<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mini-ordliste for bærekraftinvestoren

Bærekraftuniverset har etter hvert blitt en jungel bestående av uttrykk og forkortelser som kan være vanskelig å navigere. Her er en hendig oversikt over noen av de viktigste begrepene du bør kjenne til.

Grønn jungel: Det kan være lett å gå seg vill i alle begrepene som brukes for å omtale bærekraft og ESG – Kapitals mini-ordliste viser vei. Foto: Nhac Nguyen/AFP/NTB
Næringsliv

Bærekraft (sustainability): Brundtland-kommisjonen definerte bærekraft som “en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. For finans og næringsliv handler bærekraft ofte om å drive virksomhet på en måte som ivaretar miljøet og samfunnet rundt oss.

CSR (Corporate Social Responsibility): Begrep som omfatter bedrifters samfunnsansvar. I dag brukes gjerne begrepene ESG eller bærekraft isteden.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): EUs bærekraftdirektiv, inneholder nye føringer for bærekraftrapportering. Erstatter direktivet for ikke-finansiell rapportering (NFRD) fra og med 2024.

ESEF (European Single Electronic Format): Europeisk rapporteringsformat, vil også omfatte bærekraftrapportering.

ESG (Environmental, Social and Governance): ESG står for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Et sett med standarder som benyttes av investorer for å vurdere selskapers virksomhet innen de nevnte områdene. Bærekraft og ESG benyttes ofte om hverandre.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards): Europeiske standarder for rapportering av bærekraft.

GRI (Global Reporting Initiative): Organisasjon som arbeider med standardisering for rapportering av bærekraft.

ISSB (International Sustainability Standards Board): Organisasjon som arbeider med standardisering for rapportering av bærekraft, opprettet av International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS).

SASB (Sustainability Accounting Standards Board): Organisasjon som arbeider med standardisering for rapportering av bærekraft.

SDG (Sustainable Development Goals): FNs bærekraftmål, beskrevet som “verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom”. Består av 17 hovedmål, samt 169 delmål og en rekke måltall.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation): EUs offentliggjøringsforordning, inneholder regler for offentliggjøring og rapportering av opplysninger om bærekraft fra finansielle aktører.

Taksonomien: EUs klassifiseringssystem for bærekraftig aktivitet. Et viktig verktøy i unionens grønne vekststrategi (Green Deal) og arbeid med bærekraftig finans.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): Gruppe nedsatt av Rådet for finansiell stabilitet (FSB), står bak rammeverk for klimarelatert rapportering.

Kilde: Position Green Group, FN, Investopedia, SNL, regjeringen.no, PwC, McKinsey m.v.