<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Kjemper for sitt profesjonelle liv: Anders Pind (t.v.) var i mange år regnet som en toppadvokat i renommerte firma. Nå risikerer han å miste advokatbevillingen sin grunnet sin rolle som advokat for skandaleombruste Thor Stian Kennedy Normann. Her er han avbildet i forbindelse med en rettssak i 2017.   VG

Indigo-advokat kjemper for bevillingen

Toppadvokaten Anders Pind kjemper nå for å beholde bevillingen. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener å ha avdekket brudd på hvitvaskingsregelverket i forbindelse med Pinds mange oppdrag for den avdøde Indigo Finans-grunnleggeren Thor Stian Kennedy Normann. 

Toppadvokaten Anders Pind kjemper for sitt profesjonelle liv. Pind, som slo seg opp som stjerneskudd i Advokatfirmaet Thommessen på 2000-tallet, før han sammen med den nå avskiltede advokaten John Hammervoll startet Advokatfirmaet Hammervoll Pind, knyttes til både konkrete og mulige brudd på hvitvaskingsregelverket. 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har innstilt til Advokatbevillingsnemnden at Pind blir fratatt bevillingen og får forbud mot å yte rettshjelp.

Reportasjer