<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Høy formuesskatt vil svekke argumentene for arveavgift

En gjeninnføring av arveavgiften er ikke et mål for sittende regjering. Støre og Vedum har imidlertid økt formuesskatten betydelig, og mye tyder på at denne skatten også vil økes i årene fremover.

Nei til arveavgift? Artikkelforfatteren tror ikke finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil innføre et komplisert og omfattende arveavgiftsregelverk som kun gir et marginalt proveny. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

Gjestekommentar: Per-Ole Hegdahl, Head of Tax i Danske Bank

Formuesskattens uheldige sider er mange. Ikke bare er det en særskatt som kun treffer virksomhetseiere som er bosatt i Norge og derfor bidrar til konkurransevridninger. I tillegg må skatten betales uavhengig av om skattebetaler har sammenfallende inntekter eller gevinster. På toppen av det hele så svekkes virksomhetenes egenkapital ved at eierne ofte må ta penger ut av virksomhetene for å betale både formuesskatt og dermed også utbytteskatt.

Det er bred politisk enighet om at skatt skal betales etter evne.