<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nå blir Alsgaard sauebonde

Det har vært motbakke for Thomas Alsgaards skiaktiviteter etter avsluttet karriere. Og da restaurantvirksomhet skulle sørge for et løft for den over snittet mat- og vininteresserte langrennskongen, traff pandemien.

Multitasking: Skikongen og danseløven Thomas Alsgaard bretter nå opp armene og blir sauebonde i Lurøy i Nordland.  Foto: Espen Solli
Inside

Alsgaard har prøvd seg som eier av og manager for langløpslag, men måtte gi opp da sponsorene uteble. Samarbeidet med hovedtrener Inge Bråten og resten av det svenske landslaget fungerte heller ikke da den femdobbelte OL-vinneren i en kort periode ble hyret inn som hjelpetrener. 

Event-selskapet SportEvent føyer seg inn i den samme rekken, men parallelt med forsøkene på å holde liv i skikarrieren har Alsgaard også vært svært aktiv innenfor restaurantbransjen. 

I 2008 startet han restauranten Cru Vin & Kjøkken i Oslo, sammen med blant annet Bocuse d’Or-vinneren Terje Ness. I tillegg er han medeier i restaurantene Lurø, som ligger ved Helgelandskysten, og pizzarestauranten Ludo i Oslo. Og nå har han blitt medeier i det nystartede selskapet Røssø Villsau, som skal drive med sauebeite og kjøttproduksjon.

Rammet av corona

Alle eierinteressene er samlet i Alsgaards heleide investeringselskap Senepsrud. 2020-regnskapet for dette foretaket er fortsatt ikke klart, men selskapet har ikke bokført noen omsetning de siste årene. Egenkapitalen var derimot på drøye ni millioner kroner ved utgangen av 2019.

Alsgaards deleide selskap Pizza til Folket eier og drifter restauranten Ludo og ble etablert i 2019. Fra et halvt års drift i 2019 til et helt år i 2020 økte omsetningen fra 2,8 millioner til 6,4 millioner kroner. Resultatet bedret seg fra minus 175.000 til det samme i pluss.

I pizzaregnskapet leser vi imidlertid at heller ikke Alsgaard & Co slapp unna corona. Her fremgår det at pandemien vil påvirke selskapet negativt i 2021, og at ledelsen vil “søke om tilskudd hvor dette er mulig”.

Dialog med banken

Selskapet Lurø hadde en omsetning på 900.000 kroner i 2020 – og et underskudd på 700.000 kroner. Alsgaard sitter her på 15 prosent av aksjene i et selskap som nidoblet omsetningen i 2020, men som likevel ble hardt rammet av pandemien og måtte holde stengt store deler av året.

Vin til folket (Cru Vin & Kjøkken) har ikke levert inn 2020-regnskap, men vi leser fra 2019-notene at også dette selskapet fikk føle effektene av pandemien. 12. mars i fjor stengte restauranten og permitterte alle de ansatte. Ved inngangen til 2020 hadde selskapet en egenkapital på 1,6 millioner kroner, og i 2019-regnskapet står det at Vin til folket var en av mange virksomheter som startet dialogen med bankene for avklaring av mulige lånefasiliteter.