<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

BDO jakter mot tre milliarder

– Vi legger opp til en tosifret vekst i år og sikter mot å nå en omsetning på tre milliarder kroner i 2023, sier BDO-sjef Martin Aasen.

GLEDER SEG: – I år har vi signert over 200 nyansatte. Det er ingenting som smaker bedre enn å ønske 200 ivrige studenter velkommen til BDO i august, sier Martin Aasen. Foto: BDO
Næringsliv

De fem store revisjonsfirmaene i Norge skal alene ansette over 5.000 revisorer i løpet av de neste fem årene. Det tilsvarer opp mot 50 prosent av masterstudentene på NHH og BI.

– Det er ekstremt mange, men vi er nok der. Vi skal ta vår del, og 1.000 nyansatte er helt klart realistisk, sier Aasen.

BDO ansatte 155 i fjor, og det var ny all-time high.

– I år har vi signert over 200 nyansatte. Det er ingenting som smaker bedre enn å ønske 200 ivrige studenter velkommen til BDO i august. Jeg gleder meg voldsomt.

Det er ikke veldig mange år siden BDO ble sett på som en utfordrer til de fire store gigantene PwC, EY, Deloitte og KPMG i det norske revisjons- og rådgivningsmarkedet. I dag er BDO med helt der oppe.

– I 2018 omsatte vi for 1,9 milliarder kroner. I 2021 var omsetningen 2,4 milliarder etter en vekst på 8 prosent fra 2020 til 2021. Det er vi godt fornøyd med i et pandemiår.

Aasen er ikke i tvil om at veksten vil fortsette i 2022.

– Vi legger opp til en tosifret vekst i år, og sikter mot å nå en omsetning på 3 milliarder kroner i 2023. Det skal vi klare, og vi skal klare det hovedsakelig gjennom organisk vekst, sier han.

Den nye vinen

BDO forventer vekst innenfor samtlige forretningsområder, men ifølge Aasen er det revisjon og regnskap som vil vokse mest i kroner.

– Revisjon er det klart største forretningsområdet og står for den største andelen av omsetningen. De har hatt god vekst i perioden, men utgjør nå en mindre andel av totalen enn for fem år siden. Andre områder som for eksempel regnskap har vokst mer. Regnskap har vokst med nesten 200 prosent de fem siste årene og utgjør nå mer enn 25 prosent av vår totale omsetning. Både Rådgivning og advokat har hatt en dobling i perioden.

En av hovedårsakene til at Aasen forventer at revisjon vil få skikkelig vind i seilene det nærmeste året, er den nye vinen i revisjonsbransjen – bærekraft. EU vil ha nye regler for bærekraftrapportering på plass allerede fra i år. Det er krav om at bedrifter definert som store foretak skal rapportere på bærekraft gjennom implementeringen av EU-taksonomien. I Norge vil man ha det samme kravet til rapporteringspliktige banker, forsikringsforetak og børsnoterte selskapene med over 500 ansatte fra og med regnskapsåret 2022.

– Bærekraft er kjempespennende. Det er et stort marked der vi kan og vil få en avgjørende rolle. Dette handler i stor grad om å skape tillit, noe som ofte er tilfelle når vi som revisorer er involvert.

Alle de store revisjonsselskapene legger i dag inn store ressurser for å styrke sin posisjon innenfor ESG (Environmental, Social and Governance)-området.

– Vi begynte så smått med dette for rundt to år siden og har nå bærekraftsertifisert en rekke av våre revisorer. Vi ønsker å helt klart å bygge enda mer kompetanse innenfor dette forretningsområdet for å hjelpe kundene våre mot å nå FNs klimamål, sier BDO-sjefen.

I første omgang er det anslagsvis de 1.000 største norske bedriftene som vil bli pålagt å rapportere på bærekraft, men Aasen er overbevist om at mange av de mindre bedriftene vil følge etter.

– Skikkelig bærekraftrapportering vil være en nødvendighet for at en bedrift skal være en attraktiv kunde og leverandør og ikke minst en attraktiv arbeidsplass. For mange yngre arbeidstagere er et av hovedkriteriene i dag at det satses på bærekraft når de velger arbeidsgiver.

200 PROSENT: Omsetningen i regnskapsdelen av BDO, som ledes av Andreas Ystgaard Tjemsland,  har vokst med 200 prosent i løpet av de seneste fem årene. Foto: BDO

Satse tungt på regnskap

PwC og KPMG har begge relativt nylig solgt seg helt ut av regnskap, mens EY og Deloitte i realiteten aldri har satset innenfor dette forretningsområdet. For PwCs del handlet salget om en evaluering av selskapets tjenesteportefølje. Skulle PwC utvikle regnskapstjenester videre, måtte det gjennomføres betydelige investeringer både i teknologi og mennesker. Det var ikke PwC villig til. For BDO derimot er det fortsatt all in på regnskap.

– Vi fortsetter satsningen på regnskap selv om flere av de andre store revisjonsselskapene er i ferd med å tone det ned. For oss er det viktig å være en komplett leverandør av økonomitjenester. Regnskap er dessuten svært teknologidrevet og dermed et veldig spennende forretningsområde for de unge økonomitalentene.

Høy turnover

Turnoveren i revisjonsbransjen har vært høy de seneste årene, og hos BDO steg den fra 13 til 17 prosent under coronapandemien.

–Det er utvilsomt endel hoder når vi er over 1.700 ansatte i BDO i Norge, sier Aasen.

BDO-sjefen er imidlertid ikke spesielt overrasket over at turnoveren har skutt ytterligere i været.

– Det er mange som er med og kjemper om talentene. Akkurat nå er fighten om teknologihodene spesielt hard. For oss er det viktig å få klarhet i hva vi kan gjøre for i størst mulig grad å kunne beholde og utvikle våre ansatte. Arbeidsdagen er krevende i et revisjonsselskap, og vi jobber hele tiden med å finne løsninger og tilrettelegge for at våre ansatte skal ha “work/life-balance”.

Aasen påpeker at BDO fortsatt kommer til å være en utdannelsesinstitusjon for næringslivet.

– Dette er en del av modellen vår, men det betyr ikke at vi ikke ønsker å beholde talentene våre så lenge vi kan. Det handler i stor grad om å gi våre ansatte muligheter til faglig og personlig utvikling, men vi må naturligvis også være konkurransedyktige på lønn.

Enormt marked

Kunstig intelligens har tatt over mange av de repetitive oppgavene som tidligere var en stor del av en revisors hverdag. BDO-sjefen er imidlertid ikke redd for at robotene vil gjøre revisorene arbeidsledige.

– VG skrev for noen år tilbake at 95 prosent av jobbene til en revisor ville bli borte på grunn av teknologi og kunstig intelligens. Det er definitivt ikke tilfelle. AI og annen teknologi vil snarere være med på å sikre at vi har interessante oppgaver å jobbe med. Revisorrollen vil bli enda mer sentral, og for å være relevante må vi ta oss tid til å utvikle og bruke vår kapasitet på en mest mulig optimal måte. Det kommer til å bli mer enn nok å gjøre. Markedet er enormt, sier Martin Aasen.