<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Banken vil tvangsselge Dvergstens bolig

Det er besluttet tvangssalg av boligen til den fallerte investoren Dag Dvergsten. – Dommen vil bli anket, sier investoren, som hevder å ha fordringer på hundrevis av millioner kroner.

Uenig: Dag Dvergsten begjærte tvangssalget av boligen sin stanset, ettersom han mener at betalingsvanskene hans er forbigående. Retten sa seg ikke enig i dette. Foto: Eivind Yggeseth
Inside

Investor og gründer Dag Dvergsten har vært under hardt økonomisk press fra kreditorer i Norge og i utlandet de siste årene.

I 2018 skrev Finansavisen at SEB begjærte tvangssalg av Dvergstens bolig i Øvre Ullern terrasse i Oslo og hans svært påkostede hytte ved Bergsjø i Hallingdal. Mot slutten av 2018 ble imidlertid tvangssalgene stanset etter at forretningsmannen Thorstein Berg, som også er Dvergstens svoger, kjøpte den påkostede fritidsboligen i Hallingdal for 10,5 millioner kroner.

Ti millioner fra hyttesalget gikk til nedbetaling av lånet til SEB, noe som ga investoren et pusterom. Men den resterende gjelden skal fortsatt ha vært på over 20 millioner. Nå har SEB nok en gang begjært tvangssalg av Dvergstens bolig på Ullern, og storbanken får medhold av retten.

Mislighold på 27 mill.

Boligen SEB ønsker tvangssolgt er Dvergstens hjem på Øvre Ullern, som investoren kjøpte for 4,8 millioner i 1999. Eneboligen brer seg over 425 kvadratmeter, og på eiendommen er det i tillegg svømmebasseng , badehus og en garasje på 75 kvadratmeter. Verdien ble i 2018 estimert til rundt 30–40 millioner, hvilket i utgangspunktet vil være nok til å dekke hele lånet Dvergsten har hos SEB.

I en dom som falt i Oslo tingrett tidligere i år konkluderte retten med at boligen skal selges. Begjæringen om tvangssalg har bakgrunn i mislighold av låneengasjementet, som utgjør rundt 27 millioner kroner, fremkommer det i dommen.

– Saken dreier seg om uenighet om et fornyet lånetilsagn gitt av SEB og nedregulering av deler av lånet. Utover dette vil boliglånet bli nedjustert og refinansiert hos annen aktør hvis nødvendig, sier Dvergsten.

I starten av 2021 fikk Dvergsten innvilget tre års forlengelse av lånet, forutsatt en innbetaling på syv millioner innen utgangen av mai i fjor. I dommen fra Oslo tingrett, avsagt 26. januar i år, fremkommer det at nedbetalingen til 20 millioner ennå ikke har funnet sted, og partene er uenige om det fremdeles foreligger avtale om utsatt forfall for lånet på 20 millioner.

Hevder å ha fordringer på hundrevis av millioner

Partene krangler også om hvorvidt betalingsvanskene til Dvergsten er forbigående. Ifølge banken har lånet vært forfalt i lang tid, og i tillegg er eiendommen beheftet med en rekke utleggspant, hvilket underbygger at betalingsdyktigheten ikke er forbigående.

Dvergsten hevder at han har betydelige verdier i aksjer og opsjoner, og at ventede utbetalinger vil overstige kravet på 27 millioner.

Investoren mener å ha krav på 350 millioner fra aksjer og fordringer fra konkursboene tilknyttet hans selskaper. Han har også fremhevet en kjøpsopsjon på 20 prosent av aksjene i Sense Biopharma, for en kostnad langt under markedsverdi. Selskapet har en verdi på 570 millioner, og verdiene kan realiseres fra omkring februar 2022, ifølge Dvergsten. 

Retten anser verdiene som usikre, og finner det ikke sannsynlig at Dvergsten har forbigående betalingsvansker, fremkommer det i dommen. Vilkårene for å utsette tvangssalg er derfor ikke tilstede, noe investoren er uenig i.

– Dommen er ikke rettskraftig og vil bli anket, sier han.