<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardær må saksøke Facebook Irland for ærekrenkelser i Norge

Facebook Norge har fått medhold i tingretten i at de bare er et lite salgsfirma, og har ingen innflytelse eller ansvar for hva som står på Facebooks plattform i Norge. 

Ingen innflytelse: Facebook Norge-sjef Rune Paulseth har blitt omtalt i mediene som Mark Zuckerbergs mann i Norge. Ifølge en nylig kjennelse i Oslo tingrett er Facebook Norge bare et lite selskap som driver med annonsesalg.  Foto: Håkon Mosvold Larsen
Næringsliv

Kapital har tidligere skrevet om hvordan Facebook-siden “The Magnus Roth Investigation” i sommer hengte den svenske milliardæren med samme navn ut som “skattepirat”. Påstandene som fremmes på Facebook-siden er at Roth kontinuerlig bedriver kriminelle skatteunndragelser i ulike jurisdiksjoner, og forleder myndighetene i disse landene.

På siden betegnes Roth blant annet som “den plagede pengefyrsten”, “den svenske pimpernell” og “den løgnaktige, grådige krøsusen”. Hvem som står bak siden er ukjent.

Saksøker Facebook

Da identiteten til aktørene bak Facebook-siden er ukjent, stevnet i sommer Roth Facebook Norway AS (Facebook Norge) og Facebook Irland. I september fikk han medhold i en fraværsdom hvor Facebook Norge ble pålagt å umiddelbart fjerne “The Magnus Roth Investigation” fra sine nettsider. Noe som også ble gjort. 

Facebook Norge er derimot grunnleggende uenig med Roth. De er uenig i at påstandene på siden er ærekrenkende, de er uenig i at Facebook har noe ansvar for påstandene og  om Roth i det hele tatt har noe krav overfor Facebook. Men først og fremst er de uenig i at det har noe med saken å gjøre. Deres argumentasjon er slik:

“Facebook Norge er et selskap som selger annonser. Ved årsskiftet hadde selskapet 11 ansatte. Facebook Norge har ingen kontroll over Facebook-plattformen, og et eventuelt rettslig pålegg om å fjerne innhold fra denne plattformen er derfor et pålegg Facebook Norge ikke ville være i stand til å etterkomme. Det eneste som knytter Facebook Norge til andre selskaper i Facebook-konsernet er navnet.”

Poenget til Facebook er at alle søksmål mot konsernet i Norge må rettes til Facebook Irland, hvor driften skjer. I slutten av oktober møtte Facebook Norge Roth i et rettsmøte. 

Sterkt preget: Fiskerimilliardær Magnus Roth er sterkt preget av sjikanen han har blitt utsatt for det siste året. Han holder Facebook ansvarlig for å ha gitt bakmennene en plattform på sine nettsider. Foto: Fredrik Grønningsæter

Fikk medhold

Oslo tingrett har nå kommet til at Facebook kan være ansvarlig for ting som skjer på deres plattform, men at Facebook Norge ikke er rett adressat for søksmålet – under tvil. Det avgjørende momentet er at det står spesifisert i Facebooks brukervilkår at produktene Facebook tilbyr gjøres tilgjengelige av Facebook Irland. 

Retten har langt på vei forståelse for Roths argumentasjon. Facebook Norge har fastholdt at det er umulig for selskapet å kontrollere plattformen, men har ikke forsøkt å underbygge hvorfor dette er umulig.
Utdrag fra kjennelse, Oslo tingrett

Roths side har argumentert for at det umulig kan være riktig at Facebook Norge ikke har innflytelse over plattformen all den tid de selger annonser til den. Og at det ikke kan være slik at Facebook selv kan velge hvilket land de vil bli saksøkt i. Oslo tingrett stilte seg de samme spørsmålene i behandlingen av saken: 

“Retten har langt på vei forståelse for Roths argumentasjon. Facebook Norge har fastholdt at det er umulig for selskapet å kontrollere plattformen, men har ikke forsøkt å underbygge hvorfor dette er umulig. Selskapet har heller ikke gitt noen forklaring på hvordan det er mulig for Facebook Norge å drive selskapets annonsevirksomhet uten noen innflytelse over den plattformen som annonsene distribueres på,” står det i kjennelsen. 

Tingretten fant likevel at det ikke kunne legges til grunn at Facebook har lagt ansvaret til Irland for å unndra seg rettslig ansvar og forfølging. 

"Det er på det rene at Facebooks virksomhet i Irland er av langt større dimensjoner enn den virksomheten konsernet driver i andre europeiske land", skriver dommeren i kjennelsen. 

Betaler egne saksomkostninger

– Facebook Norway AS er fornøyd med at retten har kommet til at Facebook Norway AS ikke er rett saksøkt i denne saken. Avgjørelsen er i samsvar med en rekke avgjørelser fra andre land i Europa, hvor søksmål knyttet til innhold på Facebook.com har blitt avvist når de er reist mot lokale annonsesalgsselskaper, opplyser Facebook Norges advokat, Ole Tokvam i Bing Hodneland, i en melding til Kapital.

Magnus Roth sitt krav må altså rettes mot Facebook Irland. Roth fikk altså ikke medhold, men dommeren fant at det var rimelig at Facebook Norge betalte sine egne saksomkostninger. Retten fant at Facebook Norge har vært lite behjelpelige i denne saken: 

"Facebook Norge har riktignok henvist Magnus Roth til Facebook Irland på et tidlig stadium, men selskapet har i liten grad gitt noen begrunnelse for hvorfor Roth ikke kunne forholde seg til Facebook i Norge. Roth har heller ikke fått noe bistand fra Facebook Norge i sine forsøk på å oppnå kontakt med Facebook Irland."

Fornøyd: Ole Tokvam og Mathias Lilleengen i Bing Hodneland representerer Facebook Norge. Foto: Fredrik Grønningsæter

Får ikke svar fra Irland

Facebook mener tydeligvis at isteden for å foreta en reel vurdering av vår sak, er det mer samfunnsmessig nyttig å gjøre seg utilgjengelig. Jeg synes dette er spesiell oppførsel av et av verdens største selskap.
Kyrre Eggen, Advokatfirmaet CLP

Roth har som sagt også stevnet Facebook Irland for forholdene nevnt her. Oslo tingrett vil fortsette behandlingen mot den irske avdelingen av nettgiganten når retten får beskjed om at stevningen er forkynt for dem. Facebook Norges advokat har tidligere opplyst at han ikke har fullmakt til å motta forkynning på vegne av Facebook-konsernet. Roths advokat, Kyrre Eggen i CLP, mener nettgigantens oppførsel er besynderlig: 

– Vi har en sak mot Facebook Irland, som åpenbart er ansvarlig. Vi har sendt mange meldinger direkte til Facebook. De er utvilsomt kjent med dette, men de har valgt ikke å svare. Domstolen har også forkynt stevningen i Irland. Facebook mener tydeligvis at isteden for å foreta en reel vurdering av vår sak, er det mer samfunnsmessig nyttig å gjøre seg utilgjengelig. Jeg synes dette er spesiell oppførsel av et av verdens største selskap.