politikerne

Dalen stiller seg undrende til kommunestyrets behandling av saken, og hun viser også til at det er delte meninger. Før nevnte Hildegunn Espe fra Sp skrev nylig et krast innlegg i Hardanger Folkeblad hvor hun formelig slakter den politiske behandlingen av saken. Hun mener kommunen nå regelrett svikter sine innbyggere. 

– Det er mye som skal på plass i en kommunesammenslåing, og denne saken er nok langt bak i rekkene av prioriteringer. Det er derfor kanskje ikke så rart at det i forkant av kommunestyremøtet ikke har vært gjort noe forsøk på kontakt med Asylet eller de andre entreprenørene fra noen av politikerne. 

Hva som skjer med Asylet er foreløpig uklart.  

– Styret har ikke tatt stilling til det ennå, da saken foreløpig er uavklart. Vi har fortsatt tro på en løsning.