<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Fasaden som raknet: Indigo Gruppen holdt til i flotte lokaler i Vika i Oslo, men bak fasaden ble det drevet storstilt utnyttelse av intetanende investorer.  Foto: Iván Kverme

Indigo-regnskapsfører jages på alle kanter

Den tidligere regnskapsføreren til avdøde Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann, og hans støttespillere, jages nå på alle kanter. I høst gikk regnskapsbyrået konkurs, og bakmennene står overfor flere søksmål om både underslag og vanstyre.

Tidlig på høsten i fjor ble en rekke tidligere investorer i den såkalte Indigo-sfæren kalt inn til avhør av Oslo-politiet. Investorene er bitre, og mange av dem har tapt betydelige summer etter at de ble forledet til å investere i Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normanns overprisede eiendomssyndikater. Da Kennedy Normann ble erklært død på Ibiza august 2018, var det åpenbart at de hadde blitt lurt. Indigo-grunnleggeren var på det tidspunkt under etterforskning av politiet, og han var gjenstand for et formelig skred av søksmål. Problemene til investorene stoppet likevel ikke med Normanns død. 

Det jeg prøvde å kommunisere, er at dette handler om en gammel svindel og en ny svindel.
Arnt Emil Ingulstad, styremedlem i Tangen

Arnt Emil Ingulstad er styremedlem i de tidligere Indigo-selskapene Tangen 11 AS og Tangen 11 Eiendom AS (Tangen). Han er en av flere Kapital kjenner til at politiet har avhørt. 

– Vi holdt på en times tid. Jeg forklarte meg om det jeg visste. De spurte veldig vidt, men det jeg prøvde å kommunisere, er at dette handler om en gammel svindel og en ny svindel. Det er den nye svindelen som i dag irriterer meg mest.

Når Ingulstad sier “ny svindel”, mener han det som skjedde etter Kennedy Normanns død

Rasende investorer

Frode Christoffer Prado-Kristiansen, eller bare Frode Kristiansen som han bruker profesjonelt, begynner å bli en jaget mann. I høst gikk selskapet Cicerone Regnskap, som han drev sammen med forretningspartner Stein Åge Ørstavik, konkurs. Han selv forsøker å fortsette virksomheten i sitt nye selskap Cicma Regnskap. Skjønt, det er omstendigheter rundt dette som gjør situasjonen vanskelig for ham. 

Primært det faktum at han har mange rasende investorer på nakken. Han er i dag innklaget i to søksmål. I tillegg er Cicerone en del av en større etterforskning hos politiet som omhandler det Dagens Næringsliv i sin tid døpte til “Golden Oldies”-sakene. 

Jaget mann: Tidligere styreleder i nå konkursrammede Cicerone Regnskap, Frode Kristiansen, er sentral i flere søksmål. Foto: Cicerone

Slo seg opp på Indigo

Cicerone Regnskap er en del av Cicerone-gruppen, som ble etablert av Kristiansen og Ørstavik i 2015. Regnskapsselskapet var der aktiviteten skjedde, og Kristiansen gikk inn som styreleder mens Ørstavik, som var den som faktisk hadde autorisasjon som regnskapsfører, ble daglig leder.

Etter at Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann ble meldt død i 2018, skjøt forretningene til Cicerone fart. Som Kapital tidligere har avdekket, er Kennedy Normann kjent for å ha forledet hundrevis av småsparere, i hovedsak eldre mennesker, til å investere sparepengene sine i en rekke overprisede eiendomssyndikater. Disse syndikatene var fordelt utover 23 selskaper.

Forut for Kennedy Normanns død hjalp Kristiansen ham å overføre store verdier til en ny selskapsstruktur på Malta, men fremdeles lå det store verdier i de norske selskapene i form av blant annet eiendommer. Kennedy Normanns tidligere selskap M2 Forretningsførsel AS satt på alle forvaltningsavtalene til Indigo-selskapene. Høsten 2018 overtok Kristiansen og Cicerone avtalene – etter det Kapital kjenner til, fikk de dem uten vederlag. Rett etterpå lyktes det Cicerone, med hjelp av Advokatfirmaet Hammervoll Pind, å få satt inn Ian Cato Grande Reinartsen som styreleder i 21 selskaper. Reinartsen, som hadde bakgrunn som IT-ansvarlig hos Hammervoll Pind, hadde ingen tidligere erfaringer som styreleder. 

De påfølgende to årene ble disse 21 Indigo-selskapene regelrett vanstyrt. Husleie har ikke blitt krevd inn, og regninger har forblitt ubetalt. Det har blitt fakturert store summer for blant annet advokattjenester som ingen mener har vært nødvendig, og investorer har måttet gå rettens vei for å få kastet styreleder Reinartsen.     

Advokatfirmaet har tidligere benektet enhver påstand om at de skal ha tilrettelagt for å tappe de tidligere Indigo-selskapene. Firmaet har ikke svart på Kapitals henvendelse i forbindelse med denne saken.

“Passiv leder”: Ian Cato Grande Reinartsen har tidligere uttalt til Kapital at han bare var en “passiv styreleder” i Indigo-selskapene. Foto: Privat

– Regelrett underslag 

Det er som nevnt to søksmål. Det første er fra Tangen alene, og ble levert inn i oktober i fjor. I hovedsak er anklagen rent underslag. Tangen er et eiendomsselskap som leier ut kontorlokaler i Rogaland. Et selskap de hadde leid ut til sa opp avtalen sin høsten 2018, men avtalen skulle opprinnelig ha løpt til utgangen av 2019. Reinartsen, som på det tidspunkt var styreleder i selskapet, inngikk en konsulentavtale med Kristiansen og hans private selskap Cicma for å skaffe til veie et restoppgjør. Cicma fremforhandlet et oppgjør på 5,3 millioner kroner. 

I slutten av 2019 var Reinartsen blitt avsatt som styreleder, og det nye styret stilte spørsmål ved hvorfor 1,7 millioner kroner av summen på 5,3 millioner ikke hadde blitt betalt inn til selskapet. Kristiansen svarte da at restbeløpet ville bli overført, men at Cicma skulle ha 12 prosent provisjon for å ha fremforhandlet avtalen med leietager. Styret fant det merkelig at Cicma skulle ha en slik provisjon all den tid Cicerone Regnskap sto for forvaltningen av Tangen, og inndriving av husleie var en av deres kjerneplikter. 

Saken endte med at Cicma tok et honorar på 800.000 kroner for å drive inn leie for et selskap de allerede fikk penger for å forvalte. Dette søksmålet går direkte mot Kristiansen, Cicma og eksstyreleder Reinartsen. 

– Vi mener dette er rent underslag, og det er derfor vi kjører denne saken separat fra den andre, som går mer på generell vanskjøtsel av selskapene, påpeker Inguldstad. 

– Gjennomgående vanskjøtsel 

Det andre søksmålet er det Advokatfirmaet Hjort som håndterer på vegne av selskapene Rødfjellet, Rigedalen og Tangen. I tillegg til de som var involvert i forrige søksmål er også Kristiansens gamle makker, Stein Åge Ørstavik, inkludert her. Forliksklagen er omfattende, men oppsummert handler det om at Cicerone-gruppen har tappet selskapene for penger mens de har vanskjøttet forvaltningsavtalene de hadde med dem. Det første punktet går primært på overfakturering for tjenester. Det andre punktet er mer omfattende og innebærer følgende: 

  • manglende inndrivelse av husleieinntekter, og manglende organisering av virksomhet i henhold til forvaltningsavtalen – eksempelvis manglende åpning av post, noe som har medført en rekke inkassosaker
  • oversittelse av tidsfrister, samt at klagerne ble belastet med store kostnader for eksterne konsulenter som i realiteten utførte innklagedes oppgaver
  • krav om betaling for tjenester som ikke er utført
  • påføring av selskapene kostnader og gebyrer grunnet manglende oppfølging av selskapenes offentligrettslige forpliktelser. 

– Vi ser at disse personene har plassert seg på begge sidene av bordet og beriket seg på vår bekostning, sier styreleder Stein Fønstelien i Rigedalen. 

Tre selskaper: Advokatfirmaet Hjort, her ved advokat Pål Sverre Hernæs og advokatfullmektig Petter Enholm, bistår tre tidligere Indigo-selskaper i et søksmål mot Kristiansen, Ørstavik og Reinhartsen. Foto: Fredrik Grønningsæter

Konkurs

Cicerone Regnskap gikk, som tidligere nevnt, konkurs i fjor høst, rett etter at de fikk innvilget et lån under den statlige garantiordningen på 500.000 kroner. Ifølge bobestyrer advokat Niels R. Kiær i Rime Advokater er selskapet insolvent. Kristiansen har opplyst til bobestyrer at likviditetsproblemene skrev seg fra problemer med Covid-19 og manglende betaling fra kunder. 

Sistnevnte er ikke så merkelig, da brorparten av kundene til Cicerone er de tidligere Indigo-selskapene. I den foreløpige innberetningen til tingretten står det: 

“Styreleder har opplyst at samtlige kunder sa opp sine avtaler med Selskapet i løpet av sommeren og høsten 2020, og følgelig mistet selskapet sitt driftsgrunnlag. Årsaken til at kunder sa opp skal ha vært at Selskapet ikke hadde fulgt opp sine plikter som regnskapsfører, blant annet ble ikke skattemelding sendt innen fristen.”

På papiret ser Cicerone Regnskap ut til å ha greid seg ganske godt. Egenkapitalen var på 2,3 millioner kroner ved konkursåpning, men boet påpeker at det kan reises spørsmål om skyldnerens bokførte omløpsmidler viser reelle fordringer, ettersom hovedvekten av kravene er omtvistet. Med andre ord, selskapene som nå saksøker Cicerone, har ingen planer om å betale regningene til selskapet. 

Brann i rosenes leir

Som Kapital tidligere har skrevet, er det enighet mellom aktørene som er saksøkt om at selskapene som saksøker dem faktisk ble vanstyrt og utnyttet. Kristoffersen, Reinartsen og Ørstavik skylder simpelthen på hverandre. 

Reinartsen advarte aksjonærene om et kupp fra Cicerone før han ble kastet som styreleder i selskapene. Han har tidligere uttalt følgende til Kapital: 

– I 2019 avdekket jeg at Cicerone bevilget seg voldsomt store honorarer for ganske beskjeden innsats. Jeg fikk også tilbakemeldinger fra leietagere om at Cicerone sviktet også på oppfølging av disse. Gjennom 2019 påpekte jeg både det jeg oppfattet som overfakturering og åpenbart mislighold av avtalene overfor aksjonærene.

Oppdraget er utført i henhold til oppdragsavtalen (no cure, no pay), og Tangen unngikk konkurs da oppdraget ble løst. Påstanden om underslag avvises i sin helhet.
Frode Kristiansen, Cicma regnskap

Reinartsen har ikke villet kommentere denne saken.  

Cicerone på sin side mener at det er Reinartsen, sammen med andre, som har tappet selskapene for penger. Det er han som har vært styreleder, og det er han som har underskrevet på oppdragsavtaler. Overfor Kapital avviser Kristiansen kontant alle påstander om at han eller Cicerone Regnskap har vanskjøttet selskaper, holdt tilbake regnskapsinformasjon osv. 

Hva angår påstanden om underslag har han følgende bemerkning: 

– Cicma hadde en oppdragsavtale med Tangen 11 AS underskrevet av tidligere styreleder Ian Cato Grande Reinartsen. Oppdraget er utført i henhold til oppdragsavtalen (no cure, no pay) og Tangen unngikk konkurs da oppdraget ble løst. Påstanden om underslag avvises i sin helhet.

Det har ikke lykkes Kapital å få kontakt med Ørstavik i forbindelse med denne saken.

Fortviler over rettssystemet

Fra 2018 og frem til dags dato har det blitt levert inn en rekke anmeldelser til politiet som går på etterspillet til Indigo-selskapene. Det er også tre bo involvert i saken: Dødsboet etter Kennedy Normann, konkursboet til hans moderselskap Kennedy Holding og konkursboet etter Indigo Finans. Alle de tre bobestyrerne har hver for seg meldt fra om mistanke om økonomisk kriminalitet. 

Bobestyrer i Kennedy Holding, advokat Johan Mølbach-Thellefsen i Dehn, har også varslet Finanstilsynet. I et brev fra november i fjor skriver han: 

“Gjennomgående er regnskapene ikke ajour, meldinger i Altinn er uåpnet, mva.-regnskapene er vesentlig feil der det er leieforhold i og utenfor merverdiavgiftsområdet. Samtlige ovennevnte selskaper har måttet si opp Cicerone Regnskap AS og engasjere ny regnskapsfører for å føre hele 2019 på nytt.”

Til investorenes fortvilelse ser det ikke ut til at noe har blitt gjort i saken. Før en sak kommer til søksmål, må den gjennom Forliksrådet. Advokatfirmaet Økland sendte sin forliksklage i oktober i fjor, mens Hjort sendte inn sin i november. Sakene er foreløpig ikke berammet. 

Det virker som om det mest lukrative du kan drive med i Norge i dag er økonomisk kriminalitet.
Stein Fønstelien, styreleder Rigedalen

 – Det er helt håpløst. Jeg synes det er betimelig med kritikk av norsk rettsvesen og politiet. Det virker som om det mest lukrative du kan drive med i Norge i dag er økonomisk kriminalitet. Jeg greier ikke å se at coronakrisen kan brukes som unnskyldning for å utsette dette så mye som det er gjort, sier styreleder Fønstelien. 

Også Ingulstad fortviler over det han opplever som sendrektighet i systemet. Han frykter at når sakene til slutt kommer opp, har bakmennene stukket unna alt som er av verdier, og investorene vil nok en gang sitte igjen som svarteper. 

– Dette kan jo ikke være greit. Finanstilsynet eller politiet må jo gjøre noe. Kristiansen bare fortsetter på samme måten med nytt navn på døra. Det som virkelig er ille, er at plutselig kan noen nye stakkarer legge regnskapet sitt i henda på disse folkene, bemerker han. 

– Nærmer seg avgjørelser

Kapital har stilt politiet en rekke spørsmål i anledning denne saken. Blant annet hva som var bakgrunnen for avhørene av Indigo-investorene, og hva som har blitt gjort med mistankene som er meldt av boene. Allerede i mars 2019 fikk Kapital opplyst at tre personer var siktet i tilknytning til sakene. 

Status i vår etterforskning er at vi nærmer oss mulig saksavgjørelse i flere av de gjeldende etterforskningene.
Ole Rasmus Knudsen, politiinspektør Oslo politidistrikt

Politiet ser etterspillet etter Indigo Finans i sammenheng med det større komplekset rundt de såkalte Golden Oldies-sakene, som Kapital tidligere har skrevet om. Ifølge politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt inngår forholdene Kapital her belyser i en større etterforskning: 

– Politiet har gått igjennom de innmeldinger fra bobestyrerne som omhandles i vår etterforskning. Vi har hentet ut den informasjon vi mener er relevant for de deler av saken som vi etterforsker. For å kunne komme i mål med en etterforskning av en slik størrelse, må vi enkelte ganger kun bruke informasjonen i enkeltsaker for å belyse andre straffbare forhold. Det er derfor ikke gjort konkrete etterforskningsskritt i den enkelte anmeldelse, men det er gjennomført en tyngre etterforskning opp mot utvalgte aktører. 

Knudsen opplyser videre at denne etterforskningen gjøres i nært samarbeid med Finanstilsynet.  

– Hva er status for dette arbeidet i dag?  

– Status er at vi nærmer oss mulig saksavgjørelse i flere av de gjeldende etterforskningene. Det gjenstår noen avhør, samt noen gjennomganger av digitale beslag. Jeg vil derimot påpeke at etterforskningen av disse sakene er svært omfattende og tidkrevende. Vi antar at vi kommer til å fortsette å jobbe med sakene gjennom hele 2021, og muligens inn i 2022. 

Reportasjer
Næringsliv