<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nytt dyr i skattejungelen

En av overraskelsene i skatteforslaget i statsbudsjettet var utvilsomt det såkalte høyprisbidraget som kraftselskapene skal betale.

Tar mer: Det såkalte høyprisbidraget er uten tvil en vaskeekte skatt. Staten skal ha mer av verdiskapningen før vannkraften blir til strøm til elbilene.  Foto: Dreamstime
Tech

Tross navnet er det ikke tvil om at det dreier seg om en vaskeekte skatt. Skatter defineres gjerne som tvungne betalinger til det offentlige uten konkret vederlag, og det er akkurat det det dreier seg om. At det kalles et bidrag, spiller ingen rolle. Det gjør det heller ikke at proposisjonen hele veien taler om at bidraget skal “hentes inn” – en temmelig uvanlig betegnelse på skattebetaling.