<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vi er snart inne i 2021, et år som kan gi oss en ny regjering, og en ny regjering bestående av Arbeiderpartiet, SV og Sp, med partiet Rødt og MDG som haleheng og støttespillere.

Den borgerlige regjeringen til Erna Solberg kan teoretisk få flertall igjen, men basert på de siste meningsmålingene er dette nærmest utenkelig. KrF går i oppløsning med sentrale navn på flukt til et nytt sentrumsparti, og Venstre ligger godt under sperregrensen for tilleggsmandater. Det ser dårlig ut for Solberg og Høyre.

Dette vil få skattepolitiske konsekvenser.

Den rødgrønne opposisjonen har i mange år klaget over at Solberg-regjeringen i 2014 fjernet arveavgiften, og mange regner med at den blir gjeninnført i 2022, men Ap er ikke like interessert. Partileder Jonas Gahr Støre har en formue på rundt 100 millioner kroner, så også hans familie vil merke en arveavgift.

Likevel, man må ta høyde for at en ny arveavgift vil komme, og journalist Richard Solem tar leserne med på hva man må passe på, og hvilke skritt man må begynne på allerede i dag (side 54).

Lytter vi til Aps nestleder og partiets finanspolitiske talskvinne, Hadia Tajik, er det mer sannsynlig at en Ap-styrt regjering vil øke formuesskatten drastisk. Tajik sier de vil gjøre det fordi det er den skatten som best kan utligne velstandsforskjeller, og SVs Audun Lysbakken sier han vil ha en progressiv formuesskatt med et høyt bunnfradrag. Rødt snakker om 30–40 prosent formuesskatt.

Skattesatsen er i dag 0,85 prosent, og det er ned fra 1,1 prosent under Jens Stoltenberg (Ap).

Det høres lite ut, men det har fått den gamle skikongen Bjørn Dæhlie til å flytte fra Nannestad til Bø i Vesterålen. Der vil Dæhlie og familie få en formuesskatt på 0,35 prosent, hvorav 0,2 prosentpoeng går til Bø kommune og 0,15 prosentpoeng til staten.

Bjørn Dæhlies skatteflukt sparer ham altså for 0,5 prosentpoeng i formuesskatt.

Hvor mye Hadia Tajik og Ap vil øke formuesskatten vil Ap ikke fortelle før valget til neste år, men vi kan ta for gitt at satsen umiddelbart går opp til 1,1 prosent igjen. Deretter blir det mer år for år.

Arveavgiften, hvis den kommer, kan man gjøre noe med med våre råd her i Kapital nå, men formuesskatten vil ligge der som en udetonert skattebombe.

Formuesskatten vil ligge der som en udetonert skattebombe.

Regjeringen, både den nåværende og nye, kan øke formuesskatten ved å heve skattesatsen og ved å heve ligningsverdiene (det siste har Solberg-regjeringen gjort med næringseiendommer). De såkalte verdsettelsesrabattene vil gå ned med de rødgrønne.

Bjørn Dæhlie er allerede på plass i Vesterålen, landets nye skatteparadis.