<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Når er utleie virksomhet i skatteretten?

Inntekt av utleie av fast eiendom er skattepliktig, men hvilken skattesats skal anvendes?

Stor eller liten: Utleie av fast eiendom kan drives i helt beskjedne former, som å leie ut en hybel i boligen, men også som en omfattende aktivitet med en stor eiendomsmasse. Disse leilighetene ligger i Drammen. Foto: Dreamstime
Eiendom

Det beror på om utleien skal anses som virksomhet (skattelovens term for næring) eller som kapitalavkastning utenfor virksomhet, ofte omtalt som passiv kapitalforvaltning. Og skattesatsforskjellen er ikke liten: Mens skattesatsen for passiv kapitalforvaltning er “flat” på 22 prosent, er skattesatsen for inntekt av virksomhet (når denne drives av en person alene, altså som enkeltpersonforetak) progressiv og går opp til ca.

Les artikkelen gratis

Register deg og les én gratis artikkel hver dag