<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Disse konsernsjefene tjener best på Euronext Growth

Airthings-direktør Øyvind Birkenes troner på topp som lønnsvinneren på Euronext Growth med en total godtgjørelsespakke på ni millioner kroner Det er eller mer enn dobbelt så mye som den best betalte kvinnelige direktøren ved den samme markedsplassen tjener. 

Airthings i hyllene: Øyvind Birkenes i Airthings (til høyre) lønnes aller best av toppsjefene på Euronext Growth. Her sammen med salgssjef Anders Follerås i Airthings (til venstre) og salgssjef Christian Nævdal i Elkjøp.  Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Luftkvalitetsselskapet Airthings   gikk på børs i oktober i fjor, og den korte historikken som børsnotert selskap er slett ikke uvanlig for mange av selskapene på Euronext Growth, markedsplassen som tidligere gikk under navnet Merkur Market, hvor nylig Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen advarte mot høy risiko.

På Euronext Growth kryr det av relativt nye selskaper og ferske noteringer, men Airthings har en historikk som går helt tilbake til 2008.

Selskaper tilbyr produkter som måler og forbedrer luftkvaliteten, og har ikke minst havnet i overskriftene med Aksel Lund Svindal som aksjonær og styremedlem. Nå er den tidligere superalpinisten styreleder i Airthings, men det er konsernsjef Øyvind Birkenes som troner på lønnstoppen. Med en samlet avlønning på temmelig nøyaktig ni millioner kroner kniper han hårfint topplassen som lønnsvinner blant toppsjefene på Euronext Growth. 

Hans ordinære lønn på 1,7 millioner kroner er langt unna tetsjiktet, det er aksjeopsjoner på 6,9 millioner kroner som sender Birkenes til topps med den største samlede godtgjørelsespakken. Han fikk også en ordinær bonus på 360.000 kroner. Birkenes kom fra Texas Instruments da han overtok sjefsjobben i Airthings i februar 2016.

Snaut med bonuser

Det siste året har vi sett en enorm tilstrømming i antall private investorer til markedsplassen, og i fjor ble antallet private investorer seksdoblet til 60.000, ifølge Finanstilsynet. Samtidig ble 49 nye selskaper notert her i fjor, mens 40 selskaper har blitt notert så langt i år. 

Med så mange ferske noteringer er det også mange av selskapene som ikke har kommet med årsberetninger og detaljer om avlønningen til ledelsen. Vi har derfor endt opp med en liste på om lag 40 selskaper som har levert regnskap og rapportert toppledelsens lønninger. Av praktiske og tekniske årsaker har vi utelukkende konsentrert oss om konsernsjefenes lønninger.

Den samlede lønnen til Airthings-sjefen er altså dominert av aksjer og opsjoner, og den samme kombinasjonen preger også lønnspakken til flesteparten av konsernsjefene på hovedlisten ved Oslo Børs. Blant Euronext Growth-selskapene ser bildet stikk motsatt ut ved første øyekast. Det er et lite mindretall som fikk utbetalt bonuser i form av cash og/eller aksjer i 2020. Men i flere tilfeller skjuler det seg bonuser bak flere av tallene som kun oppgis som lønn.

Kvintett skiller seg ut

Nestemann på lønnstoppen er konsernsjef Torgeir E. Ramstad i Offshore Heavy TransportOHT (OHT). Ramstad lønnes i dollar og nyter i tillegg godt av opsjoner – eller warrants – på toppen av fastlønnen. Hans samlede avlønning i 2020 endte også tett oppunder ni millioner kroner. Ramstad gikk på som konsernsjef i 2015. Før dette jobbet han for Fred. Olsen.

Offshore på lønnstoppen: Konsernsjef Torgeir Ramstad i OHT (Offshore Heavy Transport) cashet inn nesten åtte millioner kroner i lønn og bonuser i fjor. Foto: Eivind Yggeseth

De høyest lønnede konsernsjefene på Euronext Growth har alle flere år bak seg i selskapene. Neste sjef på lønnstoppen, Terje Wibe, hadde en bred historikk fra både Dagbladet, inkassoselskapet Kredinor og konsulentselskapet Inventura bak seg før han i 2014 inntok sjefsstolen i MercellMRCEL. For jobben i denne markedsplassen for innkjøpere og leverandører fikk han i 2020 en samlet avlønning på 8,2 millioner kroner. 4,8 millioner av dette var ordinær bonus.

House of ControlHOC gjør det langt enklere når de forteller om lønnen til konsernsjef Lasse Steen. Han mottok en lønn på 7,1 millioner kroner – pluss andre ytelser og pensjonsytelser slik at summen endte på 7,6 millioner.

Daniel Malechuk tilhører gruppen av ferske konsernsjefer. Amerikaneren overtok jobben i KaleraKAL i 2019, og endte 2020 med en samlet avlønning på 7,5 millioner kroner. Denne summen er også konvertert fra dollar. Kalera driver med vertikalt landbruk og innendørs gårdsdrift i USA, men har også planer om virksomhet i Norge. 

Malechuk er sistemann i en kvintett som ligger et par solide lengder foran resten av konsernsjefene hva gjelder total godtgjørelsespakke. Neste konsernsjef på lønnslisten har også børsfavoritten VaccibodyVACC hentet utenlands. Danske Michael Engsig, som ble ansatt i 2019, hadde en samlet avlønning i 2020 på tett oppunder fire millioner kroner, takket være bonus på en drøy million.

Fire kvinner i sjefsstolen

Vi snakker om unge selskaper på Euronext Growth, i nye bransjer med en ung ledelse, men likevel er ikke kvinneandelen noe høyere enn snittet vi er blitt vant til de siste årene. Kvinneandelen på Kapitals liste over lønnsvinnerne ligger også på pluss minus ti prosent, og det er ingen kvinner blant lønnsvinnerne på Euronext Growth. 

Blant de høyest gasjerte kvinnene finner vi Laila Danielsen i Elliptic Laboratories   , et selskap som leverer kunstig intelligens og sensorer til mobiltelefoner. Danielsen har sittet i sjefsstolen siden 2013, og hadde i fjor en samlet årslønn på 3,7 millioner kroner, eller godt under halvparten av det Airthings-sjefen tjente.

Hilja Ibert har en langt kortere karriere bak seg i medtech-selskapet Gentian DiagnosticsGENT. Hun ble konsernsjef i 2018 og satt i 2020 igjen med tre millioner kroner i samlet avlønning.

Aker har også funnet kvinnelige toppsjefer til sine spinoffs. Valborg Lundegaard leder Aker Carbon Capture   , mens Astrid Skarheim Onsum har ledet Aker Offshore WindAOW inntil hun nylig ble avløst av Philippe Kavafyan. De to fikk i fjor henholdsvis 2,8 og 2,1 millioner kroner i samlet lønn og bonuser. 

Gründer og konsernsjef 

Det blir lenger og lenger mellom bonusutbetalingene jo lenger ned vi kommer på listen, og en av de viktigste årsakene til dette er at vi nå finner stadig flere gründere som konsernsjefer.

Robert Berg var med på å starte Instabank   i 2016, Stein Ove Eriksen var med da Huddly   ble etablert i 2013, Ice Fish FarmIFISH er Gudmundur Gislasons etablering, Geir Hermod Almås var med da Softox Solutions   ble etablert helt tilbake i 2008, mens Gunnar Norheim var en av gründerne i SkandiaEnergi/Skandia GreenPower   .

Slipper ikke roret: Geir Hermod Almås i Softox Solutions er en av mange gründere som også sitter som konsernsjef i selskapet. Hans årslønn var på 1,4 millioner i 2020 – ingen bonuser. Foto: Softox Solutions

Vi kunne fortsatt med flere navn, men felles for alle disse er uansett at de som konsernsjefer nesten unntak lønnes med fastlønn – uten bonuser. Slik var i hvert fall bildet i 2020.

Noen Euronext Growth-selskaper opererer også med det som i regnskapene beskrives som innleide daglige ledere. Lifecare   betalte i fjor 1,6 millioner kroner til sin innleide toppsjef, mens Induct   måtte ut med 1,15 millioner kroner.

Med det tempoet som nye noteringer har holdt det siste året, vil listen over toppsjefer og avlønninger etter alle solemerker endre seg kraftig ved en ny oppsummering om et år. Da vil vi kanskje også få se den første Euronext Growth-konsernsjefen med tosifret millionbeløp i en totalpakke med lønn og bonuser.