<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ansettelsesboom på bærekraft

– Fremover vil det komme en spesielt sterk vekst innenfor verifikasjon av ikke-finansielle data. Da tenker jeg spesielt på bærekraftrapportering, sier Finn Ole Edstrøm i EY.

Endring: Revisjonssjef Finn Ole Edstrøm og senior medarbeider Kristina Ågedal i EY tror revisjonsbransjen vil endre seg stort de neste årene. Foto: EY
Næringsliv

Revisjonsbransjen er i kraftig vekst, og nylig skrev Finansavisen at de fem store revisjonsselskapene EY, PwC, KPMG, Deloitte og BDO skal ansette over 5.000 revisorer for å dekke behovet for nyansettelser de neste fem årene.

– Vi har planlagt å ansette cirka 1.100 personer i samme periode. For kommende sesong har vi ansatt 175 på revisjon, som også inkluderer regnskaps- og revisjonsrådgivning. På toppen av det kommer litt erfarne kandidater. I fjor ansatte vi 160, men vi er åpne for å ansette enda flere kandidater frem til jobbstart i august, sier leder av revisjon i EY, Finn Ole Edstrøm.

I dag er det over 8.000 revisorer i Norge, hvorav halvparten jobber i de fem største selskapene.

– Hvorfor burde studenter begynne å jobbe med revisjon?

– Det er utrolig mye spennende som skjer i bransjen. Fremover vil det komme en spesielt sterk vekst innenfor verifikasjon av ikke-finansielle data. Da tenker jeg spesielt på bærekraftrapportering, samtidig som vi er inne i en digitaliseringsreise. Jeg tror også vi vil få en mer sentral rolle innenfor å verifisere sannheter vs. fake news. Revisor er jo en tillitsperson, sier han.

Bredere kompetansebehov

Kristina Ågedal er senior associate (senior medarbeider) på revisjon og har jobbet i EY siden høsten 2019.

– Jeg ble veldig tidlig interessert i regnskap og valgte å ta en master i regnskap og revisjon rett etter bacheloren i økonomi. I karrieren som revisor får man veldig tidlig tillit hos ledelsen og blir en sparringpartner, sier hun.

– Hvilke evner må man ha for å lykkes med revisjon?

– Revisorer har gjerne fått en ufortjent stereotyp. Vi jobber hele tiden i team og ut mot kunder, så det er viktig å være utadvendt og interessert i det kunden jobber med. Det er selvsagt en stor fordel å ha en god økonomiforståelse og være glad i tall, sier Ågedal.

Ifølge Edstrøm vil fremtidenes revisjonsbransje kreve et bredere kompetansebehov.

– Vi trenger naturvitere til å jobbe med bærekraft, samfunnsvitere til menneskerettigheter og flere IT-eksperter for å jobbe med digital revisjon. Vi vil få en helt annen bredde i teamene våre, selv om majoriteten fortsatt vil være økonomer, sier han.

Sanntidsrevisjon

Roboter og AI-teknologi er på full fart inn i revisjonsbransjen, og det gjør at revisorene i større grad kan fokusere på nye oppgaver.

– Jeg ser en veldig stor endring fra da jeg begynte for tre år siden. Nå er det færre manuelle revisjonshandlinger og mer bruk av analyse. Den endringen som har skjedd nå, kommer til å bli eksponentiell, sier Ågedal.

– I fremtiden vil det bli mer revisjon basert på sanntid, noe som kommer til å erstatte mange av de enkle revisjonshandlingene, sier Edstrøm.

– Mer analytisk revisjon krever at vi har en bedre forståelse av virksomheten og bransjen kunden opererer i, siden vi må sette mer presise forventninger. Hele revisjonen blir mer effektivisert og nøyaktig. Digitalisering og robotisering medfører effektivisering, slik at vi kan bruke mer tid på komplekse problemstillinger og analyser som krever større grad av skjønnsmessige vurderinger. Det burde være appellerende overfor studentene at revisjonsfaget blir mer analytisk, skyter Ågedal inn.

Lokker med bærekraft

I disse dager er alle de store revisjonsselskapene i ferd med å bygge opp store bærekraftavdelinger.

– Jeg pleier alltid å snakke om revisjon som en forutsetning for å få et velfungerende kapitalmarked. Uten tillit vil ikke markedet fungere. For å få på plass det grønne skiftet må man få på plass verifikasjon av bærekraftinformasjon, slik at det er mulig å få tillit til informasjonen som gis, sier Edstrøm, og fortsetter:

– Foreløpig er det få standarder på plass, så selskaper kan frivillig bestemme om de vil verifisere noe, ingenting eller alt. Med regelverkene som kommer vil det raskt endre seg. Jeg tror jobbing med bærekraft er viktig for å tiltrekke seg de beste studentene fremover.

Kamp om studentene

– Hvordan opplever dere konkurransen om de beste studentene?

– Den er hard, og det handler om å legge frem hva man kan tilby som interessante arbeidsoppgaver og EY-kulturen, sier Edstrøm.

– Hva er argumentet for å velge EY foran PwC?

– Det er kulturen. På revisjon er vi litt større enn PwC og jobber med en større andel av de børsnoterte selskapene. Det merker vi er attraktivt i rekrutteringssammenheng.

– Jeg synes det er gøy å jobbe med de store selskapene og være på innsiden av det avisene skriver om. De store kundene er ofte komplekse og forventer at vi som revisor hele tiden er oppdatert på hva som skjer i markedet, sier Ågedal.