<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Når de amerikanske børsene svinger med opp til seks prosent på en dag (Nasdaq), og Nasdaq-indeksen har falt 20 prosent siden toppen i fjor høst, er det ikke rart at både vanlige sparere og eksperter lurer på hvilken vei det går.

Står verden foran en global nedtur, som kan bety krakklignende tilstander, og store papirtap, eller kan man bare lukke øynene og ta tiden til hjelp?

Toppøkonomene som vi har spurt, tenderer til å si at det bare er å sitte rolig i båten. Ingen klarer å finne toppene og bunnene, og svaret blir da at langsiktig sparing i fond eller lignende øker formuen. Også Oljefondet som nå utgjør litt under 12.000 milliarder kroner, sitter, stort sett, rolig, bortsett fra at Oljefondet nok vil bli på kjøpersiden hvis børsfallene blir store. Det skjedde under finanskrisen og vil skje igjen. Med enorme gevinster.

Sparere som har hatt penger i banken, på ordinære innskudd, har selvfølgelig tapt penger etter skatt og inflasjon de siste årene, og tapt i forhold til de fleste fondssparere. Selv har vi stort sett fått 0,4 prosent rente på store innskudd, noe som er økt til en prosent nå. Altså et tapsprosjekt.

Men det koster alltid å være likvid, og en svak negativ avkastning er lett å bære når kjente og store selskaper faller både 30 prosent, 40 prosent, 50 prosent og kanskje 80 prosent (Kahoot).

Svingningene er nå store, og sterke renteøkninger i USA, EU og mange andre land, inkludert Norge, vil få aksjekursene ned. Nåverdien av (luftige) fremtidige inntekter mange år frem i tid går ned.

Skulle det bli så ille, med renteøkninger og fall i BNP for store land, inkludert Kina, at alle børser faller, vil også fondsandeler falle i pris. Men kanskje ikke så mye som enkeltaksjer.

Banken er da det eneste fornuftige, selv om renten er lav og innskuddene beskattes hvert år.

Sparerne får håpe på at de har fond som satser på vinnerbransjer som lakseoppdrett, energi og shipping. Folk må ha mat, og varene skal kjøpes fra utenlandske markeder. Alle skal ha mer olje og mer gass, og Norge har begge deler.

Banker, forsikring og energi er tingen. Men ikke alt innen mat er bra. Orkla, med hovedaksjonær Stein Erik Hagen, gjør det dårlig og vil nå skru opp prisene.

Om det er nok til å få opp aksjekursen gjenstår å se.

Sparere skal, etter vår mening, ikke satse på bitcoin og andre kryptovalutaer, bitcoin falt mer enn ti prosent på en dag for et par uker siden. Synd da hvis man har solgt huset eller bilen med oppgjør i bitcoin.

Da er det bedre med konservativt forvaltede fond.