<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Østens rikdom: Nordic Life markedsfører salg av eksklusivt drikkevann fra Fyresdal, og et av markedene de sikter mot finner du i Midtøsten. Adm. dir. Kjetil Torper har tidligere meldt at de hadde en avtale med et ikke navngitt PE-selskap i Dubai.  Foto: Bloomberg

Arabiske investorer forsvant som luftspeilinger

Kjetil Brødremoen Torper har over tid meldt om enorm omsetning og avtaler med rike arabiske investorer for kildevannsselskapet Nordic Life, som han verdsatte til 250 millioner kroner i fjor. Men regnskap uteblir, ingen penger er tjent, og araberne har forduftet som luftspeilinger i ørkenen.

– Vi har store ting på gang. Det nærmer seg en sluttføring av avtalen med et stort selskap i Midtøsten. Jeg har snart store nyheter til deg, fortalte administrerende direktør i det norske kildevannselskapet Nordic Life, Kjetil Brødremoen Torper, til Kapital i begynnelsen av november i år. 

Han kunne derimot ikke si noe om hvilket selskap dette var, men han forsikret oss om at avtalen er gullkantet. Det er ikke første gang.

De siste tre årene har Torper tilsynelatende fartet Midtøsten rundt og signert kontrakter verdt millioner av kroner. Det har vært snakk om søkkrike sjeiker, et private equity-selskap i De Forente Arabiske Emirater og et investeringsselskap med koblinger til kongefamilien i Kuwait.  

Hvorvidt kontraktene er signert og pengene har kommet inn og blitt satt i arbeid, varierer litt, alt ettersom hvem Torper henvender seg til. Tilbake i januar 2020 skrev han følgende i en e-post til Kapital: 

“Utviklingen i Nordic Life har gått over all forventning, vi har allerede en sterk posisjon i Spania og har inngått distribusjonsavtaler bl.a. i Tyskland, UK, Øst-Europa og i Gulfstatene. Driftsselskap omsatte for over 20 millioner NOK allerede i 2019. For 2020 vil Nordic Life ekspandere i en rekke land og regioner. Nordic Life har også inngått en avtale med et Private Equity selskap i De Forente Arabiske Emirater som vil sikre kapital i forbindelse med global vekst.”

Ifølge korrespondanse Kapital har sett skulle avtalen med det ikke navngitte private equity-selskapet være verdt i størrelsesordenen 70 millioner kroner, og eventuelle nye investorer ville “triple” pengene på tre måneder. 

“Overkurs xxxxxx”: Meldingsutveksling mellom Kjetil Torper og en aksjonær i ABT våren 2020. Foto: Privat

Det viser seg at Nordic Life pr. i dag har til gode å lande én eneste avtale med noen investorer i Midtøsten – det være seg sjeiker, meglerhus eller kongefamilier. Det fremstår rett og slett ikke som noe annet enn en luftspeiling han har presentert for alle de norske småsparerne som har spadd inn millioner av kroner i Nordic Life i årenes løp. 

– Det var bare lureri, alt sammen, sier en aksjonær i kildevannsselskapet Nordic Life oppgitt til Kapital i dag.

Torper selv opplyser i sitt tilsvar at Nordic Life nylig har inngått en ny, svært lukrativ, avtale med et stort konsern i Kuwait. Det dreier seg om en distribusjonsavtale. Les mer om det nederst i saken.  

Lav profil: Kjetil Brødemoen Torper holder en lav profil til tross for sine mange roller og titler. Her er et gammelt bilde. Foto: Privat

Verdsatt til 300 mill.

Nordic Life er historien om et selskap som ble stiftet i 2017 av aktørene bak det skandaleombruste meglerhuset Aker Brygge Trading (ABT). En av årsakene var at meglerne i ABT skulle ha unoterte aksjer å selge i gråmarkedet, og for å ta det først: Det fikk de til.  

Nordic Life ble etablert med en aksjebeholdning på en million aksjer pålydende ett øre pr. stykk. Kapital har vært i kontakt med en rekke aksjonærer, og vi har fått opplyst at aksjene i Nordic Life ble solgt til alt fra 30 kroner til 300 kroner i toppåret 2019. Det vil si at på et punkt verdsatte ABT-meglerne selskapet til 300 millioner kroner.

Selskapet hadde også en reell forretningsidé i tillegg til å selge aksjer. Ideen var å kjøpe kildevann fra Telemark Kildevanns anlegg i Fyresdal og selge dette internasjonalt. Etter oppstarten inngikk Nordic Life en rekke kostbare markedsføringsavtaler. Blant annet fikk selskapet i 2018 og 2019 signert størrelser som den brasilianske fotballspilleren Casimiro og den spanske skuespillerinnen Hiba Abouk til å være ambassadører for kildevannet. De holdt seg med losje på Real Madrids hjemmebane, og brente penger på messer. Utgiftssiden var betydelig. 

Fotballspilleren Casimiro er en av flere kjendiser som fikk betalt for å markedsføre Nordic Life i oppstartsårene. Foto: Nordic life

Nordic Life er delt inn i to selskaper: et norsk holdingselskap hvor aksjene er solgt, og et spansk driftsselskap hvor all aktiviteten skal ha funnet sted. Kilder Kapital har snakket med, opplyser at ABT formelig kastet penger fra aksjesalget inn i det spanske driftsselskapet i form av lån. På mottagersiden satt Kjetil Torper som administrerende direktør og jobbet tilsynelatende iherdig på for å lande store internasjonale avtaler. 

Den dag i dag skilter Nordic Life med kontorer i Oslo, Madrid, London, München, Bukarest og Dubai. Dette til tross for at hverken det norske holdingselskapet eller det spanske driftsselskapet har tjent én krone på virksomheten siden oppstarten. Informasjon fra Det spanske selskapsregisteret, RMC, viser at Nordic Life Global SL ikke har levert årsregnskap siden 2018. Den gang var årsresultatet på 165.486 euro i minus (1,7 millioner kroner etter dagens kurs).

Nordic Life promobilde Foto: Nordic Life

Ventet forgjeves på araberne

Kapital har hatt en rekke avsløringer om Aker Brygge Trading og dets tilstøtende selskaper. Selskapet fikk stoppordre av Finanstilsynet allerede i 2019, og en skulle tro punktum var satt da selskapet gikk konkurs i 2020. Selve konkursen ble et selsomt skue. På det tidspunkt hadde aksjonærene selv, småsparere fra hele Norge, overtatt roret etter årevis med hva de beskrev som vanstyre. Fem ganger møtte aksjonærenes representanter i Oslo byfogdembete for å prøve å redde verdiene. Det mest oppsiktsvekkende med hele denne runddansen skjedde da gründeren av ABT, Morten Bjarne Olsen, selv stilte i retten og signerte et dokument som ga kreditorene pant i boligen hans. 

Alle de involverte fra ABT-siden trodde øyensynlig at det var penger å hente, og det hadde de grunn til. ABT satt nemlig på 236.884 aksjer i Nordic Life Holding AS, samt en fordring mot selskapet bokført til 25 millioner kroner. Og ABT-aksjonærene trodde den lenge bebudede storavtalen med investorene i Midtøsten var rett rundt hjørnet. Tanken var at Midtøsten-investorene skulle spytte inn 2,8 millioner kroner til ABT – nok til å tilfredsstille kreditorene – og bidra med ytterligere en million euro i frisk kapital til Nordic Life. 

ABT-aksjonærene fikk stadige forsikringer om dette, og allerede i september 2019 skrev Torper i et brev til aksjonærene at Nordic Life hadde inngått en konfidensialitetsavtale med selskapet i emiratene. Selskapet ble aldri navngitt. 

Etter hvert ble det underskrevet på en salgskontrakt med et spansk selskap som heter Roncade Inversiones (Roncade) med de samme betingelsene som nevnt ovenfor. Roncade ble opplyst å være mellommann til Midtøsten-selskapet. Problemet var at salget aldri ble gjennomført, og ABT ble slått konkurs i juli 2020. 

ABT-gründer Morten Bjarne Olsen, som selv har vært gjenstand for en rekke negative avisoppslag i årenes løp, endte med å miste alt han eide. 

– Jeg hadde jo ikke trengt å stille noen personlige garantier her, men jeg trodde på det jeg ble fortalt av Torper. At pengene fra araberne var på vei. Dette gikk igjen i retten, på e-poster til aksjonærene og i informasjon fra styreleder i ABT. Araberne skulle sende penger så ABT fikk betalt sine kreditorer, og så skulle det være bra for Nordic Life. Da dette ikke skjedde, og selskapet isteden gikk konkurs, følte jeg meg misbrukt. Jeg har mistet alt jeg eier. Aksjonærene i ABT, og meg selv, er utnyttet og lurt på det sterkeste, sier Olsen til Kapital i dag.  

Jeg hadde jo ikke trengt å stille noen personlige garantier her, men jeg trodde på det jeg ble fortalt av Torper. At pengene fra araberne var på vei.
Morten Bjarne Olsen, gründer av Aker Brygge Trading
Ga pant i huset: Aker Brygge Trading-gründer Morten Bjarne Olsen forbløffet tilskuerne i Oslo byfogdembete da han våren 2020 troppet opp og stilte pant i huset sitt for å holde ABT unna konkurs. Som alle andre ventet han på penger fra noen investorer fra Midtøsten. Det endte med at han mistet huset. Foto: Oliver Orskaug

Ble aldri navngitt

Etter at konkursen i ABT var et faktum kom derimot Roncade på banen. Konkursboet var på dette tidspunkt opptatt av å selge unna det de kunne, og Roncade stakk av med alt de opprinnelig hadde avtalt å kjøpe av ABT, men for en betydelig mindre pris. I siste årsinnberetning til Oslo tingrett står det: 

“Bostyret har solgt 236.884 aksjer i Nordic Life Holding AS og en fordring mot Nordic Life Holding AS, oppgitt til ca. kr 25.000.000, for totalt kr 1.350 000.”

På spørsmål om hvorfor boet aksepterte å selge aksjer og en fordring bokført for 25 millioner kroner til 1,3 millioner kroner, opplyser bobestyrer, Thomas Piro i Kvale Advokatfirma DA, kort til Kapital at det var alt noen var villige til å gi for det. 

– Etter konkursåpning igangsatte boet en salgsprosess hvor aksjonærer i ABT og Nordic Life ble anmodet om å by på aksjer og fordring. Dette ble solgt til høystbydende, forteller Piro. 

Solgte til spottpris: Til tross for at aksjene og lånet i Nordic Life var bokført for millionvis av kroner, fikk aldri ABT-bobestyrer Thomas Piro mer enn 1,3 millioner kroner inn for dem. Foto: Kvale Advokatfirma DA

I årsinnberetningen kommer det også frem at Kjetil Torpers private aksjebeholdning på 100.000 aksjer i Nordic Life også ble solgt til Roncade. Boet har anført at disse aksjene i utgangspunktet tilfalt ABT. I innberetningen står det:

“Kjetil Torper har bestridt boets anførsel og krav, og etter det opplyste videresolgt aksjene. Kjetil Torper har ikke villet opplyse om hva aksjene har blitt solgt for.”

Grunnet begrensede midler valgte boet ikke å ta Torper til retten for å få aksjene tilbake. 

Selger videre i stor stil

Selv om ABT er død og begravet, fortsetter Nordic Life ufortrødent videre med sin virksomhet. I fjor gjennomførte de en emisjon for å hente inn mer kapital. De gikk ut i gråmarkedet med en pris på 165 kroner pr. aksje. Med en aksjebeholdning på ca. 1,5 millioner kroner verdsatte de med det selskapet til 250 millioner kroner. 

I en e-post til aksjonærene informerer styret om den vellykkede emisjonen og skriver om fremtiden: 

“Nordic Life og styret arbeider nå med å sikre store ordrereserver for fremtiden, og kan melde om at flere store og gode kontrakter er sikret. Som tidligere informert arbeider også styret i disse dager omkring en emisjon i størrelsesorden ca. 10 til 30 millioner NOK. Dette er forventet gjennomført mellom andre og tredje kvartal i år. Valg av revisor er derfor også et ledd i denne prosessen. Det vil oversendes mer informasjon omkring dette til aksjonærene straks det foreligger mer detaljer.”

Nordic Life har i dag 207 aksjonærer, og de fleste er norske småsparere. Men den desidert største aksjonæren er spanske Roncade, som kjøpte sin aksjepost fra ABT-konkursboet for 1,3 millioner kroner. Roncade eier 58,4 prosent av selskapet, og har således full kontroll. I innkallingen til siste generalforsamling i juni i år ble det presisert slik: 

“De største eierne, representert med mer enn 2/3 av aksjestemmene, har meldt at de vil godkjenne dagsorden og stemme for sakene slik de er forelagt, og således vil disse bli vedtatt.”

Så, hvem er Roncade? Administrerende direktør er den spanske advokaten Sergio Sanchez Garcia, og etter hva Kapital kan se, har han startet flere hundre selskaper i sin karriere. De fleste fra samme adresse. Verdt å merke seg er også det faktum at Kjetil Torper er oppført som seniorrådgiver i Roncade i tillegg til å være administrerende direktør i Nordic Life. Det samme er styreleder i Nordic Life, Ragnar Ottosen. Han har også tidligere vært styreleder i ABT. Selv har Ottosen følgende korte kommentar til sine mange hatter: 

– Oppdraget mitt for Roncade har ikke noe med selskapets utøvelse av eierskapet i Nordic Life Holding eller med andre relasjoner mellom selskapene. Det er derfor ingen interessekonflikter av noen art. 

Kapital har spurt Sergio Sanchez Garcia om hvorfor Roncade aldri innfridde avtalen de hadde signert med ABT. 

– Informasjonen vi fikk fra ABT var mangelfull, og det var betydelige avvik. I samme periode kom også pandemien og vanskeliggjorde prosessen, skriver han i en e-post.

Han opplyser at etter konkursen gjorde de en ny vurdering av aksjene  og kom til at Nordic Life er et så godt prosjekt at de ville satse. 

Styreleder og aksjonærenes representant i ABT på konkurstidpunktet er grunnet helseproblemer ikke i stand til å kommentere Garcias påstander. Det kan derimot Ivar Andersen-Gott, som var styremedlem på samme tidspunkt. Han var med da avtalen med Roncade ble underskrevet. 

– Vi hadde en avtale med Roncade som tilsvarte akkurat det beløpet ABT hadde utestående til hovedkreditorene. Dette trengte vi for å redde selskapet. Så ble vi overrasket da konkursboet senere solgte dette til en mye mindre pris. Da regnet vi med at Roncade hadde fått greie på at ABT holdt på å gå konkurs og valgte ikke å innfri avtalen. I ettertid ser vi jo hvordan de kan ha fått den informasjonen, sier Andersen-Gott tørt. 

Vi regnet med at Roncade hadde fått greie på at ABT holdt på å gå konkurs og valgte derfor ikke å innfri avtalen. I ettertid ser vi jo hvordan de kan ha fått den informasjonen.
Ivar Andersen-Gott, tidligere styremedlem i ABT
Mange hatter: Styreleder i Nordic Life, Ragnar Ottosen, er også seniorrådgiver i Roncade Inversiones. Han opplyser at dette er uproblematisk. Foto: Privat

Tomme for vann siden 2019

“In the remote mountains of Fyresdal, Norway, clear mountain springs flow forth, supplying some of the purest naturally filtered waters in the world. We bottle Nordic Life water directly from the source, to deliver that purity directly to your table.”

Slik markedsfører Nordic Life produktet sitt på sin hjemmeside. Vi snakker om eksklusivt vann tappet fra Telemark Kildevanns anlegg i Fyresdal. 

Nå skal det sies at siste oppdatering på hjemmesiden til Nordic Life ser ut til å være fra 2019. Likevel viser en korrespondanse Kapital har sett mellom Torper og en ABT-aksjonær at selskapet tilsynelatende solgte unna også våren 2020. I korrespondansen opplyser Torper at de har bestillinger fra Midtøsten på 400.000 flasker kildevann, og det er bare for februar.  

De har derimot ikke hentet noe fra selve kilden i Fyresdal de siste årene. Kapital får opplyst av styreleder Bjørn Bunæs i Telemark Kildevann at de ikke har levert noe som helst til Nordic Life siden 2019. Den gang var det snakk om mindre kvanta. 

Kapital har vært i kontakt med flere privatpersoner som har plassert sparepengene sine både i Aker Brygge Trading og Nordic Life. De vi har snakket med, er gjennomgående negative til hvordan pengene deres er håndtert. De har i dag liten til ingen tro på eventuelle lovnader Nordic Life måtte komme med fremover, og har avskrevet investeringen. 

– Uenigheter med den spanske stat

Kjetil Brødremoen Torper avviser kontant alle påstander om at han skal ha forledet noen med eventuelle falske avtaler i Midtøsten. Han opplyser at de opplever at selskapet er “under angrep” fra tidligere nøkkelpersoner i det gamle ABT-systemet, og han er klar på at flere forhold vil bli politianmeldt. Det sagt, Nordic Life-direktøren fremstår på hugget. Ifølge ham har det vært noen tunge år med pandemi, men siste kildevannsflaske er langt fra solgt. 

– Kapital får opplyst fra Telemark Kildevann at de ikke har solgt noe vann til dere siden 2019? Du sa det var full fres og stor omsetning så nylig som i 2020. Hva solgte dere egentlig da?

– Da jeg snakket med Kapital i begynnelsen av 2020, så det veldig lyst ut, men ingen av oss var klar over pandemien som var rett rundt hjørnet. Dette hadde dessverre en negativ effekt på oss som mange andre, men vi ser tydelig lys i enden av tunnelen i disse dager. 

Nordic Life har gjentatte ganger bedyret at ting har gått på skinner og at det har vært god omsetning i det spanske driftsselskapet Nordic Life Global SL. Det viser seg at sist innleverte årsregnskap der var i 2018, og selskapet var da 165.486 euro i minus. Siden har dere ikke levert noen årsregnskap. Hvordan forklarer du dette?

– I vår bransje var det en svært utfordrende periode under pandemien. Selskapet hadde en omsetning på ca. 20 millioner kroner i 2019. Det har vært noen uenigheter mellom oss og den spanske stat om føring av merverdiavgift bl.a., men regnskapene er uansett ferdige. 

– Har Nordic Life noensinne tjent penger – i Norge eller i utlandet? 

– Nei, Nordic Life-selskapene har ikke tjent noen penger ennå, og jeg tipper det vil ta noen år til før vi får dette skikkelig opp å gå.

Det har vært noen uenigheter mellom oss og den spanske stat om føring av merverdiavgift bl.a., men regnskapene er uansett ferdige.
Kjetil Torper

– Ny avtale i Midtøsten

– Ved siste emisjon i 2021 solgte dere aksjer til en pris på 165 kroner pr. aksje. Dette verdsetter Nordic Life til ca. 250 millioner kroner. Hva legger dere til grunn for denne verdsettingen?

– Dette var etter ønske fra flere av selskapets største aksjonærer. Dette er fordi de i minst mulig grad ønsket å vanne ut eksisterende aksjonærer.

Torper kan nå også fortelle at Nordic Life i disse dager har landet en avtale med Action Group Trading, som er et selskap eid av Action Group Holding  i Kuwait. Disse skal ifølge Torper ikke investere i Nordic Life, men det dreier seg om distribusjon. 

 – Dette er en avtale som det har vært jobbet med i over ett år, og som forventes å være i kommersiell drift i løpet av første kvartal 2023. Action Group Holding er et av Midtøstens største privateide konglomerater, og vi er glade for at Nordic Life vil være en del av dette systemet i regionen. 

Avviser påstander: Kjetil Torper avviser kontant alle påstander om at han skal ha forledet aksjonærer ved å blåse opp avtaler med investorer i Midtøsten. Foto: Privat

Kapital har prøvd å få kontakt med Action Group Holding angående denne avtalen, men har foreløpig ikke fått svar. 

– Hva med alle de andre avtalene som ble meldt om i den kritiske perioden hvor ABT gikk dukken? 

– Det er riktig at selskapet inngikk en intensjonsavtale med et PE-selskap i sin tid. Av ulike årsaker ble ikke denne avtalen videreført. 

– Du kaller dette en intensjonsavtale, men du har tidligere skrevet svart på hvitt til både Kapital og aksjonærer at en slik avtale var inngått. Var du upresis? Hva er korrekt? 

– Som jeg informerte aksjonærer om i august 2020, hadde Nordic Life inngått avtale med et internasjonalt investeringsselskap. Det ble den gangen videre informert om at grunnlaget for at denne avtalen kunne iverksettes var at ABT solgte sine aksjer sammen med fordringen i form av lån som selskapet hadde mot Nordic Life. Når ABT allikevel ikke solgte sine posisjoner, ble ikke avtalen gjennomført som en naturlig konsekvens.

– Hvordan forklarer du meldinger om summer som 70 millioner kroner og distribusjon av 400.000 flasker kildevann? Falt dette bort? 

– Jeg kan ikke kommentere detaljer i tidligere intensjonsavtaler. 

Reportasjer