<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Etablerer eget talentstyre

Revisjonsselskapet Deloitte har etablert et «Young Advisory Board» som skal arbeide sammen med ledergruppen på strategiske initiativer.

Idé fra Danmark: Danskene var først ute. Nå følger Deloitte i Norge etter og etablerer et eget «Young Adivisory Board». Foto: Deloitte
Næringsliv

Revisorbransjen rekrutterer alt hva remmer og tøy holder, og de fem største revisjonsselskapene skal ansette intet mindre enn 5.000 rett fra skolebenken i løpet av de neste fem årene. I 2022 hentet de fem store rundt 800 nyutdannede, og det blir minst like mange i år. Det kommer med andre ord til å bli en invasjon av unge og ambisiøse revisorer både hos KPMG, BDO, PwC, EY og Deloitte når sommerferien er over i august.

Men hvordan skal revisjonsselskapene holde på talentene? Bransjen har i mange år hatt en svært høy turnover, og de to seneste årene har den ligget tett opp mot 20 prosent. Revisorforeningen har vedtatt at det alltid skal være tre medlemmer under 35 år i styret med den begrunnelse at det er viktig at de tar de yngre på alvor og gir dem reelle muligheter til å påvirke utviklingen i bransjen. Nå følger revisorgiganten Deloitte etter med et eget «Young Advisory Board».

Inspirert av danskene

– Ideen har vi hentet fra Deloitte i Danmark. Der opprettet de et Young Advisory Board tilbake i 2021, og tilbakemeldingene vi har fått derfra er at dette har vært en stor suksess, sier Torgeir Dahle, som er leder av Audit & Assurance i den norske delen av Deloitte.

I Norge er det HR-manager May Christensen som er prosjektleder for Young Advisory Board.

– Vi har kontorer over hele landet og har derfor vært opptatt av å gi alle våre medarbeidere en stemme. Samtidig er det avgjørende at vi får et Young Advisory Board som representerer mangfold på flere områder. Utvalgskriteriene har blant annet vært geografi, kjønn og faglig bakgrunn – for å sikre det vi kaller “diversity of thought”, sier Christensen.

Det må også være en motivasjon for å bidra.

– Vi trenger de som tør å si det de mener og som ønsker å representere de unge i Deloitte. Tanken er at det skal foregå en rotasjon i denne gruppen, så flere vil få muligheten til å delta på sikt.

Ny revisorverden: – De yngre revisorene vil definitivt ikke gå inn på de samme premissene som jeg gikk inn på da jeg startet som revisor i 1993, sier Torgeir Dahle. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

“Shaker” i inngrodde tradisjoner

Jostein Lund Halvorsen er en av i alt åtte som har fått sjansen til å jobbe tett med ledelsen i revisjonsselskapet. Halvorsen har en master fra NHH og kom rett fra skolebenken til Deloitte i 2019.

– For meg betyr det mye å ha fått denne muligheten. Ettersom vi er så mange unge her, så kan det være noen som føler at det er en for stor avstand mellom ledelsen i selskapet og alle oss som har begrenset med erfaring. Jeg ønsker å være med å bidra til å redusere dette gapet samt være med på å utnytte ideer fra oss unge i samspill med ledergruppens erfaringer og kunnskap, sier Lund Halvorsen.

Han mener at det fortsatt sitter i veggene i Deloitte-huset i Barcode-rekken i Bjørvika i Oslo at jo flere timer du jobber, desto enklere er det å ta trinn på karrierestigen.

– En av oppgavene våre er å «shake» litt opp i gamle, inngrodde tradisjoner og modeller. Til tross for at ledelsen i Deloitte har stort fokus på en god “work and life-balance”, har det vært og er i noen grad fortsatt en konkurranse blant de unge om å sitte lengst mulig på jobben, både i Deloitte og i bransjen generelt. Det at vår generasjon ikke nødvendigvis ønsker å jobbe 800 timer overtid i året betyr imidlertid ikke at vi ikke er ambisiøse. Slike ting er vi nødt til å snakke om hvis vi virkelig ønsker å få gjort noe med det, sier han.

En annen referansemodell

De yngre har ifølge Torgeir Dahle en helt annen referansemodell enn da han gikk inn i revisjonsyrket for 30 år siden.

– De vil definitivt ikke gå inn på de samme premissene som jeg gikk inn på da jeg startet som revisor i 1993. Jeg mener de har en klokere tilnærming til en langsiktig og bærekraftig balanse mellom jobbkarriere og et liv utenom jobben enn min generasjon, sier han.

Utviklingen i samfunnet har ifølge Dahle også lagt til rette for bedre valgmuligheter på dette området.

– Vi har i noen tid nå sett på løsninger som gjør det mulig å få spredd arbeidsmengden jevnere utover året og ikke minst effektivisere flere av arbeidsoppgavene ved bruk av teknologi. Vi er kommet et stykke på vei, og jeg håper virkelig at dette arbeidet kan skyte ytterligere fart med opprettelsen av Young Advisory Board.

Ikke på bar bakke

Deloitte-partneren påpeker at selskapet langt fra sto på bar bakke med hensyn til dialog mellom ledelsen og de unge før Young Advisory Board ble etablert. Det har i mange år blitt gjennomført såkalte nivåmøter der ulike temaer fra alle medarbeidere løftes frem. Det er også etablert et formelt “Sounding Board” som tar temperaturen på hva som rører seg i organisasjonen. I tillegg har Deloitte flere såkalte puls-undersøkelser i løpet av året.

– Nå tar vi samarbeidet rundt våre strategiske prioriteringer til et nytt nivå med unge representanter fra hele landet, og blir mer systematiske i vårt arbeid. Det ser jeg virkelig frem til.

Young Advisory Board skal ha tre årlige halvdags møter med toppledelsen i Deloitte, og flere arbeidsmøter på egen hånd. De skal bidra med sine ideer og sin erfaring inn mot ledergruppen, identifisere aktuelle saker som de unge er opptatt av, hjelpe ledelsen med prioriteringer og bidra med konkrete råd om hvordan de kan løses. 

– Jeg har store forventninger til at ledergruppen vår virkelig vil ta dette på alvor. Min kollega i Danmark, Henrik Wellejus, sa det slik: “Vi kan ikke sitte oppe i tårnet og ha vår egen oppfatning om hvordan ting fungerer.” Nå føler ikke jeg at avstanden er så stor mellom ledelsen og våre medarbeidere, men en slik ledelsesmodell holder definitivt ikke lenger, sier Dahle.

Skal “stå” lenger i jobben

Ett av målene med det tette samarbeidet mellom Young Advisory Board og toppledelsen i Deloitte er også å få de ansatte til å “stå” lenger i jobben som revisor. I dag er det mange som skifter til jobb i det offentlige eller det private næringslivet allerede etter to–fem år.

– Vi må definitivt ta de rette valgene for å få folk til å bli her lenger. Det er også en utfordring som gjelder hele vår bransje. Det er ikke slik at alle ønsker å bli partnere, men jeg vet det er mange som kan tenke seg å ha en lang karriere hos oss så lenge det oppfattes som greit, selv om de ikke har partnerambisjoner, sier Dahle.

Unge revisorer har i dag ifølge Deloitte-partneren stor appetitt på flere områder innenfor revisjon og revisjonsnære rådgivningstjenester.

– Det er viktig at vi får frem alle mulighetene som finnes hos oss. Hvis du vil jobbe med revisjon og AI, så kan du det her. Eller hvis du ønsker å jobbe med revisjon og bærekraft, så kan du også det her.

Mange karriereveier

May Christensen mener at det finnes uendelige muligheter og karriereveier i Deloitte, enten i Norge eller i et annet av de 150 landene hvor selskapet har kontorer.

– Veien til “mål” trenger ikke å se lik ut som den gjorde tidligere, og det er ikke nødvendigvis ønskelig heller. Det finnes mye relevant og viktig kompetanse som kan høstes og dras nytte av senere ved å ha vært innom ulike fag- eller forretningsområder, sier hun.