<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Må betale 50.000 kr for å få tilbake egen nettside

Et domene må fornyes årlig. Hvis ikke kan man miste det. Det fikk forlegger Arve Juritzen smertelig erfare.

Mistet domene: – Man får varsel når domenet er i ferd med å gå ut, men jeg har mange domener og har dessverre ikke fanget det opp. Dermed ble siden slettet, sier Arve Juritzen, eier av selskapet Brabok. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Næringsliv

Arve Juritzen driver forlagsvirksomhet via selskapene Juritzen Forlag, Angustia Forlag og Brabok. Ifølge Braboks 2012-regnskap ble det dette året brukt 970.000 kroner på webside-utvikling, og via brabok.no har han siden drevet online bokbutikk.

Et domene må fornyes årlig, men ved en glipp glemte Juritzen i fjor å betale det årlige fornyelsesgebyret.

– Man får varsel når domenet er i ferd med å gå ut, men jeg har mange domener og har dessverre ikke fanget det opp. Dermed ble siden slettet, sier Juritzen.

Den ble ikke bare slettet. Domenet ble i juni i fjor registrert av et annet selskap, Helmers & Holding. Da Juritzen tok kontakt og ba om å få tilbakeført domenet, var svaret fra domenets nye eier at han kunne få kjøpe det for 50.000 kroner.

Domeneklagenemnda avviste kravet

Det ønsket Juritzen ikke, så han klaget saken inn til Norid, som driver registeret for norske domenenavn. Norid ga ham ikke medhold, og saken endte i Domeneklagenemnda. Her anførte Juritzen at han ikke kan drive virksomheten før domenet er overført, og at det var opplagt at Helmers & Holding hadde overtatt domenet i ond tro.

Klagemotparten Helmers & Holding anførte på sin side at domenet var ledig, at det ikke var registrert varemerkebeskyttelse hverken på “brabok”, “bra-bok” eller “bra bok” og at det ikke kan søkes enerett på generiske ord. Videre påpekte klagemotparten at den har “utviklet og lansert over 1.000 nettsider siden 1999”, og at den pr. i dag har over 300 aktive nettsider.

Domeneklagenemnda kom til at vernet for navnet “Bra Bok” var svakt fordi navnet er generisk. Videre mente de at det ikke var ført bevis for at registreringen var skjedd i ond tro. Juritzens krav om overføring av domenenavnet brabok.no ble dermed ikke tatt til følge.

– Jeg er oppgitt over Domeneklagenemndas vedtak. Når mitt krav om å få overført brabok.no ikke tas til følge, kan man spørre seg hvilke klager som får medhold. Det later til at man ikke har noe vern, sier Juritzen.

Ny domeneeier: På brabok.no kan man i dag søke om å få kjøpe domenet eller klikke på linker som fører videre til nettsiden til aktører som Ark og Haugen Bok.

Nettbutikker uten nettbutikk

Hos Norid står Helmers & Holding og andre selskaper med samme eier oppført med noen hundre ulike domenenavn; blant annet brabok.no. Går man inn på denne nettsiden i dag, kan man enten vise interesse for å kjøpe domenet eller for eksempel klikke på “Boknyheter”; noe som fører en videre til nettsiden til Ark, Haugen Bok eller Cappelen Damms boktips.

Det samme gjelder på øvrige av Helmers & Holdings og tilknyttede selskapers domener, som konsertbilletter.no (her kommer man videre til flyselskapet Norwegians nettside), alpharma.no, steam.no og cyber-monday.no (her kan man komme til nettsiden til Hello Fresh eller Kokkeløren). Felles for de fleste av sidene er at det ikke er en reell nettbutikk. Man kan kun velge at man ønsker å kjøpe domenet eller komme inn på helt andre aktørers nettsider.

Helmers & Holdings nettside smittevern.no skiller seg noe ut fra de øvrige nevnte. Øverst på denne nettsiden står det med store bokstaver at domenet selges for 144.000 kroner pluss mva.

To muligheter: Ifølge advokat og partner John S. Gulbrandsen i Sands Advokatfirma kan man kan vinne frem dersom man har et særpreget foretaksnavn eller varemerke, og klagemotparten har handlet i ond tro. Foto: Mari Gjørv

– Særpreget varemerke gir god beskyttelse

John S. Gulbrandsen er partner i SANDS Advokatfirma, der har blant annet jobber med immaterialrettsområder som opphavsrett og varemerkerett. Han påpeker at man kan vinne frem i en sak dersom man har et særpreget foretaksnavn eller varemerke, og klagemotparten har handlet i ond tro.

– Hvis man har registrert et særpreget varemerke og/eller foretaksnavn, gir det god beskyttelse. Det vil kunne føre til at andre må vike, også ved lignende navn. Brabok er i og for seg et godt navn, men det er neppe særpreget nok til at det kan registreres som ordvaremerke i Patentstyret. Hvis man velger å benytte slike generiske navn, er det derfor desto viktigere å passe på egne registreringer, som av et domene, sier Gulbrandsen.

– Hva må man passe på for å unngå å havne i en lignende situasjon som Arve Juritzen?

– Man må rett og slett huske å betale fornyelsesgebyret. Dette kan selvsagt glippe, så hvis man har et viktig domene, vil jeg anbefale å notere i kalenderen når betalingsfristen nærmer seg. I tillegg kan man velge et særpreget navn.

Jeg må innrømme at jeg stusser over Domeneklagenemndas konklusjon om dette.
Advokat John S. Gulbrandsen

– Dagens eier av domenet brabok.no står oppført som et eiendomsselskap. De eier i tillegg et hav av ulike domener, og krever 50.000 kroner for å tilbakeføre brabok.no. Er det da ikke nærliggende å anta at selskapet handlet i ond tro da de snappet opp domenet?

– Jo, jeg må innrømme at jeg stusser over Domeneklagenemndas konklusjon om dette. Anførselen om ond tro burde vært mer utførlig behandlet, all den tid det ikke synes dokumentert at klagemotparten driver virksomhet innen bokbransjen og at de har krevet en ganske høy pris for å tilbakeføre domenet. Siden dette er så lite belyst, og det kan se ut som om klagemotpartens virksomhet nettopp er å plukke opp ledige domener, stiller jeg vel spørsmålet “Hva skjedde egentlig her?”, sier Gulbrandsen.

To muligheter

Etter at Domeneklagenemndas vedtak er fattet, har Juritzen nå to muligheter hvis han ønsker å få domenet tilbake.

– Han kan vurdere å saksøke motparten eller krype til korset og betale de 50.000 kronene. Jeg antar at de som nå innehar domenet, sammenholdt med prisen de forlanger, kanskje spekulerer i at det blir “billigere” å betale enn å gå rettens vei, sier Gulbrandsen.

Dette er Juritzen klar over, og han er tydelig irritert.

– Det er klart at det blir billigere å betale, men jeg har penger nok til å kjøre en rettssak. Alternativt kan jeg velge å bytte navn på virksomheten. Jeg må jo komme til en løsning, for dette er en virksomhet som skulle trappes opp, men jeg vet ennå ikke hva jeg ender med å foreta meg, sier Juritzen.