<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Laks er risikosport nummer 1

Foto: Hanna Kristin Hjardar/VG/NTB
Leder og kommentar

For noen år siden hadde vi gleden av å eie aksjer i oppdrettsselskapet Marine Harvest (i dag Mowi), og det gikk så raskt oppover at vi, basert på teorien om at ingen er blitt fattige ved å selge for tidlig, solgte med stor gevinst (alt er relativt).

Siden den gang har det stort sett gått oppover med aksjekurser og resultater, og det finnes ingen annen næring i Norge med så mange milliardærer (se Kapitals 400-liste).

Men uansett hvor rike oppdrettsaksjonærene er, så er det klart at oppdrettsnæringen er risikosport.

Statsbudsjettet for 2023 inneholdt en lite hyggelig melding til oppdrettsselskapene. Heretter skal de betale en en ekstra skatt, kalt grunnrenteskatt, på overskuddene. Skattesatsen går fra 22 prosent i år, til 62 prosent til neste år. En heftig skatteøkning. I en stor jafs.

Det kom som et sjokk og en overraskelse for oppdrettsnæringen, men systemet med en grunnrenteskatt (for å bruke fjordene nesten gratis) ble utredet for et par år siden, og de fleste, i hvert fall fagøkonomer, pluss det meste av pressen, synes det er god idé.

Laksemilliardærene har liten sympati. Ingen gråter for deres tap eller økte skatt.

Laksemilliardærene har liten sympati. Ingen gråter for deres tap eller økte skatt.

Aksjemarkedet viste imidlertid med en gang hva investorene mente. Lakseaksjene falt som stener. 30–40–50 prosent ned på få dager.

Risikosport er det.

Så fikk vi oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire som skal drive oppdrett på land, og kursen er ned rundt 90 prosent. Sykdom, brann og dødelighet gir mindre laks, med lavere inntekter og høyere kostnader.

Selskapet måtte i juni hente penger og fikk inn 1,2 milliarder kroner på kurs 20,50. I dag er mer enn halvparten av pengene borte. Atlantic Sapphire er nå verdt mindre enn det beløpet som ble hentet i markedet for bare få måneder siden. Kursen er i skrivende øyeblikk syv kroner.

Hotelleier Petter Stordalen kjøpte aksjer for 125 millioner kroner, og NorgesGruppen-eier Joh. Johannson Eiendom tegnet aksjer for 86 millioner kroner. I tillegg til det de eide fra før.

Oppdrettsnæringen er altså risikosport, og Atlantic Sapphire mer enn alle andre.

Selskapene kan bli veltet av plutselige skatteendringer som er vanskelige å forutse, og av rene markedsforhold.

Risikosport nummer 1 akkurat nå. Hvorfor driver Petter Stordalen med det?