<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

I takt med de økonomiske sanksjoner som EU, USA og mange andre land har innført mot Russland (Norge har vært usedvanlig treg), har det stadig kommet frem i mediene at gigantyachter som tilhører russiske oligarker er tatt i arrest.

Dette er skip på 150–200 meter hvor kostprisen ofte ligger på rundt fem til seks milliarder kroner.

Mannskapet på et privat skip kan ligge på rundt 50 pluss sikkerhetsfolk.

Oligarkene har også store eiendommer verden over, og mest kjent for styrtrike oligarker er London, samt kysten ved Nice i Frankrike.

Ved å fryse disse verdiene håper den frie verden at eierne, altså oligarkene, setter et press på president Putin. Stopp krigen ellers mister vi alle pengene våre, skal det hete.

Noen oligarker har allerede oppfordret folk til å styrte Putin.

Oligark står egentlig for et fåmannsvelde. En liten gruppe mennesker har mye penger og stor makt. De er oligarker. Mennesker som er få og som styrer etter egeninteresser.

President Vladimir Putin har visstnok også en gigantyacht, og mye penger i tillegg.

Han kunne vært, eller er, en oligark.

Det vi vet er at mange oligarker tilhører kretsen rundt Putin, og en håndfull er også innvalgt til Dumaen i Moskva. De har penger, makt og posisjoner.

Dagens rikeste oligarker sies å ha ervervet eller fått sine formuer under president Boris Jeltsins presidenttid. Jeltsin er presidenten som under et statsbesøk til Island ikke kom ut av presidentflyet fordi han var for full.

Boris Jeltsin ville angivelig gi folket endel av Russlands ressurser og industrier etter Sovjetsamveldets fall, men det som skjedde, var at en liten gruppe mennesker kjøpte eller fikk rettigheter til energi og posisjoner for en slikk og ingenting, og så er disse verdiene økt dramatisk i verdi. Slik at oligarkene kan kjøpe yachter for fem milliarder kroner, eller fotballklubber.

Oligarkene har altså penger og posisjoner i Russland.

Men ved å ta pengene og posisjonene fra dem, kan kanskje Putin bli presset av sine egne venner.

Vi får håpe de lykkes. Stor sympati har disse oligarkene ikke. Om de får sine penger og yachter tilbake hvis Putin styrtes, er usikkert. Ukraina skal jo bygges opp igjen.