<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tusen datamaskiner ødelagt i krypto-razzia

I Kina blir anlegg som utvinner kryptovaluta stengt. Nå er det også blitt beslaglagt og ødelagt over tusen maskiner som har drevet mining på Borneo.

Foto: Ozan Kose/AFP/NTB
Næringsliv

Til sammen skal 1.069 små datamaskiner ha blitt valset over og ødelagt av myndighetene i Malaysia. Ifølge CNBC ble maskinene beslaglagt fordi bitcoinminerne som disponerte maskinparken hadde skaffet seg strøm til å drifte anlegget ulovlig. I alt skal de ha stjålet strøm til en verdi av om lag to millioner dollar fra energiselskapet Sarawak Energy.

Razziaen ble gjennomført på seks anlegg, og maskinene ble stilt opp på rekke og rad på en parkeringsplass før de ble ødelagt. Det er temmelig uvanlig at maskiner blir valset over på denne måten, i Kina blir beslaglagte maskiner gjerne solgt på auksjon. I dette tilfellet la myndighetene i Malaysia også ut video en for å dokumentere konsekvensene.

Det er ikke ulovlig å drive med krypto-mining i Malaysia, men det er strenge lover som berører strømforbruket. Ifølge FAZ kan personer som skaffer seg strøm ulovlig få fengselsstraffer på inntil fem år. I razziaen ble åtte personer arrestert.

Cambridge Center for Alternative Finance anslår at Malaysia står for 3,44 prosent av den globale bitcoinminingen. Landet er dermed blant de ti største i verden. Kinas produksjon i 2021 sto til sammenligning for 46 prosent og den amerikanske for 17 prosent.