<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bruk av opsjoner, warrants og swaper

Ved salg av en gründervirksomhet er det ofte avvik mellom selgers prisforventninger og kjøpers betalingsvillighet. Denne gjestekommentaren beskriver tre mekanismer som tar i bruk opsjoner, warrants og swaper for å bygge en bro mellom kjøper og selger.

Frykten råder: Det er for tiden volatile tider på verdens børser. Foto: Dreamstime
Næringsliv

Gjestekommentar: Advokat Hans Kristian Nygaard Aabø-Evensen

Vi opplever nå en tid med renteøkninger og skyhøy inflasjon, og at frykten råder på verdens børser. Denne usikkerheten påvirker også transaksjonsmarkedet, for eksempel når en gründer skal selge selskapet sitt. Gründeren har høye prisforventninger ut fra historiske multipler. Samtidig er nok ikke kjøper villig til å betale det samme som tidligere, på grunn av økende avkastningskrav.

Hvordan kan en så bygge en bro mellom selgers prisforventninger og kjøpers betalingsvillighet?

En mekanisme som ofte blir brukt for å løse en slik fastlåst situasjon, er en såkalt earn out-modell.