<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Lawyered med mikrokontrakter på mobilen

Lawyered er en app fylt med juridiske mikrokontrakter som to norske gründere vil utvide og eksportere ut av landet.

Jus på mobilen: Mia Westby (til venstre) og Carina Elise Godou står bak appen Lawyered, som i første omgang tilbyr gratis bruk av mikrokontrakter, men planen er å utvide med premium versjon og betalte tjenester.  Foto: Ine Therese Aarkvisla
Tech

Vi får forklaringen på begrepet av gründerne Carina Elise Godou og Mia Westby. 

– Det er et uttrykk man kan bruke hvis det har skjedd noe med deg, og man har vunnet frem med juridisk bistand. Da har den andre personen på en måte blitt “lawyered”.

Appen ble lansert i oktober for brukerne av App Store, og den ble nå i januar også løftet inn på nettbutikken Google Play for Android-brukere. 

– Så langt har vi hatt 1.500 nedlastinger, forteller Westby.

Foreløpig er appen gratis og inneholder en håndfull såkalte mikrokontrakter, svært enkle avtaler, som det heller ikke koster noe å laste ned eller bruke. Men målet etter hvert er å cashe inn fra tjenesteleverandører som kan tilby sine løsninger gjennom appen.

Gründerne har også fått 150.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge til den første delen av markedsavklaringsarbeidet. Og de jobber med den neste søknaden. 

– Da søker vi om 700.000 kroner, som er det totale kommersialiseringstilskuddet, sier Godou.

Det er et skaleringspotensial i appen, og vi skal få den ut i Skandinavia.
Carine Elise Godou, Lawyered

På toppen av dette er også den første eksterne investoren på plass. Da handler det fortsatt om en svært liten aksjepost, men til gjengjeld har prisingen skutt i været raskt. – Selskapet ble priset til 10 millioner kroner, men denne investoren sitter bare på en prosent av aksjene. I første omgang skal vi maksimalt selge oss ned ytterligere fem prosent. En ny investor er allerede på plass, og vi vurderer å tilby fire prosent for å få inn venture capital.

– Til den samme prisingen?

– Ja, det stemmer, sier Godou. – Vi ønsker heller ikke å selge så mye av selskapet, da vi har fått inn veldig mange gode tilbakemeldinger allerede. Det er et skaleringspotensial i appen, og vi skal få den ut i Skandinavia.

“Contract for dummies”

Første versjon av Lawyered tilbyr brukerne en bunke mikrokontrakter. 

– Foreløpig har vi taushetserklæring, samtykkeerklæring, kjøpsavtale, låneavtale for løsøre og vederlag, fullmakt og gavebrev, sier Westby.

Eksempelet gavebrev krevde litt ekstra arbeid og illustrerer hvilke juridiske utfordringer som kan oppstå i utforming av mikrokontraktene. – Da vi fortalte at vi ville ha med gavebrev i appen, holdt advokaten vår på å falle av stolen. Hun mente at dette er veldig komplisert jus, det er så mange hensyn å ta. Hvis man gir bort en kommode, og der ligger det en lottokupong med gevinst på to millioner kroner, har man da gitt bort alt?

– Det var nesten litt komisk å høre på alle forbeholdene hun ønsket å ha med i gavebrevet. Løsningen ble å legge inn et obligatorisk estimat av verdien på gaven i gavebrevet.

To nye avtaler vil snart bli lagt inn i bunken, en akseptavtale og en kvittering på tilbakebetaling eller tilbakelevering. – Kvitteringen dokumenterer at en låneavtale virkelig er gjort opp, sier Westby.

– Dere bruker begrepet mikrokontrakter. Hva ligger i det?

– Rett og slett kontrakter som er veldig små, kortfattede. Man kan fylle dem ut på under et minutt, men det er likevel juridisk bindende avtaler som er utarbeidet av en advokat. Det er “contract for dummies”.

– Og de er juridisk bindende?

– Formfrihetsprinsippet i norsk rett innebærer at du ikke trenger avanserte kontrakter for å inngå bindende avtaler, de kan også inngås muntlig, og kontraktene i vår app er egentlig bare et bevis på at avtalen er blitt inngått. Vi gjør den ikke mer eller mindre bindende, sier Westby

App med mikrokontrakter Foto: Lawyered

– Har dere hatt noen avtaler/kontrakter som har vært oppe for en domstol?

– Nei, det har vi ikke. Vi har jo ikke holdt på så lenge, sier Godou. – Vi har det også nedfelt i vår policy og brukeravtale at dersom det oppstår en tvist der våre kontrakter er blitt brukt, så er ikke vi ansvarlige. Rettslige tvister løses best ved hjelp av advokat.

Nei, vi lagrer ingen informasjon. Vi vet ikke hvem som bruker hvilke avtaler.
Mia Westby, Lawyered

Sverige kan bli neste

– Vet dere hvilke kontrakter som er blitt brukt?

– Nei, vi lagrer ingen informasjon. Vi vet ikke hvem som bruker hvilke avtaler. Kontraktene blir lagret som PDF på egen telefon og kan deles på melding eller via epost.

I planene for neste fase av appen ligger det imidlertid blant annet en løsning som kan gi bedre oversikt over hvilke kontrakter som tas i bruk. – Det skal bli en mulighet til å signere med BankID og lagre dokumentene i Digipost. Vi er i dialog med dem nå, sier Westby.

Med disse nye løsningene vil appen bli utvidet med betalbare alternativer, og gründerne vil også utvide med nytt innhold som skal gi inntekter.

– Mikrokontraktene er et lavterskeltilbud som det fortsatt skal være gratis å bruke, men vi planlegger en premium versjon der man via appen kan få hjelp av eksterne aktører. Vi vil tegne avtaler med disse aktørene eller selskapene.

– Hva slags tjenester kan det her bli snakk om?

– Vi snakker med flere refinansieringsinstitusjoner og er veldig på tampen med noen konkrete firmaer. Man skal også kunne bli henvist til riktig advokatkontor til riktig pris. Advokattjenester er veldig skummelt for vanlige folk, man vet ikke hvor mye ting koster, vi ønsker å avmystifisere dette.

Lawyered-gründerne er etter et snaut halvår også allerede på vei ut av Norge. – Vi er blitt kontaktet av et svensk firma som ønsker å bistå oss med å ta markedet for mikrokontrakter i Sverige, sier Godou.