<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ikke mindre enn 80 prosent av norske husholdninger bor i egen bolig, og slik vil det trolig også være de kommende tiårene, nesten uansett hvilken farge regjeringen har.

Men samfunnsøkonomer flest er av den oppfatning at skatt på bolig (og hytte) er altfor lav, og med jevne mellom kommer det krav om mer skatt på bolig.

Det var et viktig element i NOUen “Et helhetlig skattesystem”, under ledelse av professor Ragnar Torvik, og i høringsuttalelsen fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) går det frem at NHO ønsker mer skatt fra bolig. Det er ikke akkurat hva vi kunne forvente av NHOs leder Ole Erik Almlid, men selv om høringsuttalelsen er underskrevet av Almlid, så er den nok skrevet av NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Han var nemlig ansatt i Finansdepartementets økonomiavdeling i syv år, før han gikk til DNB, og videre til NHO. Slikt slipper man ikke uskadet fra.

Det skatteforslaget som NHO lanserer og støtter, er at det må innføres en ny boligskatt hvor boligeieren må betale skatt av den fordelen det (angivelig) har å eie sin egen bolig.

Resonnementet er at en bolig eller fritidseiendom gir eieren en form for inntekt, som oppstår når boligen brukes av eier selv, eller det mottas en kompensasjon (betaling) for leien når andre bruker den.

Det høres pent ut ved tegnebordet, eller ved lunsjen med samfunnsøkonomene, men det er vel mye teori for oss.

Hva med “fordelen” ved å bruke egen bil?
Beskatning av bolig er i dag, først og fremst, gunstig fordi det er en rabatt på 75 prosent når boligen skal verdsettes i selvangivelsen. Den rabatten tør ikke politikerne røre, men alle bør merke seg at rabatten er helt borte for såkalte sekundærboliger. Regjeringen vil straffe “boligspekulantene” som eier, for å leie ut.

NHO, og mange andre, vil gå videre og altså beskatte fordelen av å bo i egen bolig.

NHO får ikke med seg at nettopp det faktum at de fleste eier egen bolig, gjør at ulikheter i samfunnet reduseres, og det er litt sløvt når NHO sier at “underbeskatningen innebærer tapte inntekter for staten”.

Hvor mye skatt vil staten ha, og hvor mye tåler vi?

NHO gjentar også, noe vi har tatt avstand fra i flere tiår, at lav skatt på bolig fører til overinvestering i bolig på bekostning av næringsvirksomhet.

Er det for mange antall kvadratmeter, for store bad eller kjøkken, eller for mye garasjeplass man sikter til?

At det går på bekostning av penger til næringsvirksomhet, tror vi ikke noe på.

Skulle regjeringen (den rødgrønne) innføre en ny fordelsskatt på verdien av egen bolig, vil den måtte gå av i 2025.

Boligskatten i Norge er hva den er. Husholdningene har tilpasset seg dette allerede fra ungdoms- og studietid. Endringer som nok fører til at boligprisene stuper, er egnet til å gi rystelser hos velgerne. Er det dette NHO vil?