<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Omsetningen til himmels

Omsetningen i revisjonsbransjen fortsetter å skyte i været. I 2021 steg den med ytterligere 8,2 prosent til 16,6 milliarder kroner.

Sjefen for gode tider: Karen Kvalevåg holder styr på en bransje som i fjor omsatte for over 16 milliarder kroner. Foto: Sverre Jarild
Næringsliv

– Det har vært solid vekst i revisjon de seneste årene til tross for at grensen for revisjonsplikt ble skrudd i været til fem millioner kroner i 2011 og til seks millioner i 2018, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Målt etter omsetning er hele 97,5 prosent av all omsetning i norske aksjeselskaper i dag underlagt revisjon.

– Det som i første rekke forsvant da grensen for revisjonsplikt ble hevet, var kontrollen med nystartede selskaper. En utfordring med det kan være at mange av disse ikke etablerer gode nok rutiner, og at slike selskaper i større grad kan bli brukt til økonomisk kriminalitet som det tar lengre tid å avdekke. En slik utvikling har man hatt i Sverige, og både den svenske Riksrevisjonen og Ekobrottsmyndigheten, som er Sveriges svar på Økokrim, har av den grunn advart mot ytterligere svekkelse av revisjonsplikten der, sier Kvalevåg.

To over tre milliarder

Både EY og PwC omsatte for rett i overkant av 3 milliarder kroner i fra 1. juli 2021 til 1. juli 2022.

– Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester, både innenfor revisjon og andre tilknyttede rådgivningstjenester. Den økte etterspørselen drives av økt ønske om kontroll og sikkerhet, nye regulatoriske krav og at vi kan tilby mange ulike kompetanser i vårt tverrfaglige miljø, sier partner og leder for revisjon i EY, Finn Ole Edstrøm.

Nummer 1: EY og Finn Ole Edstrøm er størst på revisjon i Norge. Foto: Eivind Yggeseth

For revisjonsdelen av selskapet (Assurance) var veksten rekordhøy på hele 13,3 prosent.

– Vi har vokst de tre siste årene og har ambisjoner om en tosifret omsetningsvekst også det kommende året.

Eli Moe-Helgesen, som styrer Assurance i PwC, mener at etterspørselen etter revisjonstjenester blir enda større i usikre tider.

– Det gjelder revisjon og attestasjon, men også revisjonsnære tjenester som kriseberedskap, compliance og forsvar mot cyberhendelser vokser. Mer omfattende reguleringer og økte forventninger sammen med mer komplekse virksomheter bidrar også til økt behov for tillitstjenester, sier hun.

Rapporteringskravene øker

Nummer tre på omsetningslisten, BDO, hadde solid vekst innenfor alle tjenesteområdene i fjor, og sikter mot tosifret vekst i 2022.

– Vi har satt et mål om en omsetning på 3 milliarder kroner i 2023, og det skal vi klare hovedsakelig gjennom organisk vekst, sier adm. direktør Martin Aasen.

Revisjon er det klart største forretningsområdet til BDO, men utgjør likevel en mindre andel av totalen enn for fem år siden.

– Omsetningsvekst i revisjon de siste årene skyldes flere faktorer, men hoveddriverne er mer omfattende rapporteringskrav, samt at prisene i bransjen samlet sett er justert noe opp. Vi i BDO ligger an til om lag ni prosent vekst i 2022 på revisjon, vi anslår at veksten i 2023 vil ligge på omtrent samme nivå.