<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kundene, de reisende, har stor glede av konkurransen i luftfarten. Prisene holdes nede, og rutetilbudet øker. Mens de norske selskapene, enten det er SAS, Norwegian, Flyr eller Norse, driver på randen av konkurs. Norwegian har jo allerede vært igjennom en teknisk konkurs for å bli kvitt gjelden.

Slik vil situasjonen være hele vinteren, inntil den mer lønnsomme sommertrafikken kommer.

Mens konkurransen er bra for de reisende, er det kapitalmangel hos selskapene (kanskje ikke Norwegian). Emisjonene står i kø hos SAS, Flyr og Norse.

Da Flyr holdt på å kollapse, bestemte selskapet at det skal hentes inn 700 millioner kroner, hvor 250 millioner allerede er tegnet og betalt inn. Emisjonen ble gjort til kurs ett øre, og de følgende emisjonene er til samme kurs.

Det ble spekulert i at proffe investorer ville tegne hundretalls millioner aksjer som de ville selge ut med gevinst så snart aksjekursen gikk over ett øre. Amatørene skulle “lures”, ble det hevdet.

Slik gikk det imidlertid ikke. Markedet og kunnskapen var bedre enn fryktet.

Et par uker etter innbetalingen av 250 millioner kroner, hadde aksjekursen sunket til 0,7 øre, og Flyr hadde en markedsverdi på rundt 150 millioner kroner. Verdien var altså 100 millioner kroner lavere enn de nye pengene.

Markedet skjønte at 700 millioner kroner til kurs ett øre gir 70 milliarder nye aksjer.

I skrivende øyeblikk er det (bare) 25 milliarder aksjer i Flyr, men det blir altså vanvittig mange flere.

Det sies seg da selv at Flyr må tjene mye penger for at de gamle og nye aksjonærene skal komme ut av denne spekulasjonen med pengene i behold. Men Flyr taper penger og vil gjøre det i hele vinter også. En gammel regning fra EU på CO2-kvoter på 120 millioner kroner skal også betales over nyttår.

Flyr vil derfor trolig (ganske sikkert) trenge mer penger enn de friske 700 millionene som skal komme.

Blir emisjonskursen ett øre eller lavere (den må jo være betydelig under dagens kurs hvis noen skal tegne), kan vi raskt se 100 milliarder aksjer i Flyr.

Det er da bare å håpe at aksjonærene, de gamle og nye, klarer å holde styr på hva markedsverdien er. Det er bare å bruke gangetabellen.

Slik sett har den siste Flyr-emisjonen vært en nyttig lærepenge. Det er ingen gratis lunsj i aksjemarkedet. Hverken på bakken eller i luften.