<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bare 10 dager etter at de rødgrønne partiene etter all sannsynlighet har fått et stort flertall på Stortinget, den 23. september, kommer Kapital med sin oversikt over landets 400 rikeste.

De tallene skal bli spennende å se, etter coronapandemi og børsfest, og enda viktigere hvordan de neste fire årene vil bli for de rikeste.

Men før vi kommer dit, er det klart at de rødgrønne ikke klarer å vente noen uker med å endre rammevilkårene for næringslivet og aksjeeiere. De røde slår til allerede nå, og man må ha en viss innsikt for å forstå hva de vil. Kapital har denne kunnskapen, og når det gjelder aksjer og skatt, har vi de beste rådene.

Saken nå er at SV har bedt finansminister Jan Tore Sanner (H) om å kreve deler av den såkalte kompensasjonsordningen bedriftene har fått, tilbake.

Regjeringen og Stortinget vedtok en kompensasjonsordning på 50 milliarder kroner, men det er bare utbetalt rundt 12 milliarder kroner.

Landet var i en krise, med mer enn 400.000 arbeidsløse i mars/april i fjor, og regjering og Stortinget ville redde norske bedrifter og arbeidsplasser. Hadde bedriftene et kraftig omsetningsfall fordi staten forlangte at dørene måtte lukkes, fikk bedriftene en kompensasjon fra statskassen for å dekke en del av de faste utgiftene. Nå viser det seg imidlertid at mange mottagere av støtte går med overskudd etter hjelpen, og da vil SV ha penger tilbake. Sanner sier blankt nei, og viser til at mange bedrifter, som taper på nedstengning, har gjort mye internt for å redde det som reddes kan. Kostnadskutt, låneopptak, leiefritak og garantier i øst og vest, samt massevis av permitteringer. For mange ble det slik at underskudd ble overskudd med støtten fra staten på toppen.

Banker kan ha satt som betingelse for lån, gamle som nye, at staten måtte komme på banen.

Da kan ikke bedriftene plutselig betale noe tilbake. Alle er med.

De røde kommer, og de kommer raskt.

SV og partiets nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, er så forbannet over Sanners nei at de sier de vil tappe aksjonærene mer ved å øke det såkalte oppjusteringstillegget. I revidert budsjett vil de øke dette oppjusteringstillegget fra 1,44 til 1,64.

Gresk?

Ikke for Kapital og våre lesere.

Den alminnelige skattesatsen i Norge er 22 prosent, og det er også selskapsskattesatsen, men for å få mer i skatt fra aksjegevinster og utbytter, samt gevinst fra aksjefond, ganges gevinsten opp med 1,44 (etter fradrag av et lite skjermingsfradrag). Skattesatsen blir da 31,68 prosent.

Knag Fylkesnes og SV sier nå at denne faktoren må økes til 1,64 umiddelbart, og da blir skatt på aksjegevinster 36 prosent.

De røde kommer, og de kommer raskt.

Som Knag Fylkesnes sier: “Høyere skatter er veien å gå for å få støttepengene tilbake.”