<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Helt nytt nett – helt nye muligheter

Lillestrøm var først ute, så kom Trondheim, og nå har Telia åpnet 5G-nettet i deler av Oslo. Målet for teleoperatøren er å være landsdekkende med den nye mobilteknologien i løpet av 2023. Og nå kaster kundene seg over de nye iPhone-modellene som støtter 5G.

Ventetiden er over: Med lanseringen av iPhone 12 har Apple og Tim Cook endelig bestemt seg for å støtte 5G.  Foto: BROOKS KRAFT
Tech

Men det er ikke bare 5G-utbyggingen som dominerer hverdagen til teleutfordreren Telia. – Vi er i gang med en total modernisering av hele mobilnettet, forteller Jon Christian Hillestad. Han er direktør for Telia Bedrift. – Halve Norges befolkning skal ha 5G-dekning i løpet av neste år. Og i og med at vi skal være ferdig med et landsdekkende nett i løpet av to–tre år, går det relativt fort.

– Det er litt avhengig av hva man oppfatter som fort?

– Ja, men da bygger vi i praksis et helt nytt mobilnett på den tiden. Alle basestasjonene får nytt utstyr, og utbyggingen vil også løfte kvaliteten, dekningen og hastigheten på 4G-nettet.

– Hva slags kostnader snakker vi om?

– Det er i milliardklassen.

– Hvor mange milliarder?

– Jeg har ikke noe eksakt tall, men vi skal opp på hustak og bytte utstyr, inn i bygninger og opp på de mest avsidesliggende fjelltoppene med helikopter. Vi må også inn i tunneler for å gjøre jobben, sier Hillestad.

5G-utbyggingen har også gjort at Telia har skiftet leverandør av alt det tekniske utstyret.

Vi har hatt en konkurranse gående. Forrige gang vant Huawei, og denne gang ble det Ericsson.
Jon Christian Hillestad, Telia

– Vår nye partner er Ericsson, forteller Hillestad.

Telia har holdt seg i hjemlandet og valgt svensk. Kanskje ikke så rart når den tidligere leverandøren av utstyret i basestasjonene var Huawei.

– Kom det skiftet på grunn av tekniske, økonomiske – eller politiske årsaker?

– Vi har hatt en konkurranse gående. Forrige gang vant Huawei, og denne gang ble det Ericsson.

Og det kommer til å bli en fullstendig opprydning. Alt Huawei-utstyret skal ut.

– Det skjer veldig mye med mobiltelefonene, men det samme gjelder også innenfor alt fra basestasjoner til antenner, sier Hillestad.

Holder seg i nærområdet

De aller første som fikk 5G i regi av Telia, var de heldige beboerne på Lillestrøm. Det skjedde i mai. Etter dette kom Trondheim på plass i august, og nå er også 240 basestasjoner i Oslo blitt oppgradert.

Men det er ikke alle bydelene i hovedstaden som har fått 5G-dekning på plass i denne runden, flere av bydelene lengst vest må fortsatt nøye seg med 4G. Omfanget av dekningen har også sammenheng med hvor Telia flytter i løpet av de neste månedene. Selskapet har tidligere hatt sitt hovedkontor i Nydalen, men vil i begynnelsen av neste år være på plass i splitter nye Økern Portal.

– Derfor prioriteter dere også utbygging av nettet i nærområdet?

– Vi er mer opptatt av å prioritere kundene enn oss selv, men det er klart at når det for eksempel handler om å teste utstyr og dekning, er det naturlig at de nærmeste områdene kommer på plass ganske tidlig.

Fyller opp Norge: Jon Christian Hillestad er direktør i Telia Bedrift og står i spissen for selskapets utbygging av 5G-nettet i Norge. Nettet skal være landsdekkende i 2023. Foto: Telia

Og Hillestad kan fortelle at neste by i Telia-regi med 5G blir Vestlandets hovedstad Bergen.

Parallelt med Apple

Apples lansering av iPhone-modeller som støtter 5G kom perfekt nærmest parallelt med Telias åpning av nettet i Oslo. Apple er den siste av de store mobilprodusentene som kommer med 5G-modeller, og i alt kan kundene velge mellom fire alternativer i den nye iPhone 12-serien.

Men det er ikke de tradisjonelle brukerne av hverken Apples, Samsungs eller andre mobilmerker som vil merke størst forskjell når 5G-nettet skrus på.

– 5G vil gi høyere hastigheter og kortere svartider, sier Hillestad. – Du som mobilbruker vil nyte godt av bedre kapasitet og mye bedre kundeopplevelser.

I første omgang ser han imidlertid for seg helt andre fordeler med det nye nettet.

– Et område der bruken av 5G vil spille en stor rolle er til det vi kaller fixed wireless access. I stedet for å grave fiber og kabler inn til hus eller bedrifter kan man heller kjøre den forbindelsen via luften og mobilnettet.

I et land der mye handler om distriktspolitikk, kan dette også bli svært viktig.
Jon Christian Hillestad, Telia

Det holder med å henge en antenne på veggen. Hastigheten frem til veggen blir også kraftig forbedret, men inne i bygningen vil kapasiteten på lokalnettet fortsatt være avhengig av det abonnementet som kunden velger.

– I et land der mye handler om distriktspolitikk, kan dette også bli svært viktig. Det er ganske dyrt å grave ned fiber og kabler over lange strekninger, men nå kan dette tas gjennom luften i stedet. Til en helt annen kostnad, sier Hillestad.

I gruver og på T-banen

Et annet område som også gjelder bedrifter og det offentlige er det Hillestad kaller enterprise mobile network.

– Et eksempel på hvilke muligheter som åpner seg med 5G er en kontrakt som Telia nylig vant med Sporveien. Her kommer vi til å kjøre hele styringen av T-banene i Oslo over mobilnettet.

– Vil det si at vognene blir ubetjente?

– Sporveien velger selv hvordan de vil bruke mulighetene. Vi sørger for at forbindelsen mellom vognene og styringssystemet går over mobilnettet.

Og her trekker Hillestad frem en av de aller største fordelene med 5G, sett fra bedrifter og det offentlige, nemlig mekanismene som gjør at man kan ha egne dedikerte nett som ikke konkurrerer med andre om kapasiteten.

Førerløs ferge: MilliAmpère er en selvkjørende, førerløs ferge som i regi av NTNH var det første 5G-prosjektet i Trondheim. Foto: Kai Dragland, NTNU

– Du får egne mobilnett i mobilnettet. Med 4G bruker alle det samme nettet, man deler på ressursene, og det kan oppstå køer og kapasitetsproblemer. Med 5G kan man skille ut ulike typer trafikk separat. Et eksempel på dette er T-banestyringen, et annet er nødnett eller politiet.

Før 5G kunne det være et problem med for eksempel Øyafestivalen eller andre steder med store folkemengder. – Der kunne det være risiko for kapasitetsproblemer, men med 5G får man muligheten til å beskytte den virksomhetskritiske trafikken på en helt annen måte. Den samme bruken kan man også ha i fabrikker eller på oppdrettsanlegg, på plattformer eller i sykehus, sier Hillestad.

– Men vi er ikke i nærheten av å ha oppdaget alle de mulighetene som 5G åpner for. Telia jobber derfor sammen med endel oppstartsselskaper, og i et av disse tester vi ut bruken av 5G-styrte droner.

Vi stiller egentlig opp med et sett med verktøy.
Jon Christian Hillestad, Telia

Hjemme i Sverige er Telias 5G-teknologi også på vei ned i gruver. – Bilene og anleggsmaskinene går ubemannet ned i gruven, og det har flere fordeler. Den ene går på sikkerheten, man slipper å ha personell nede under jorden. Men det er også en produktivitetsøkning. Når man sprenger i gruver, er det mange gasser som må ut før man lar personell slippe til.

– Vi stiller egentlig opp med et sett med verktøy. Og så vil vi se både i Norge og internasjonalt hvordan disse vil bli tatt i bruk for å skape verdi både for bedrifter og offentlige virksomheter.

Spillene blir lynraske

– Men hva med meg som privatperson? Hvorfor skal jeg skaffe meg en 5G-telefon?

– Den umiddelbare forskjellen går på hastighet og responstider. Da Apple lanserte sine nye mobiler, trakk de frem spill som et av bruksområdene der opplevelsen vil bli kraftig forbedret.

Hillestad snakker her om meldingene fra spillprodusenten Riot Games om hvordan brukerne av spillet League of Legends vil få helt nye opplevelser med 5G. De vil få “wicked fast speeds”, uttalte en representant for Riot Games. Nedlastingen av spillet vil også skje mye raskere enn tidligere.

– Du sitter på en flyplass og er akkurat på vei inn i flyet da du oppdager en film du vil laste ned. Med 5G går det mye raskere enn i dag.

– Hvor mye raskere?

– Det kan være opptil ti ganger raskere, sier Hillestad.

Andre områder der 5G vil spille en stor rolle er innenfor virtuell virkelighet (virtual reality) og utvidet virkelighet (augmented reality).

– Responstiden med 5G er svært lav, og opplevelser i VR og AR trenger nettverk der dette kan utnyttes. Lavere responstid kan også gjøre at brukerne føler seg mindre kvalme.

I en tid der miljøvern og bærekraft står i sentrum er den fremtidige bruken av selvkjørende biler et annet svært aktuelt eksempel på hvordan 5G kan utnyttes. – For at disse kjøretøyene kan bli utnyttet fullt ut på veiene, må responstiden kraftig ned. Det kan bli virkelighet med 5G, sier Hillestad.

5G på hjul: Selvkjørende biler vil kunne utnytte hastigheten i den nye mobilteknologien for å bli enda sikrere og tryggere ute på veiene. Foto: HECTOR RETAMAL

– Men vi er fortsatt relativt tidlig ute med 5G. Vi har bare sett begynnelsen på hvordan applikasjonene kommer til å utnytte denne teknologien. Jeg var med på å lansere 4G for endel år siden, vi var det første landet i verden med 4G, og da kom det spørsmål om hvorfor man egentlig trengte den teknologien. Hva trenger man hastigheten til?

For Hillestad var det et svært relevant spørsmål.

– Og vi kan stille det samme i dag?

– Ja, men jeg tror ikke vi nå lurer på hva man trenger hastigheten i 4G til. Det vil også skje med 5G, det er jeg helt sikker på når vi får oppleve alt det utviklere og applikasjoner etter hvert vil kunne tilby oss. Foreløpig er det bedrifter og det offentlige som har størst utbytte av 5G, men jeg er overbevist om at vi raskt også vil se mange nye spennende muligheter for privatpersoner, avslutter Hillestad.