<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardverdier forduftet på kort tid

I løpet av de tre siste månedene har de nordiske meglergigantene ABG Sundal Collier, Nordnet og Avanza Bank falt klart i kurs. Samlet sett har markedsverdier for godt over 15 milliarder kroner forduftet. Er det siste årets elleville meglerfest kommet til veis ende for denne gang?    

Tidligere storeier i ABG Sundal Collier, Harald Espedal, tror særlig økte renter vil by på klare utfordringer for meglerbutikken fremover. Foto: Carina Johansen
Inside

Børsene skjelver, og mens bank- og forsikringsaksjer likevel fortsetter å utvikle seg godt, er det en helt annen hverdag som preger kursutviklingen til de nordiske meglerhusene. Siden begynnelsen av november har aksjene til henholdsvis norske ABG Sundal Collier og de svenske nettgigantene Nordnet og Avanza Bank falt i spennet mellom åtte og 17 prosent. Også siden årsskiftet har selskapene utviklet seg svakere i kurs enn det brede markedet.  

Investor Harald Espedal var inntil for kort tid siden en av ABG Sundal Colliers største eiere, dels i form av eget eierskap og via Salt Value, et investeringsselskap han forvalter. 

– ABG er et bra meglerhus med sterk markedsposisjon. Når vi nå har valgt å selge oss ut, er det fordi inntjeningen er syklisk. Store deler av inntektene hentes fra børsintroduksjoner, og omfanget av disse varierer sterkt med optimismen i aksjemarkedet. Litt enkelt sagt har det vært en god strategi å kjøpe ABG-aksjen når markedet er depressivt, for så å selge når markedet er euforisk, sier han til Kapital. 

Litt enkelt sagt har det vært en god strategi å kjøpe ABG-aksjen når markedet er depressivt, for så å selge når markedet er euforisk.
Investor Harald Espedal

– Inntektene utsatt  

Den tidligere toppsjefen i Skagen Fondene mener meglerbransjen er sårbar når det nå ligger an til klart høyere renter.

– Stigende renter påvirker avkastningskravet, og demper prisingen av foretak som har inntjening langt frem i tid og gjerne underskudd i dag. Slike selskaper er overrepresentert blant dem som går på børs for å hente ny kapital. Sånn sett er inntektene til ABG, men også andre meglerhus, utsatt når det blir vanskeligere å børsintrodusere selskaper. Via de samme mekanismene faller ofte handelsvolumet ved klart stigende avkastningskrav. I sin tur reduserer dette inntektene fra meglervirksomheten, sier han videre. 

Aksjonærlisten i ABG Sundal Collier preges også av lojale hovedeiere som på ingen måte viser tegn til å ville selge seg ned. Det gjelder investor Erling Neby, som er selskapets femte største eier med 12,6 millioner aksjer. Han er lite bekymret for at kursen er ned med litt over fem prosent siden årsskiftet. 

– Dette er et bunnsolid meglerforetak med skikkelige folk som vet godt hva de driver med. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt for at den gode utviklingen man har sett i det siste vil snu, selv om renten kommer litt opp. De slipper nok også en ganske så sterk kvartalsrapport, og det skal ikke forundre meg om vi som eiere kan se frem til et utbytte på rundt en krone pr. aksje. Det er jo verdt å ta med seg, sier han til Kapital. 

Kursfall: Pilene har pekt nedover for aksjen til ABG Sundal Collier den siste tiden. Her er Peter Straume, leder for meglerhusets norske virksomhet, fotografert utenfor Oslo Børs. Foto: Siv Dolmen

God investering

Neby har en kostpris på litt over fem kroner pr. ABG Sundal Collier-aksje.

– Legger man så til de utbyttene man har fått, har jo dette vært en veldig god investering, sier han.

Det er verdt å merke seg at en rekke av Avanzas største eiere, samt innsidere, i lys av seneste tids kursfall har valgt å kjøpe seg ytterligere opp i selskapet.

Det er imidlertid ikke bare nordiske meglerforetak som nå møter kursmotstand. Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er for eksempel ned med om lag seks prosent så langt i år. Nylig uttalte flere ikke-navngitte meglerkilder til Financial Times at man i 2022 bare kunne glemme å se tilsvarende honorarnivåer man hadde i fjor knyttet til bankenes Investment Banking-virksomhet, deres desidert viktigste profittsenter.