<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sædkvaliteten synker dramatisk – forsker mener menneskehetens fremtid står i fare

Det er så dårlig stelt med sæden at enkelte forsker mener at menneskehetens fremtid står i fare om utviklingen fortsetter.

Samleiet mot slutten? Sædcellene må være både mange, friske, sterke og rørige for å kunne befrukte egget. Det blir stadig færre som oppfyller kravene. Foto: SciePro/Shutterstock/NTB
Livsstil

Denne artikkelen ble første gang publisert i Kapital nr. 8/2018.

I juli 2017 offentliggjorde Human Production Update en oppsiktsvekkende undersøkelse om menns sædkvalitet. Den viser at både antall sædceller pr. utløsning og sædcellekonsentrasjonen har sunket med over 50 % i løpet av de siste 40 årene, og faktisk nærmer seg grensen for det som forskerne anser  for å være bærekraftig for menneskeheten om befruktningen i hovedsak skal skje på den tradisjonelle måten også i fremtiden.

Det er stort forskningsteam bestående av amerikanske, israelske, danske, spanske og brasilianske forskere som står bak undersøkelsen, som heter ”Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis.”

Det dreier seg om en såkalt metaundersøkelse, dvs. en kritisk kvalitetsgjennomgang og sammenfatning av mesteparten av de eksisterende forskningsarbeider på det aktuelle feltet.

For oss som skriver om vitenskapelige tema, er slike metaundersøkelser gode saker, ettersom forskerne allerede har gjort mye av jobben vi ellers har, med kritisk å gjennomgå de enkelte forskningsrapporter og sjekke mot andre om samme tema.

I dette tilfelle har forskningsteamet under ledelse av Hagai Levine studert hele 2.510 vitenskapelige artikler og ytterligere 7.518 artikkelsammendrag fra de siste 50 år om sædkvalitetens utvikling.

Etter nøye gjennomgang og eliminasjon i samsvar med en kritisk kriterie-protokoll, med bl.a. justeringer for alder, abstinenstid (2 dagers abstinens før samleie gir størst sannsynlighet for befruktning), sædprøvemetode osv. osv., satt forskerne igjen med 244 estimater fra 185 relevante høykvalitetsundersøkelser av sædkvaliteten fra i alt 42.935 menn som avga sædprøver i perioden 1973 til 2011.

Konklusjonen er oppsiktsvekkende: I de ca. 40 årene undersøkelsene omfatter, sank antall sædceller pr. utløsning med nesten 60 %, mens sædcellekonsentrasjonen målt i antall sædceller pr. ml sæd (milliliter = 1 cm3) falt med drøye 52 %. 

En klode uten mennesker er ingen tragedie.
Peter Wessel Zapffe, Jurist og filosof (1899-1990)

“Sædkvaliteten nærmer seg den kritiske grensen”

Iflg. gjeldende kriterier fra WHO (World Health Organization), ligger volumet på sæden i ejakulasjonen for 97,5 % av de menn som gjorde partneren gravid i løpet av 12 måneder på mellom 1,2 og 7,6 ml og inneholder fra 23 til 930 millioner s.dceller, med en sædcellekonsentrasjon p. mellom 10 og 260 millioner sædceller pr. ml (nedenfor benevnt SC/ml).

25 % av mennene som gjorde sine partnere gravide hadde sædcellekonsentrasjoner p. under 40 SC/ml.

Og nettopp ved 40 SC/ml ser det ut til . bli kritisk. Iflg. den danske unders.kelsen “Normal reference ranges for semen quality and their relations to fecundity” som ble offentliggjort I 2010, forandrer sjansen for å gjøre kvinne gravid lite for sædcellekonsentrasjoner mellom 50 og 260 SC/ml.

Men faller konsentrasjonen under 40 SC/ml, reduseres sjansen for å gjøre kvinnen gravid sterkt. Og det er akkurat det som er i ferd med å skje, om man skal tro den store metaundersøkelsen til teamet som Hagai Levine ledet.

Det vil selvfølgelig være mange menn som har høye sædcellekonsentrasjoner selv om snittet går under 40, men Levine har overfor BBC uttrykt bekymring for menneskehetens fremtid om ikke utviklingen snus.

Millioner sædceller pr. milliliter sæd - Utvikling i den vestlige del av verden Foto: Kapital

Hva skjer?

Naturligvis forskes det frenetisk for å finne årsakene til den negative utviklingen, men uten at man har kommet til sikre resultater. For detaljer rundt dette henvises til faglitteraturen og internett, men vi skal nevne noen faktorer som stadig fremheves som mulige årsaker:

■ Kjemikalier som interfererer med hormonsystemet. Blant disse er de mye omtalte ftalatene som benyttes som plastmykere i bl.a. barneleker, men der bruken er under nedtrapping.

■ Visse metaller som i .kende grad benyttes i forbindelse med elektronikk- og batteriproduksjon.

■ Kvinners røyking under svangerskapet kan redusere guttebarns sædkvalitet.

■ Kvinners bruk av visse grupper medisiner under svangerskapet kan redusere guttebarns sædkvalitet.

■ Menns bruk av visse grupper medisiner kan redusere sædkvaliteten.

Blant oss colatørste nordmenn kan det også være verdt å merke seg en dansk undersøkelse fra 2010: “Caffeine Intake and Semen Quality in a Population of 2.554 Young Danish Men”.

Der er konklusjonen at koffeinen i te og kaffe ikke ser ut til å påvirke sædkvaliteten. Men hvis mannen drikker over en liter cola daglig, kan det føre til en 30 % reduksjon i sædkvaliteten. Mindre kvanta enn en liter daglig, er iflg. danskene OK.

Til slutt m. nevnes: Metaundersøkelsen som er omtalt innledningsvis gjelder bare menn fra USA, Europa, Australia og New Zealand. Kan man regne med at tallene også gjelder menn fra Afrika og Asia?

Nei, det kan man ikke. I sitt forskningsarbeid  “Racial Variation in Semen Quality at Fertility Evaluation”, konkluderte forskere ved Stanford i USA i 2017 med at asiatiske menn har høyere sædkvalitet