<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Tidenes comeback: Oljeselskapene dro igjen det største lasset da norske bedrifter gjennomførte snuoperasjonen i 2021 og oppnådde en rekke nye rekorder.  Foto: Jan Arne Wold

Tidenes comeback for Norges 500 største bedrifter

Snuoperasjonen som landets største bedrifter gjennomførte i 2021 er helt uten sidestykke. Rekordene kom på løpende bånd.

Stengte grenser og butikker lovet ikke godt da pandemiåret 2020 nærmet seg slutten. Viruset fikk minustallene til å hope seg opp for norske bedrifter, ja, hele næringslivet. Ved inngangen til 2021 var det mulig å spre litt optimisme, men at dette året skulle bli en så formidabel snuoperasjon var det neppe noen som kunne drømme om.

Det var nemlig ikke bare hullene, minusene, fra året før som ble tettet igjen. Nesten uansett hvor vi leter i tallene finner vi nye rekorder.

Den samlede omsetningen for Norges 500 største bedrifter falt med åtte prosent i 2020, men for comeback-året 2021 kan vi summere opp en økning på 20 prosent – til rekordhøye 4.840 milliarder kroner. Den tidligere rekorden fra 2019 var på 4.250 milliarder.

Enda bedre er forbedringen av resultatene. Det samlede resultatet etter skatt for de 500 største falt i 2020 til rekordlave 66 milliarder kroner. Selv Equinor   måtte bokføre røde tall på bunnlinjen, og det blir svært synlig i totalregnskapet for Norge, men underskuddene hopet seg opp, og nedgangen var på hele 70 prosent sammenlignet med et år tidligere.

Snudde alt: Equinor og konsernsjef Anders Opedal kom tilbake med sterke tall i 2021 etter den kraftige nedturen i unntaksåret 2020. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

66 milliarder kroner var altså utgangspunktet ved inngangen til året 2021 – og ved utgangen av året var det bare å sette i gang kalkulatoren. Norges 500 største bedrifter endte året med et samlet overskudd på 477 milliarder kroner. En økning på over 410 milliarder kroner – en forbedring på mer enn 600 prosent sammenlignet med 2020. 

Vi må helt tilbake til 2012 for å finne den gamle overskuddsrekorden, men selv et samlet pluss på 303 milliarder for ti år siden blekner sammenlignet med fjorårstallene.

Det blir også synlig når vi begynner å regne ut marginer. Resultatmarginen de siste ti årene har stort sett ligget i et sjikt mellom fem og syv prosent. Men det var før pandemien kom og reduserte marginen til to prosent i 2020. I 2021 føk imidlertid resultatmarginen opp til hele ti prosent. Nå er det mange bedrifter som opererer med marginer som er langt høyere enn ti prosent, men for et samlet norsk næringsliv er det både et helt nytt nivå – og enda en beskrivelse av tidenes snuoperasjon.

Rekord for tungvekterne

Vi finner også synlige tegn på fjorårets comeback ved å se på hvor stor omsetning som var nødvendig for å nå enkelte mål. Cut’en for å komme med blant de 500 største bedriftene har for eksempel aldri vært så høy. Østfold Energi er nummer 500 på listen med en omsetning på 1,1 milliarder kroner.

Det var også nødvendig med nye rekordtall for å komme inn blant de virkelige tungvekterne – de 100 største. Den tidligere rekorden var en omsetning på 8,2 milliarder kroner, men dette tallet falt i fjor til 7,7 milliarder. For å komme med blant de 100 største etter 2021 måtte selskapene opp i en omsetning på 8,6 milliarder kroner. Oljeselskapet DNO   økte inntektene med 50 prosent i 2021 og havnet for første gang blant de 100 største.

Blant de andre nye tungvekterne finner vi også selskaper som Fjordkraft   , Spirit Energy Norway, Neptune Energy, Fredensborg og Alcoa Norway.

Børsnoterte med størst løft

Equinor økte omsetningen i 2021 med over 80 prosent. Dette bidrar til at de børsnoterte selskapene samlet sett kom best ut av året. De drøyt 100 børsnoterte blant de 500 største økte omsetningen med 29 prosent i 2021 til 2.350 milliarder kroner.

Gledelig er det videre å kunne konstatere at de norskeide unoterte selskapene og de offentlig eide i sum også hadde en solid økning i omsetningen på 19 prosent – til 1.720 milliarder kroner. Tine Gruppen, Kistefos og Moelven Industrier er eksempler på selskaper som bidro til å løfte totalen.

Solid løft: Konsernsjef Gunnar Hovland i Tine Gruppen kunne glede seg over en økning i omsetningen på 26 prosent til nærmere 25 milliarder kroner i 2021. Foto: Tine

Gruppen av utenlandske datterselskaper la seg midt mellom de to andre med et omsetningsløft på 23 prosent – til 720 milliarder kroner. Her var det mye olje som løftet totalen, men selskaper som Cermaq, Bilia og Microsoft er eksempler på andre virksomheter som bidro sterkt til løftet.

De børsnoterte selskapene hadde også den beste resultatmarginen. Det samlede overskuddet for alle selskapene fikk et løft fra minus 60 milliarder i 2020 til langt mer presentable 260 milliarder i 2021 – og en nettomargin på 11,1 prosent. Equinor hadde et underskudd i 2020 på 51 milliarder kroner, som ble snudd til et overskudd i fjor på 74 milliarder.

For de norskeide selskapene økte resultatet for hele utvalget fra 98 til 158 milliarder kroner – noe som ga en margin på 9,2 prosent. De utenlandske datterselskapene endte til sammenligning året med en nettomargin på 7,3 prosent, etter en dobling i det samlede resultatet fra 27 til 53 milliarder kroner.

425 milliarder i skatt

Skatteinntektene fra de 500 største selskapene etter 2021 ble også skyhøye – og er også gode nyheter for det norske samfunnet. Norges 500 største bedrifter endte året med en samlet skatteregning på 425 milliarder kroner – en økning på 360 milliarder sammenlignet med året før (se også side 94).

Med Equinor i spissen enda en gang – selskapet bidro med 198 milliarder til statskassen – økte skatteregningen til de børsnoterte selskapene blant de 500 største fra 38 milliarder til 260 milliarder kroner.

Veien til de 500

Kapitals redaksjon bruker en rekke kilder for å hente inn data og tall til oversikten. Våre tallrike henvendelser og purringer til konsernsjefer, finansdirektører og kommunikasjonsansvarlige i Norges største bedrifter har igjen gitt gode resultater, i tillegg er Brønnøysund og årsrapporter viktige kilder.

Vi har som vanlig ikke med hverken helseforetak eller ideelle organisasjoner på listen. De hører ikke med når vi skal gi en beskrivelse av næringslivets helsetilstand.

Tilsvarende økning fra de norskeide selskapene og unoterte selskapene var langt mer moderat, men det var tross alt et løft fra 20 milliarder til 58 milliarder i skatteinntekter fra de unoterte virksomhetene og de offentlig eide.

De utenlandske datterselskapene kom også med et solid bidrag til fellesskapet. Her var økningen svært kraftig – fra 10 til 90 milliarder i løpet av 2021.

Gjengivelse av listen er ikke tillatt uten godkjennelse av Kapital.

Enhver henvisning til listen skal dessuten merkers med kildereferanse til Kapital.

Noter til tabellen

1) Tallene er regnet om fra dollar etter kurs 9,40

2) Tallene er regnet om fra euro etter kurs 10,72

3) Regnskapsåret avsluttet 31/1 2021

4) Regnskapsåret avsluttet 28/2 2021

5) Regnskapsåret avsluttet 31/3 2021

6) Regnskapsåret avsluttet 30/4 2021

7) Regnskapsåret avsluttet 31/5 2021

8) Regnskapsåret avsluttet 30/6 2021

9) Regnskapsåret avsluttet 31/7 2020

10) Regnskapsåret avsluttet 31/8 2020

11) Regnskapsåret avsluttet 30/9 2020

12) Regnskapsåret avsluttet 31/10 2020

13) Regnskapsåret avsluttet 30/11 2020

Reportasjer
Næringsliv