<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Stadig flere milliardærer

Norges 400 rikeste har en negativ verdijustert avkastning det siste året. Likevel er det totalt 21 nye milliardærer.

Rike Foto: NTB
Næringsliv

Samlet formue på listen faller for første gang på over ti år, og listen har noen klare vinnere og tapere. Les alt om hvem som er i hvilken kategori. 

Her følger nøkkeltall og sentrale hovedfunn på listen:

SAMLET FORMUE:

Norges 400 rikeste kontrollerer i år verdier for 1.401 milliarder kroner, ned fra 1.408 milliarder i fjor. Samlet formue på listen faller for første gang siden finanskriseåret 2009, da verdiene på listen beløp seg til 616 milliarder kroner.

LISTEKRAVET: Listekravet, det vil si størrelsen på formuen som må til for å kvalifisere til en plass på listen, har økt med 50 millioner kroner fra i fjor – fra 800 millioner kroner til 850 millioner kroner. Det kreves med andre ord stadig større verdier for å komme med i den eksklusive klubben med Norges 400 rikeste.

FORMUESFALLET: Siden i fjor har samlet formue falt med rundt syv milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdijustert avkastning på minus 0,5 prosent. Dette tallet var i fjor på pluss 4,3 prosent.

MILLIARDÆRENE: Årets milliardærklubb teller hele 362 medlemmer. Ca. 90 prosent av de 400 rikeste har altså milliardærstatus. Dette er 21 flere enn på fjorårets liste. 28 av årets milliardærer var ikke på listen over Norges 400 rikeste i fjor. Seks milliardærer på fjorårets liste er ikke lenger milliardærer, 17 milliardærer har falt helt ut av listen, mens 16 mangemillionærer på fjorårets liste har fått milliardærstatus siden i fjor.

OPP OG NED: Inkluderer vi nykommerne på årets 400-liste, har 260 personer blitt rikere siden i fjor, mens 89 formuer er nedjustert og 51 står på stedet hvil. Samlet oppjustering utgjør 115 milliarder kroner, og 190 milliarder om nykommerne inkluderes. Nedjusteringene utgjør 116 milliarder kroner, mot 40 milliarder i fjor.

FRISK KAPITAL: Årets nykommere på listen er gode for 75 milliarder kroner, mot 38 milliarder i fjor. Av den friske kapitalen i år stammer ca. 40 milliarder kroner fra arv eller fordeling av verdier.

FORSVUNNET KAPITAL: Med personene som ikke lenger er formuende nok til å være med på listen, forsvinner ca. 81 milliarder ut av den. Av dette stammer ca. 51 milliarder kroner fra personer som har gått bort siden i fjor, eller verdier som har blitt fordelt eller overført til arvinger.

UT OG INN: De årlige utskiftningene av personene på listen har de siste årene ligget på mellom syv og ni prosent. Dette er også tilfellet i år hvor 38 navn er nye på listen.

KONSENTRASJONEN: I år kontrollerer de 100 rikeste på listen verdier for 925 milliarder kroner, mot 973 milliarder i fjor. Det utgjør en noe lavere andel enn de siste årene, ca. 66 prosent av totale verdier på listen, men rikingene nedover på listen har fortsatt mye å hente på teten.

SNITTET: Norges 400 rikeste har en gjennomsnittlig formue på 3,5 milliarder kroner og har i snitt blitt 15 millioner kroner fattigere siden i fjor.