<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vectura lot varene stå – nå straffer Vinmonopolet importørene

I løpet av 2020 ble det slettet ordrer på vinflasker for nesten 100 millioner kroner. Skylden ligger hos polets største distributør, Vectura, men Vinmonopolet har ingen avtale med dem. Isteden varsler polet alvorlige sanksjoner overfor importørene. 

Nuller ordrer: Kundeordrer på Vinmonopolet for oppimot 100 millioner kroner har gjennom 2020 blitt nullet og markert som utsolgt, til tross for at flaskene har vært på lager.  Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Kapital har i flere artikler før jul avdekket hvordan kundeordrer til polets bestillingsutvalg konsekvent har blitt nullet ut og markert som utsolgt hos polets største distributør, Arcus-eide Vectura. Dette til tross for at Vectura har hatt flaskene på lager

Oppdaterte tall fra polet viser at det totalt ble nullet 67.671 ordrelinjer hos Vinmonopolet i 2020. Noe som tilsvarer verdier for oppimot 100 millioner kroner.  

Nå er ledelsen i Vinmonopolet forbanna. Mandag 18. januar sendte polets direktør for kategori & innkjøp, Geir Mosether, ut et brev til alle polets grossister -– det vil si norske vinimportører – som vanskelig kan tolkes på en annen måte. Polet holder importørene ansvarlig, og varsler at det vil gjøres konkrete tiltak. De viser til brudd på grossistavtalen og advarer om at hvis ikke situasjonen bedrer seg, vil de begynne å heve avtaler og kreve erstatning. 

Vinmonopolet står ikke i kontraktsmessig posisjon overfor distributørene. Derfor må vår ‘vei’ gå gjennom vår avtalepartner. Vi er opptatt av at situasjonen må bedres for å hindre at dette fortsetter.
Geir Mosether, direktør Vinmonopolet

Kraftsalve: Direktør for kategori & innkjøp i Vinmonopolet, Geir Mosether, mener at norske vinimportører må holdes ansvarlig for sitt valg av Vectura som distributør. Foto: Vinmonopolet

Store konsekvenser

“Som kjent har Vinmonopolet i lengre tid hatt til dels store problemer med levering av kundeordrer. Vinmonopolet opplever at en betydelig andel av disse ordrene nulles til tross for at varene ikke er utsolgt hos grossist. Dette resulterer i at mange av våre kunder ikke får levert varene sine, noe som igjen også medfører betydelig merarbeid, merkostnader og omdømmetap for Vinmonopolet,” står det innledningsvis i brevet. 

Direktør Mosether fortsetter så med å liste opp en rekke andre konsekvenser: 

“Vinmonopolet har i lang tid opplevd en stor andel til dels betydelige forsinkelser på leveringer til våre butikker. Dette har også store økonomiske og personalmessige konsekvenser fordi butikkene bemanner opp for å ta imot leveringer som ikke kommer, mangler bemanning når leveringene kommer, og fordi butikkhyllene kan gå tomme. Vinmonopolet oppfatter dessverre situasjonen slik at det må gjennomføres konkrete tiltak for å øke oppfyllelsen av dette kravet.”

– Skylden ligger hos Vectura

At det er importørene som nå blir presset av Vinmonopolet, opplever flere Kapital har snakket med som blodig urettferdig. Administrerende direktør Pål Atle Skjervengen i Palmer Group, en av Norges ledende importører og distributører av alkoholholdig drikke, mener skylden ligger helt og holdent hos distributør Vectura. 

– Vectura bidrar til at importørene som bruker dem bryter leverandøravtalen med Vinmonopolet. Det er svært alvorlig, sier han til Kapital.  

Vectura bidrar til at importørene som bruker dem bryter leverandøravtalen med Vinmonopolet. Det er svært alvorlig.
Pål Atle Skjervengen, Palmer Group

Vinmonopolet fungerer slik at importørene konkurrerer om å få sine viner inn på polets lister. Gullfuglen er å få en vin inn i basisutvalget – altså, produkter som blir fysisk plassert i polets butikker. De andre utvalgene til polet, som bestillingsutvalget, er også attraktive. Vurderinger som ligger til grunn for om vinen kommer inn på polet er blant annet kvalitet og leveringsevne. For å kunne levere må importøren ha en viss mengde vin tilgjengelig på lager i Norge, og dette blir gjort gjennom at importøren benytter en distributør som kan lagre og levere vinen deres. 

Tre distributører leverer i hovedsak 99 prosent av alle varene til Vinmonopolet. Det er Scanlog, Cuveco og Vectura. Av dem er er Vectura desidert størst. Årlig leverer Vectura mellom 50 og 53 prosent av alle viner som blir solgt til Vinmonopolet. Som Kapital tidligere har omtalt ligger den store leveringssvikten hos Vectura. Årssaken skal være vedvarende systemproblemer i deres milliardanlegg på Gjelleråsen utenfor Oslo. 

 – Jeg er forundret over at Vectura-importørene ikke sikrer sine egne interesser med tanke på det juridiske ansvaret de har overfor Vinmonopolet og deres kunder. Palmer var misfornøyd med Vectura allerede før pandemien, og sa opp avtalen i februar og flyttet fra Vectura til Cuveco i løpet av september. Cuveco ivaretar vårt ansvar overfor Vinmonopolet og leverer på alle kundeordrer, påpeker Skjervengen.

Gigantlager: Arcus-eide Vectura gigantlager på Gjelleråsen har hatt store problemer med flaskeplukk i 2020. Foto: Iván Kverme

Går etter importørene

Vinmonopolet er klar over at problemene er knyttet til lageret hos Vectura, men det er ikke Vectura de har leveringsavtaler med. I brevet til importørene skriver direktør Mosether:  

“Vi understreker for ordens skyld at Vinmonopolet ikke har noen leveringsavtale med distribusjonspartnerne som våre grossister har avtaler med. Vinmonopolet har kun avtaler med grossistene, og det er derfor dere som grossist og ikke distribusjonspartneren deres som overfor Vinmonopolet er ansvarlige for at levering skjer i henhold til vår grossistavtale.”

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet har tidligere slått fast overfor Kapital at leveringsproblemene skyldes systemene i Vectura. Direktør Mosether vil derimot ikke skylde på én enkelt distributør. 

– Siden vårt brev var en generell henvendelse til en samlet bransje, så blir det feil å omtale Vectura eksplisitt her, sier han til Kapital. 

Dere varsler at dette får konsekvenser for de enkelte importørene, men er denne situasjonen, etter polets mening, egentlig importørenes feil?

– Vinmonopolet står ikke i kontraktsmessig posisjon overfor distributørene. Derfor må vår “vei” gå gjennom vår avtalepartner. Vi er opptatt av at situasjonen må bedres for å hindre at dette fortsetter. 

– Da må de si opp alle

Dagen etter brevet fra Vinmonopolet ble kjent, sendte administrerende direktør i Vectura, Roar Ødelien, ut et brev til sine kunder. 

“For det første er det helt riktig at distributørene, og spesielt Vectura, ikke har maktet å effektuere alle kundebestilte varer til Vinmonopolet under Covid-19. Dette skyldes et sammensatt sett av årsaker,” skriver han innledningsvis. 

Årsakene Ødelien viser til er naturlig nok coronapandemien, og den enorme veksten Vinmonopolet opplevde i 2020. Han viser videre til at det har vært en økning i forhåndsbestillinger fra kundene, og dette har vært utfordrende for Vecturas plukkssystem. Ting bedret seg visstnok i desember da “Vinmonopolet gikk med på behandle kundeordrene annerledes,” slik at ordrene ble tilpasset Vecturas kapasitet.  

Ødelien er klar på at om Vecturas importører får problemer, så må alle få problemer: 

“Hvilken anledning Vinmonopolet har til å bruke de såkalte misligholdbeføyelsene som kan gi konsekvenser for importørene, skal ikke jeg spekulere i, men jeg konstaterer at dersom kravet til levering i grossistavtalen skal være 100 prosent, så vil Vinmonopolet måtte si opp samtlige avtaler med alle grossister som ligger hos de tre store distributørene,” skriver han. 

Tar det på alvor: Administrerende direktør i Vectura, Roar Ødelien, bedyrer i et brev til selskapets kunder at de tar brevet fra Vinmonopolet på største alvor. Foto: Vectura

Begynte før Covid

Vinmonopolet ser derimot ikke ut til å dele Ødeliens oppfatning om at leveringsproblemene skyldes coronapandemien. I brevet til importørene skriver Mosether: 

“Den unormalt høye omsetningen Vinmonopolet har og har hatt under coronaepidemien, har bidratt til å forverre denne situasjonen. Det er imidlertid viktig å påpeke at coronaepidemien ikke er årsak til denne situasjonen. Leveringsproblemene oppsto før coronaepidemien. Coronaepidemien har imidlertid ført til at en utilfredsstillende leveringssituasjon har blitt uholdbar.”

Hva angår Ødeliens anførsel om at kravene fra Vinmonopolet vil føre til at polet må si opp samtlige avtaler med alle grossister som ligger hos de tre store distributørene, er ikke Mosether enig. 

– Ødelien har nok ikke rett i dette. Det er umulig for enhver importør å tilby 100 prosent servicegrad til enhver tid. Vinmonopolet aksepterer bl.a. midlertidige utsolgtsituasjoner. Det som ikke er akseptabelt, er over tid bevisst ikke å behandle ordre som eksisterer på lager, sier han til Kapital.

Måtte redde julerushet

Ødelien skrev i sitt brev til Vecturas samarbeidspartnere at ting bedret seg i desember da Vinmonopolet hadde gått med på å behandle kundeordre annerledes. Mosether avviser kontant at dette var en gunstig løsning.

–  For å «redde» julerushet, med innkjøp av for eksempel julegaver, valgte Vinmonopolet å ta i bruk en manuell prosess. Dette er en ekstremt arbeidskrevende oppgave, og vi brukte mye tid og ressurser på dette. En slik manuell prosess er bare en kortsiktig brannslukking, det løser ikke noe på sikt, men vi valgte altså å gjøre dette i desember slik at våre kunder ble minst mulig skadelidende.

Vectura-sjef Ødelien har ikke villet kommentere denne saken overfor Kapital. Han påpeker kort: 

– Dette er en sak mellom Vinmonopolet og de ca. 530 importørene som de har grossistavtale med. 

Mosether påpeker at generelt har alle distributørene til Vinmonopolet levert bra siden nyttår.