<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Azets holder styr på legene

Regnskapsgiganten Azets får flere og flere leger, tannleger og fysioterapeuter på kundelisten. Datterselskapet, Legeregnskap, styrer nå økonomien til over 3.300 legevirksomheter.

Helge Strømskag og Runar Leite Azets
Næringsliv

Dagens leger må tåle høy grad av arbeidspress der man må håndtere stort ansvar, stor arbeidsmengde og lange arbeidsdager, og mange avbrytelser i jobben. Regnskapsmessig stiller også leger seg annerledes enn andre. De har behov for tilpasninger som er justert for den type drift de har. I en hverdag hvor det er stort arbeidspress, er det svært få av legene som har regnskap høyt på agendaen.